Je penzijní spoření nejlepší investicí na stáří? Velké srovnání s ETF fondy!

Doplňkové penzijní spoření je povinností pro každého občana ČR. Nadprůměrné zhodnocení finančních prostředků, státní podpora až 2.760 Kč ročně a v případě vyšších vkladů zajímavé daňové výhody. Skvělá investice? Ne tak rychle! Podívejte se, jak si doplňkové penzijní spoření v podobě Dynamického účastnického fondu od ČSOB vede v přímém srovnání s ETF fondy.

Penzijní spoření vs ETF - velké srovnání:

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

penzijní spoření srovnání sociální sítě

Pro demonstraci návratnosti bude uvedeno srovnání Účastnického dynamického fondu od ČSOB s nízkonákladovým ETF fondem iShares Core MSCI World UCITS ETF a dále pak okrajově s návratností Investiční strategie 10 české robo-advisory společnosti Portu. Cílem článku je pochopit, co investor dostává, investuje-li do doplňkového penzijního spoření, a především kolik ho tato investice stojí.

Článek je úvahou nad návratností investice v podobě klasického doplňkového penzijního spoření a nejde o investiční doporučení. Výpočty jsou platné k počátku dubna 2020.

Doplňkové penzijní spoření v ČR

Jak všichni dobře víte, doplňkové penzijní spoření je investičním produktem z tzv. třetího pilíře důchodového systému. V jednoduchosti jde o to, že si fyzická osoba spoří vlastní prostředky v soukromých investičních fondech a k dobru získá od státu podporu a případně i daňové úlevy.

Soukromé investiční fondy nabízí soukromé banky a spořitelny a jde v nich o to, že manažeři těchto fondů vybírají a investují prostředky, které sem klienti vloží. Cílem je zhodnocení prostředků a ochrana peněz proti znehodnocení inflací.

Chcete-li si o doplňkovém penzijním spoření přečíst více, odkážu vás na poměrně vyčerpávající stránku na Wikipedii

Doplňkové penzijní spoření v číslech

 • K roku 2020 má ve třetím pilíři českého důchodového systému prostředky přes 4,5 mil. lidí
 • Z tohoto množství je pouze 1 milion investorů v novém Doplňkovém penzijním spoření a zbytek (3,5 milionu) má své peníze v tzv. Transformovaných fondech, tedy pozůstatku po Penzijním připojištění, které bylo v roce 2013 nahrazeno právě Doplňkovým penzijním spořením
 • 230 Kč činí k roku 2020 maximální státní podpora při pravidelném měsíčním příspěvku v hodnotě 1.000 Kč
 • 500 mld. Kč – tolik peněz je ke konci roku 2019 uloženo v penzijních fondech
 • 700 Kč je průměrná měsíční úložka investora v penzijních fondech
 • Zaměstnavatelé v průměru do fondu přispívají 900 Kč měsíčně

* Všechna uvedená čísla jsou z článku na portálu Měšec. 

Návratnost doplňkového penzijního spoření

Jakmile se diskutuje návratnost doplňkového penzijního spoření, je nutné zmínit několik věcí. Každá penzijní spořitelna má zpravidla několik typů penzijních fondů, které volí rozdílné investiční strategie. Tak by to mělo být, protože každý investor je ve zcela jiné situaci s ohledem na toleranci rizika nebo časový horizont.

Další faktor, který hraje roli v návratnostech doplňkového penzijního spoření, je pochopitelně manažer fondu. Každý manažer bude mít jednou představu o složení svého portfolia, tudíž každý fond bude dosahovat jiné průměrné návratnosti.

Na návratnosti doplňkových penzijních fondů tedy nelze hledět jako na celek. V praxi se lze setkat se třemi základními strategiemi:

 • Konzervativní – fond složen především z dluhopisů a měnových fondů 
 • Vyvážená – kombinace dluhopisů a akcií
 • Dynamická – fondu dominují akcie

Přestože každý správce fondu buduje portfolio jinak, domnívám se, že je na místě porovnávat výkonnost penzijních fondů s podobnou ETF strategií.

Z toho důvodu si jako příklad vyberu Dynamický fond od ČSOB, protože ten si zaslouží přímé srovnání s podobnými globálními akciovými fondy ve formě ETF. Více se o ETF fondech dočtete ze samostatného článku.

Dynamický účastnický fond ČSOB

Jako uvažované penzijní spoření pro srovnání je vybrán Dynamický účastnický fond od ČSOB.

Proč právě tento fond? ČSOB je stabilní a velmi populární česká penzijní spořitelna a banka a fond patří k těm větším (aktuální velikost je 1,3 mld. Kč). Navíc je ČSOB dle webu Finparáda třetím největším hráčem mezi penzijními spořitelnami. V neposlední řadě se tento fond pravidelně umisťuje mezi nejlepšími s ohledem na celkovou návratnost.

Více se o tomto fondu dozvíte na oficiálních stránkách ČSOB spořitelny, a především pak z jejich “factsheetu” (Klíčové informace fondu), tedy povinně zveřejňovaném základním přehledu o fondu.

Základní informace

Stejně jako když porovnáváte parametry při výběru nové televize, tak byste se měli alespoň trochu ponořit do povinně zveřejňovaných ukazatelů při výběru investičních produktů. A je úplně jedno, jde-li o všemi doporučovaný “must-have” produkt, jakým penzijko beze sporu je, nebo o populární ETF fond, který doporučuje Rozbité prasátko.

Z klíčových informací Dynamického účastnického fondu od ČSOB k 31.3. 2020 se dozvíte následující parametry:

Název fonduČSOB Dynamický účastnický fond
Velikost (Assets under management)1.351.743.485,54 Kč
Aktuální hodnota penzijní jednotky1,06 Kč
Roční poplatky1 %
Úplata ze zhodnocení15 %
Průměrná roční návratnost od vzniku (1.1.2013)0,85 %
Nejlepší rok2019 (25,31 %)
Nejhorší rok2020 (zatím asi -25 %), 2018 (-11,24 %)

U procházení návratností dynamického fondu od ČSOB si jistě všimnete, jak drtivý dopad na fond má probíhající finanční krize způsobená koronavirem. Buďte klidní, tento dopad je patrný napříč kapitálovými trhy.

Samozřejmostí u jakýchkoliv fondů je pak správcovský poplatek, který je u ČSOB ve výši přijatelného (a přesto vysokého) 1 %.

Složení fondu

Fond je označován jako rizikový a je složen především z akcií. Co mi připadá velmi zarážející je absence detailnějšího přehledu se složením fondu. Zda je složení Účastnického fondu totožné s klasickým Dynamickém fondem ČSOB se mi dohledat nepodařilo.

dynamický vs účastnický fond srovnání
KBC podílové fondy

Pokud tomu tak je (a čísla napovídají, že ano), tak ve svých penzijních účastnických fondech mimo jiné držíte velkou spoustu podílových fondů ČSOB. Jedním takovým je pak například podílový fond KBC Equity Communication Services & Technology, který je mimo jiné zatížen správcovským poplatkem (TER) ve výši 1,5 % ročně.

IT KBC

Co to znamená pro vás, tedy investory v účastnických fondech? Že u poplatků penzijního fondu 1 + 15 % to nekončí. 

Vaše peníze se vší pravděpodobností podléhají dvojím poplatkům, tedy nejprve na úrovni samotného účastnického penzijního fondu a následně ještě na úrovni podílového fondu, ETF nebo nepřímo hradíte poplatky za nákupy či prodeje jednotlivých akcií držených ve fondu. 

Tato skutečnost je brutálním zásahem do konečných návratností penzijních fondů, které s ohledem na výši poplatků nemají šanci dlouhodobě dosahovat alespoň průměrných zisků rovnajícím se návratnostem kapitálových trhů.

složení fondu 2020 srovnání penzijní spoření

Návratnost kapitálových trhů

Pro srovnání penzijních spoření s ETF fondy následuje tabulka s průměrnými ročními návratnostmi jednotlivých trhů dle zeměpisného rozdělení (od 1.1.2013 do 31.3.2020):

Návratnosti v sobě pochopitelně reflektují krizi způsobenou koronavirem, i přesto byste u většiny ETF fondů dosáhli lepších výsledků než u ČSOB.

Obecně pokládám absenci základních údajů o složení účastnického fondu za extrémně netransparentní záležitost. Tu podtrhuje alibismus v podobě následujícího tvrzení (z klíčových informací fondu):

Fond nesleduje ani nekopíruje při investičním procesu žádný určitý index ani ukazatel na kapitálovém trhu a nehodlá koncentrovat své investice ani do žádné vybrané oblasti národního hospodářství ani do určité zeměpisné oblasti.

Ačkoliv chápu, proč tomu tak je, pro investory to znamená jediné – naprostá závislost na rozhodnutích manažera fondu.

To je ale realita podílových fondů.

Úplata ze zhodnocení

Další zajímavou položkou pro pozorného investora je úplata ze zhodnocení. Dle Klíčových informací fondu je úplata zhodnocení vypočtena z následující definice:

Úplata za zhodnocení činí maximálně 15 % z rozdílu průměrné hodnoty penzijní jednotky fondu v příslušném období a nejvyšší průměrné roční hodnoty penzijní jednotky fondu v letech předcházejících příslušnému období od vzniku fondu vynásobené průměrným počtem penzijních jednotek v příslušném období. Průměrná hodnota penzijní jednotky fondu se stanoví k poslednímu dni příslušného období jako prostý aritmetický průměr.

Jestliže definici správně rozumím, v praxi to vypadá asi takto (pro jednoduchost výpočtu budu zcela opomíjet průběžné vklady a příspěvky státu):

Průměrná hodnota vašich peněz ve fondu k roku 2018: 100.000 Kč

Průměrná hodnota vašich peněz ve fondu k roku 2019: 125.000 Kč

Rozdíl mezi roky 2018 a 2019: 25.000 Kč

Poplatek za zhodnocení (15 %): 3.750 Kč

Je-li moje úvaha správná, tak by vás zisk vyšel celkem draho. Pokud se vám výpočet či moje pochopení úplaty ze zhodnocení nezdá, neváhejte napsat do komentářů pod článkem.

Zajímá vás, jak detailně spočítat návratnost vašich investic? V takovém případě vás odkážu na tento článek.

Jaké jsou alternativy k penzijnímu spoření?

Vzhledem k tomu, že ČSOB účastnický penzijní fond investuje především do akcií, které mohou kdykoliv tvořit až 100 % veškerých investic, je na místě srovnání penzijního spoření s nějakým nízkonákladovým ETF fondem.

ETF fondy

K tomu účelu jsem vybral ETF fond iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc, což je nízkonákladový fond investující do akcií firem z vyspělých zemí světa (např. USA, Německo atd.)

MSCI developed world chart

Ačkoliv jeho složení také není možné dohledat do poslední akcie, z informačních dokumentů od investičních firem se dozvíte mnohonásobně více, než je tomu u fondu ČSOB. Veškeré údaje jsou opět vztaženy k 31.3.2020.

Jde o fond akumulační, což znamená, že se veškeré dividendy reinvestují do fondu. To zvyšuje výslednou návratnost oproti distribuující verzi stejného fondu. Penzijní fondy fungují stejně (vy žádné dividendy neobdržíte), přesto se tato skutečnost ve výsledcích neodráží.

Název fonduiShares Core MSCI World UCITS ETF Acc
Velikost (Assets under management)17.612 mil EUR
Aktuální hodnota jednotky48,69 EUR
Roční poplatky0,2 %
Průměrná roční návratnost od vzniku (25.9.2009)8,5 %
Průměrná roční návratnost od 1.1.201313,3 %
Nejlepší rok2019 (27,76 %)
Nejhorší rok2020 (zatím asi -14 %), 2018 (-4,3 %)

Zde vidíte doslova propastný rozdíl mezi jednoduchým indexovým ETF fondem a penzijním spořením, a to jak v poplatcích, tak v návratnostech.

Robo-advisory Portu

Ne každý si chce ETF kupovat sám. Pro ty z vás mám dobrou zprávu – existuje česká platforma, která se na tento typ investování specializuje. Jmenuje se Portu a kompletní recenzi naleznete zde.

Bohužel dohledávat přesné informace a výsledky investiční strategie platformy jako je Portu je o něco složitější. Přesto lze zjistit dostatek na to, aby každý investor mohl objektivně službu zhodnotit. Pojďme se podívat na nejodvážnější investiční strategii Portu “Portfolio 10”. To investuje především do akciových trhů formou ETF fondů.

Název fonduPortfolio 10 Portu
Velikost (AUM) - Wood & Company13 mld. Kč
Roční poplatky1 % + TER ETF fondů (0,2 - 0,5 %)
Průměrná roční návratnost od vzniku (19.8.2013 do 16.12.2019)přibližně 13 %

Portu se podobně jako klasické ETF fondy snaží jít cestou průměru a dle toho také sestavuje své portfolio. V něm naleznete nízkonákladové ETF fondy s širokým geografickou diverzifikací.

portfolio 10 portu

Dynamický účastnický fond ČSOB vs ETF

A teď k tomu hlavnímu – srovnání dynamického fondu od ČSOB s ETF fondem iShares Core MSCI World UCITS ETF Acc. Ještě než se pustím do kalkulací, je třeba vzít v potaz několik věcí.

 • Penzijní fondy mají eso v rukávu. Tím je příspěvek ve výši 230 Kč na prvních 1.000 Kč, které do fondu měsíčně vložíte. Skutečnost je v kalkulaci zohledněna.
 • Výpočty jsou pouze orientační. Jde především o pochopení toho, co s vašimi penězi dělají poplatky.
 • Ke zhodnocení dochází jednorázově vždy na konci zúročovaného období – v tomto případě na konci roku.
 • Zhodnocení má pravidelný trend 7 % ročně. To je přibližná dlouhodobá návratnost kapitálových trhů.
 • V případě obou fondů dochází k příspěvku 1.000 Kč měsíčně. 
 • Poplatky jsou uvažovány stejné jako v základních přehledech (0,2 % v případě ETF a 1 % u penzijního fondu).
 • U penzijního fondu dochází každý rok k 15 % poplatku ze zisků. Ten ve své kalkulaci uvažuji až po odečtení ročních správcovských poplatků.

Pokud vás zajímá celý výpočet, excel si můžete stáhnout zde.

V úvaze budu velmi přívětivý k penzijním fondům, protože jim také přiznám 7 % průměrný roční růst. Ve výpočtu jde především o pochopení dopadu poplatků. Ve skutečnosti by se roční návratnost penzijního fondu mohla pohybovat okolo 4-5 %.

historická výkonnost penzijní spoření srovnání
čsob dynamický fond poplatky

Návratnost 7 % oba fondy

Jestliže uvažujete stejnou návratnost obou fondů, vidíte, že křivky se protnou přibližně po 20 letech. To znamená, že po 20 letech byste při stejných podmínkách vydělali více na ETF fondu, a to i s uvažováním státních příspěvků u penzijního fondu. Taková je síla poplatků.

Z následující tabulky vyčtete data pro roky 1, 10 a 20 a 30.

Nejprve pro ČSOB penzijní spoření:

Rok1102030
Počáteční částka (zůstatek + vklad)14 760186 001490 148
987 485
Stav po zhodnocení 7 %15 793199 021524 4581 056 609
Roční poplatek 1 %1581 9905 24510 566
Celkem po odečtení ročního poplatku15 635197 031519 2131 046 043
15 % ze zisku1311 6544 3608 784
Poplatky celkem2893 6459 60419 350
Celkem na konci období15 504195 376514 8541 037 259

A dále pro ETF fond:

Rok1102030
Počáteční částka (zůstatek + vklad)12 000164 131480 602
1 090 808
Stav po zhodnocení 7 %12 840175 620514 2441 167 165
Roční poplatek 0,2 %263511 0282 334
Celkem na konci období12 814175 269513 2151 164 831

Co je zarážející, je výše poplatků, která se vám za tuto dobu nastřádá. U ETF by to bylo něco málo přes 25.000 Kč, u penzijního fondu by si spořitelna ukrojila téměř čtvrt milionu!

Návratnost 4 % ČSOB a 7 % ETF

Ještě k propastnějším rozdílům dojde ve chvíli, kdy penzijní fond stabilně zaostává za indexem světových vyspělých států. Dejme tomu, že by fond dosahoval na průměrné zhodnocení pouhá 4 %.

V takovém případě by došlo k protnutí návratnosti již na konci devátého roku.

Zde jsou pro ukázku stavy jednotlivých investic pro roky 1, 10, 20 a 30 pro penzijní fond:

Rok1102030
Počáteční částka (zůstatek + vklad)14 760165 483377 647
649 659
Stav po zhodnocení 4 %15 350172 103392 753675 645
Roční poplatek 1 %1541 7213 9286 756
Celkem po odečtení ročního poplatku15 197170 382388 825668 888
15 % ze zisku667351 6772 884
Poplatky celkem2192 4565 6049 641
Celkem na konci období15 131169 647387 149666 004

No a nakonec se podívejte i na srovnání poplatků v obou případech. Ty sice dosahují s ohledem na nižší návratnost “jen” 130.000 Kč v případě ČSOB, pořád jde však o závratnou sumu.

Celý výpočet si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Výkonnost dalších penzijních spoření

ČSOB není jediným hráčem na trhu s penzijními fondy. Pochopitelně existují i další více či méně populární možnosti jako je fond od společnosti Conseq nebo Penzijní společnost České pojišťovny (která se v roce 2020 spojila s Generali). 

Vzhledem k tomu, že investoři s dlouhým investičním horizontem (20 + let) by se měli poohlížet především po akciových fondech, tak se sluší přidat malé srovnání ostatních populárních akciových účastnických fondů.

Konzervativnější fondy penzijních fondů uvádět nebudu, protože ty by šlo jen velmi těžko srovnat oproti nějakému indexu (ať už jde o globální dluhopisové či akciové).

Výsledky návratností jsou vztaženy ke konci roku 2019, takže si můžete sami udělat obrázek, jaký dopad na ně bude mít krize způsobená koronavirem.

Název fonduConseq globální akciový fond
Návratnost od vzniku (do konce 2019)4,1 %
Velikost fondu1.570.264.198 Kč
Roční poplatky1 %
Úplata ze zhodnocení15 %
Název fonduDynamický fond Česká spořitelny
Návratnost od vzniku (do konce 2019)4,93 %
Velikost fondu1.946.867.524,98 Kč
Roční poplatky1 %
Úplata ze zhodnocení15 %
Název fonduKomerční banka dynamický fond
Návratnost od vzniku (do konce 2019)3,6 %
Velikost fondu1.628.655.604,83 Kč
Roční poplatky1 %
Úplata ze zhodnocení15 %

Při prvním pohledu vás jistě zarazí, že všechny fondy mají naprosto totožnou strukturu poplatků – 1 % roční správcovský poplatek a 15 % úplatu ze zisků.

Podílové fondy, akcie a ETF v penzijních fondech

Některé penzijní spořitelny jsou maličko transparentnější s tím, co ve svých fondech drží za aktiva. Tak například taková Česká spořitelna má ve svém portfoliu dokonce i ETF od iShares jako jsou Emerging markets, akcie Číny nebo korporátní dluhopisy. 

ceska sporitelna dynamicky fond

Netřeba dodávat, že takové produkty také užírají z vašich investic ve formě poplatků a například fond Akciový Mix FF (CZ0008472305), který je v Dynamickém fondu České spořitelny zastoupen téměř 5 %, má roční správcovský poplatek 1,7 %. 

top stocks cz

Pokud si myslíte, že tyhle poplatky jsou již zahrnuty ve správcovských nákladech daného penzijního fondu, tak jste bohužel na omylu.

Pokud penzijní fond dané spořitelny investuje do vlastních podílových fondů, pravděpodobně se vyhne například vstupním poplatkům (často 3-5 %), ale v případě cizích produktů s extra náklady musíte počítat.  

Žádný fond na světě vám nepřinese průměrnou návratnost světových kapitálových trhů, jestliže je zatížen poplatky ve výši 2-3 % ročně. Rozhodně ne dlouhodobě po dobu 20 a více let.

Začněte investovat

Nejrychlejší cesta, jak dosáhnout na finanční nezávislost, je pomocí investování. Nečekejte a začněte investovat ještě dnes!

Zhodnocení výsledků

Doplňkové penzijní spoření je obrovsky atraktivním produktem, protože každý slyší na příspěvky ve výši téměř 3.000 Kč ročně, které přispívá stát. Bohužel jsou penzijní fondy zatíženy velmi výraznými poplatky.

Dalším velkým problémem, který v penzijních fondech vidím, je jejich (často) nečitelná struktura.

Manažeři fondů jistě mají o něco svázanější ruce, než kdyby spravovali soukromé podílové fondy, mají starosti se zajištěním měnového rizika a nejspíše své investice budou také mnohem více orientovat na střední Evropu (která posledních pár let rozhodně nezáří), přesto by jim větší transparentnost určitě prospěla.

Může totiž docházet k tomu, že je penzijní fond veden zcela nekompetentně a pravidelně tak zaostává za všemi dostupnými indexy světových kapitálových trhů. Osobně nevidím důvod, proč je s podobnými ukazateli nesrovnávat.

Uznávám, že penzijní účastnický fond není to samé jako nízkonákladové ETF. Do jisté míry jde o srovnání jablek a hrušek, a to zejména proto, že neznám přesné složení penzijního fondu.

Z pohledu investora jde ale o legitimní starost – každý chce dosahovat co nejlepších výsledků. Tak proč nevystavit penzijní spoření srovnání s produktem, který má stejný cíl – co nejvyšší návratnosti na dlouhodobém investičním horizontu při minimalizaci veškerých nákladů?

Při takovém srovnání mi na papíře s velmi hrubým výpočtem vycházejí výrazně lépe ETF fondy, a to i při zohlednění štědrého státního příspěvku.

Mimochodem výsledky českých penzijních fondů jsou dle oficiální studie (citováno i na Novinky.cz) tristní i v kontextu vyspělých zemí světa (OECD). Česká republika je ze všech srovnávaných zemích na posledním místě v průměrné návratnosti a při reálné návratnosti její fondy nepřekonají ani inflaci.

Kdy se doplňkové penzijní spoření vyplatí?

Doplňkové penzijní spoření má mimo státní podporu ještě jeden velký trumf. Tím je podpora zaměstnavatele

Pokud jste zaměstnanec a váš vedoucí vám v práci nechce přidat, můžete na něj jít jinak. Zkuste ho poprosit o příspěvek na doplňkové penzijní spoření. To je výhodné nejen pro vás, ale i pro něj.

Pro vás je to skvělý benefit, protože dostáváte peníze, na které byste jen tak nemuseli dosáhnout. Navíc nemáte žádné pokušení je utratit, protože odpočívají v penzijním fondu, odkud je jen tak (bez velkých postihů) vybrat nemůžete.

No a pro vaši firmu je tento benefit mnohem snesitelnější než vyšší mzda, protože částka je osvobozená od daně. Přidá-li vám zaměstnavatel 2.000 Kč ke mzdě, ve skutečnosti po zdanění uvidíte asi polovinu, zatímco v situaci, kdy vám přispívá na doplňkové spoření, vám do fondu přistane celá částka.

Pro někoho pak může být významným plusem k dobru odpočet daňového základu při vyšších příspěvcích.

Jak vidíte, jako s každou investicí je i doplňkové penzijní spoření velmi individuální záležitostí. Pro někoho to může být bez debaty nejlepší investiční produkt, pro jiné naprostá investiční katastrofa.

Kdy spíše zvažovat jiné investiční produkty?

Vzhledem k poplatkům, velmi nízké likviditě, (u některých) nízké transparentnosti složení fondu a nevyzpytatelnosti státu se mezi velké fanoušky penzijního spoření neřadím (ačkoliv ho mám – následky správy osobních financí mými rodiči). V situaci, kdy by stát utnul nebo snížil podporu, se penzijní spoření stane pouze předraženým podílovým fondem.

Je škoda, že stát neumožňuje vybrat si investiční produkty na vlastní pěst jako tomu je třeba v USA u penzijních produktů 401k. Na druhou stranu si nejsem jistý, nakolik by si byli lidé schopni vybrat vlastní investiční produkty, to už je ale na jinou debatu.

Na základě výpočtů vyplývá, že čím delší časový horizont, tím větší smysl dává výběr ETF či jiných podobných nízkonákladových fondů.

Můžete tak učinit například na vlastní pěst u brokera jako je Degiro nebo svěřte peníze do rukou odborníkům z Portu, kde budou vaše portfolio spravovat za vás.

Zkrátka a dobře, nenechte se nachytat pouze na státní příspěvek. Pokud chcete úsporný automobil, přičemž cena je pro vás také důležitá, budete se dívat jen na celkovou cenu, nebo vás zarazí i informace o tom, že levnější automobil má v průměru o 3 l na 100 km vyšší spotřebu?

Takový rozdíl se časem nasčítá a čím častěji jezdíte, tím rychleji k tomu dojde.

Stejně tak byste se měli dívat i na životní cykly investičních produktů. Měli byste vždy kalkulovat s tím, jaký dopad na vás poplatky budou mít v případě, že hodláte do fondu přispívat po dvacet a více let.

Co dělat, když již doplňkové spoření máte?

Rozhodně nezoufejte. Pořád jde o investiční produkt, díky němuž zhodnotíte prostředky mnohem více, než je tomu v případě spořicích účtů nebo stavebního spoření.

Jestliže uvažujete o maximalizaci příspěvků, dělejte tak s rozmyslem. Do 1.000 Kč investici odůvodníte vyššími státními příspěvky, nad 1.000 Kč pouze pokud pro vás mají smysl daňové odpočty.

Další doporučení je závislé na vašem věku. Čím mladší jste, tím “agresivnější” investiční strategii byste měli volit. To znamená, že pokud vám je 25, rozhodně byste měli být v dynamických fondech a obráceně.

Zvažujete-li vystoupení z penzijních fondů, dobře si spočítejte, kolik vás tato akce bude stát! V každém případě přijdete při předčasném vypovězení smlouvy o státní příspěvky, a i penzijní společnost vás pravděpodobně pokutuje. Čím déle spoření máte, tím menší smysl dává od smlouvy odstoupit.

Já tuto možnost momentálně zvažuju a pokud se k tomuto kroku rozhodnu, článek se zkušenostmi vás nemine. Pokud jste někdo penzijní spoření vypověděli, podělte se v diskuzi pod článkem nebo na FB skupině Finanční nezávislost!

Myšlenky na závěr

Článek vznikl jako reakce na kritiku na Twitteru, kdy jsem se srovnání výsledků penzijního spoření s výsledky ETF fondů dopouštěl. Jistý uživatel argumentoval výhodnost penzijního spoření právě státním příspěvkem. Nedalo mi to a vše jsem si musel spočítat.

twitter penzijní spoření Rozbité prasátko

Jak bylo řečeno, veškeré výpočty jsou velmi obecné a ve skutečnosti se mohou mírně lišit. Investice ve skutečném světe nerostou o 7 % každý rok jako hodinky. Myslím si, že je nicméně velmi podnětné se s alternativami penzijního spoření alespoň seznámit a nebrat “penzijka” slepě jako jedinou možnost, jak se na důchod připravit.

Bohužel státní příspěvek u penzijních fondů hraje stejnou roli jako “free trial” na Netflixu. Službu vyzkoušíte a už u ní zůstanete. Jediný rozdíl je v tom, že předplatné Netlfixu můžete kdykoliv zrušit.

Kdyby mi bylo 20 let a rozhodoval se na základě dosavadních znalostí zda si vybrat penzijní účastnický fond nebo budu investovat sám do ETF, vyberu si ETF. A co vy?

Jsem si jistý, že ne každý bude s mojí polemikou souhlasit a že článek vzbudí jisté emoce. A přesně tak by to mělo být!

Pokud v článku najdete jakékoliv nepřesnosti, neváhejte napsat do diskuze nebo mě kontaktovat na [email protected]

A co vy, máte doplňkové penzijní spoření? A jak jste s ním spokojeni?

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Share on facebook
Sdílejte na Facebook
Share on twitter
Sdílejte na Twitter
Odběr
Upozornit na
8 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Ahoj. To jedno procento ročních poplatků u všech penzijních fondů je možná dané zákonem (jako maximální manažerský poplatek).. všiml jsem si toho někde na jiné diskuzi na netu. Ale nemám to ověřené… možná, že je dáno zákonem poplatek i těch 15% z výkonu..

Díky Jakube,
dost mě to srovnání překvapilo. Díky za tu práci co jsi si dal s výpočty poplatků.
Pomohlo mi to uvědomit, že k mému nynějšímu dlouhodobému záměru doplňkové připojištění není ideální.

Ahoj Jakube,
díky za článek! Chápu správně, že zisk z prodeje akcií/ETF/atd. po třech letech jejich držení nepodléhá (zatím) zdanění, ale při výplatě penzijka jsou výnosy daněny 15 %?
viz např. zde https://www.csob-penze.cz/faq/jsou-penize-vyplacene-z-penzijka-daneny/
Takže tu pak máme 1 % za správu/rok, 15 % za výkon/rok a v případě jednorázové výplaty dalších 15 % jako daň z výnosu? Díky

Dobrý den, opravdu jde o srovnání jablek s hruškami. Je velký rozdíl mezi aktivně a pasivně řízeným portfoliem. Penzijní formy nabízení aktivně řízené portfolio. Měly by být správně porovnávány s fondy fondů, které mají poplatky až 2,5% z hodnoty fondu ročně. Tedy Doplňkové penzijní spoření může být o 50% levnější než alternativy nabízené podílovými fondy. ETF fondy jsou jiným typem investičního nástroje. Je to jako kdyby jste porovnával ETF a koupi nemovitosti. Obojí má jiné poplatky a jiná rizika. U ETF fondů jsou poplatky sice nízké, ale kupované investice mohou být drahé. EFT se totiž těší velké oblibě. Investoři ho… Číst vice »

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi