Rozbité prasátko

Jak na danění investic? Podrobné vysvětlení s příklady!

Danění investic je každoročně opakujícím se zdrojem vrásek na čele všech investorů.

Jak danit investice? Co se musí uvádět do daňového přiznání a co naopak nikoliv? Jak je to s daněním dividend? A co ETF fondy, daní se stejně jako ostatní akcie nebo zde platí nějaké další předpisy? Kdy lze uplatnit časový test na vaše investice?

Protože je danění investic jednou z nejpalčivějších otázek pro většinu investorů, pokusím se s nejlepším vědomím a svědomím odpovědět na nejčastěji se opakující se dotazy v následujícím článku.

Upozornění: Nejsem daňový poradce a za případné nepřesnosti či špatnou interpretaci nenesu žádnou zodpovědnost. Článek je čistě informativního charakteru. Jestliže narazíte na nějakou nepřesnost, pište buďto email na [email protected] nebo do komentářů pod článkem a já ji s radostí opravím!

Osobně využívám služeb daňového poradce a doporučuji, abyste takovou možnost pro klid na duši zvážili také.

Danění investic

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

danění investic sociální sítě

Danění investic

Znáte to, rok se s rokem sejde a internet se začne hemžit články a diskuzemi na téma daní a daňových přiznání s oblibou označovaných jako “růžové papíry”. 

Některé novinové zprávy investory pouze upozorňují na blížící se termín nejzazšího podání daňového přiznání (v roce 2021 je to 1. dubna), kdežto některé články jdou o něco více do hloubky a snaží se investorům zodpovědět co a jak se musí zdanit.

Nevím jak vy, ale mě to většinou nestačí, a po každém článku odcházím s více otázkami, než s kolika jsem přišel. Proto se pokusím detailně vysvětlit, jak si danění vysvětluji na základě všech dostupných informací já osobně a zkusím poskytnout i nějaké příklady, které snad pomohou lidem, kteří investují podobně jako já.

Na internetu pochopitelně najdete několik velmi dobrých zdrojů informací, a i já z nich budu do velké míry čerpat. Cílem článku bude jejich konsolidace doprovozená názorným vysvětlením. Nejlepší články na téma danění investic mají na následujících webech:

Především Portu pak dle mého názoru udělalo obrovskou službu pro své zákazníky, kdy v podkladech pro daňový rok 2020 připravili návod spolu s vysvětlením, jak daňové přiznání vyplnit. Za to posílám týmu Portu obrovskou pochvalu!

Článek pojmu tak, že nejprve popíšu situaci, která může nastat, a pokusím se o vysvětlení, jak se bude při danění postupovat.

Zákony

Investice a příjem z nich nedaníme pro nic za nic. Žijeme v právním státě a jejich zdanění vyžaduje zákon. To znamená, že stejně tak, jako se daní příjmy plynoucí ze zaměstnání, musí se zdanit prodej či vyplacená dividenda z cenných papírů.

Zákon, kolem kterého se celé danění investic točí, se jmenuje Zákon o daních z příjmů a celé jeho znění můžete najít zde. Neznám nikoho, kdo by si rád pročítal ve Sbírce zákonů (ani moji právničtí kamarádi), takže se pokusím citace v článku zcela vynechat.

Co bude zajímat nás drobné investory je část první – Daň z příjmů fyzických osob. Fyzická osoba je právní pojem odlišující člověka od jiných právních subjektů, které mají právní subjektivitu. V jednoduchosti – pokud investujete za sebe a na své jméno, jste fyzické osoby.

A danění investic fyzických osob je věnován tento článek.

Investoři se pak musí zaměřit především na paragrafy: 

 • §8 – Příjmy z kapitálového majetku
 • §9 – Příjmy z nájmu
 • §10 – Ostatní příjmy

Do kategorie §8 a §10 pak patří asi všechny finanční produkty, které Rozbité prasátko doporučuje (především pak ETF fondy), takže na ty se v první řadě zaměřím.

§9 se zabývá zdaněním nájmů z movitých i nemovitých věcí. Danění nemovitostí (ať už prodeje či příjmy z nájmů) nebudou předmětem tohoto článku, ale budu se jim věnovat v budoucnosti.

Začněte investovat

Nejrychlejší cesta, jak dosáhnout na finanční nezávislost, je pomocí investování. Nečekejte a začněte investovat ještě dnes!

Důležité termíny

Abyste vyzráli na daně, je důležité se seznámit s právnickým žargonem. Zde jsou nejčastější pojmy, které byste měli znát!

Domicil

Dle Wikipedie se domicilem rozumí obecně bydliště, místo stálého pobytu fyzické osoby nebo sídlo právnické osoby, případně trvalé bydliště osoby v určitém státě.

Z perspektivy danění investic a daňových povinností je domicilem rozuměn stát, podle jehož pravidel se bude transakce danit.

Srážková daň

Pokud vám nějaká firma vyplácí dividendu, ve většině případů k vám dorazí už zdaněná v zemi, kde má společnost daňový domicil. Tomu se říká srážková daň. Sazby jednotlivých zemí se mohou lišit.

Dohoda o zamezení dvojího zdanění

Státy mezi sebou vzájemně uzavírají dohody o zamezení dvojího zdanění. To proto, abyste nebyli diskriminováni a dva státy najednou si neuplatňovaly stejné nároky na zdanění vašich příjmů.

Má to své výhody i pro investory, kteří se tak často vyhnou několika úrovním zdanění.

Zdanitelná událost

Jde o událost, na základě jejíž realizace vám vzniká daňová povinnost. Pokud prodáte cenné papíry, právě tento prodej je zdanitelnou událostí. Je jedno, zda peníze vyberete a necháte si je poslat na bankovní účet nebo je reinvestujete. Důležitý pro daňové přiznání je samotný prodej nebo den vyplacení dividendy.

Osvobození od daně z příjmu

Ne každý musí vyplňovat a podávat daňové přiznání. Od daňového přiznání jsou osvobozeni ti:

 • Jejichž příjmy z prodeje cenných papírů nepřesáhly za zdaňovací období nepřesáhly 100.000 Kč (pozor, jde o příjmy z prodeje, ne zisk) dle § 4 odst. 1 písm. w zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů. Toto se týká součtu na všech vašich obchodních účtech.
 • Jejichž cenné papíry při prodeji splnily tzv. časový test (od doby mezi jejich nákupem a prodejem uplynuly více než 3 roky).
 • Jejichž další příjmy (např. dividendy a úroky) nepřesáhly ve zdaňovacím období 6.000 Kč dle § 38g odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů.

Opět budu odkazovat na velmi povedený článek od Portu a využiju i jejich rozhodovací diagram, zda daňové přiznání podávat či nikoliv.

daně portu diagram

Pamatujte, že částky, které jsou na diagramu uvedené, musí být vždy součtem všech vašich investic! Pokud tedy na Portu vygenerujete příjmy z dividend jen 500 Kč, ale na jiných obchodních účtech dalších 5.000 Kč a ještě přidáte 3.000 Kč z P2P platforem, daňovému přiznání se nevyhnete.

Pozor – osvobozený příjem je potřeba nahlásit vždy, kdy tento příjem fyzické osoby přesáhne v jednom roce 5 milionů korun.

Vyhnutí se povinnosti podávat daňové přiznání také musí reflektovat vaší celkovou životní situaci. Tři uvedené předpoklady jsou aplikovatelné především pro ty z vás, kdo pracujete na hlavní pracovní poměr a nemáte žádné další příjmy z vedlejší činnosti.

Než abych se pokoušel vysvětlit celou logiku daňového systému se všemi výjimkami, půjdu cestou skutečných příkladů u jednotlivých investičních produktů, snad se v tom shlédnete spíše.

Danění ETF fondů

První a pro mě osobně nejdůležitější kategorií je danění ETF fondů. ETF fondy jsou v českém právním systému považovány za cenné papíry, a tudíž se na ně vztahují stejná pravidla jako na akcie. To výrazně zjednodušuje život. I když…

Příjmy z investic do kapitálových trhů lze rozdělit na dva typy – příjmy z držení (dividendy) a příjmy z prodejů. Dividendy i daně z prodejů cenných papírů jsou dle českých zákonů zdaněny sazbou 15 %. Pochopitelně se pak na ETF fondy vztahuje stejná výjimka ohledně časového testu a celkové výše příjmů z prodejů, chcete-li být zcela ušetřeni od daňových přiznání.

Jakmile však ETF fond při prodeji daníte, bude se daň počítat z rozdílu mezi prodejní a pořizovací cenou. Dokud ETF fond neprodáte (nerealizujete zisk), nic se danit nemusí.

Abyste pochopili to, jak dochází k danění ETF fondů, je potřeba vysvětlit následující 3 úrovně.

1. Domicil podkladových aktiv

Pokud vlastníte ETF kopírující index S&P 500, budete nepřímo vlastnit americké akcie jako je třeba Google nebo Microsoft. Příjem z těchto podkladových aktiv (dividendy) je pak v první řadě daněn na úrovni samotného ETF fondu.

Když tedy firma z vašeho indexu amerických akcií vyplatí dividendu, ta se zdaní podle smluv mezi zemí, kde má akcie domicil (USA) a zemí, kde má domicil ETF fond (například Irsko nebo Lucembursko).

To bohužel není všechno.

2. Domicil ETF fondu

Domicil ETF fondu je to, co by vás mělo zajímat s ohledem na daňová přiznání ze všeho nejvíce. Domicil zpravidla poznáte podle prvních dvou písmen v ISIN názvu fondu, takže např. MSCI All World od iShares, který naleznete u svých brokerů jako IE00B4L5Y983, má domicil v Irsku (IE). Další časté domicily evropských ETF fondů jsou Lucembursko (LU), Německo (DE) nebo Francie (FR). Když ETF distribuuje dividendy svým investorům, jsou zdaněny právě dle zákonů země, kde mají ETF fondy domicil.

To znamená, že když držíte například zmíněný ETF fond od iShares s domicilem v Irsku, srážková daň bude uplatněna na základě irských zákonů. A v případě ETF fondů jde například Irsku a Lucembursku o sazbu 0 % (ne, není to překlep).

3. Váš domicil

Pro drtivou většinu čtenářů Rozbitého bude domicilem Česká republika, ale pokud žijete v zahraničí, bude pro vás daňovým domicilem země, kde žijete a odvádíte daně. Pokud tápete, mrkněte na rozcestník na webových stránkách Evropské unie. Váš daňový domicil bude určovat, kde budete vyplňovat daňové přiznání a podle jakých zákonů se budete řídit.

Zpravidla platí, že domicilem je místo, kde je centrum vašeho života a kde se zdržujete alespoň 183 dnů v roce.

Podle pravidel vašeho domicilu budete muset danit příjmy z prodejů a příjmy z dividend.

Broker a burza

Asi jste si všimli, že zde není vůbec zmíněný broker nebo burza, na které obchodujete. A tak je to správně. Přesto, že s brokerem či burzou mohou být spjaté nějaké poplatky, nemají žádný vliv na vaše daně!

To znamená, že když si koupíte ETF s domicilem v Irsku, držící americké akcie, obchodované na německé burze přes nizozemského brokera DEGIRO, budete muset zaplatit pravděpodobně vyšší poplatky spjaté s německými burzami ve Frankfurtu, ale německé ani nizozemské daňové implikace vám v žádném případě nevznikají. Bude vás zajímat pouze vztah mezi domicilem ETF fondu (Irsko) a vaším domicilem (ČR).

danění investic nižší daně

Dividendy

Indexové ETF fondy jsou nějaké košíky akcií, dluhopisů, případně dalších aktiv a ty často vyplácejí svým investorům dividendy. ETF mají dva principy fungování, jak zachází s dividendami:

 • Akumulační
 • Distribuční

V případě akumulačních ETF fondů mají čeští investoři lehkou práci. Protože na jejich investiční účty nepřistála žádná dividenda, dle českých zákonů se nemusí ani nic danit (v některých zemích západní Evropy toto neplatí a daní se i akumulační dividendy). 

Jinak je tomu v případě distribučních ETF fondů, které dividendu vyplácí. Ta podléhá českému zdanění sazbou 15 %.

U akcií bývá pravidlem, že dividendy jsou ve většině případů strhávány už u zdroje tzv. srážkovou daní, což znamená, že se k investorům dostanou již zdaněné dle sazeb dané země. 

S ohledem na strukturu a 3 zmíněné úrovně je situace u ETF fondů maličko rozdílná a investoři budou v případě distribuujících dividend podrobeni téměř vždy dvojímu zdanění.

Finanční úřad nezajímá, že dividendy už byly zdaněny při vyplácení do ETF fondů, ale zajímá je pouze vztah mezi ETF fondem a vámi.

Naštěstí dojde “jen” k dvojímu zdanění, protože u většiny nejznámějších ETF fondů s domicilem v Irsku a Lucembursku (Vanguard a iShares) nedochází ke zdanění na úrovni ETF fondu.

Tyto dvě země nejsou oblíbené pro investiční hegemony v podobě firem Vanguard a iShares jen tak! Ani jedna ze dvou zemí neaplikuje u ETF fondů srážkovou daň, což znamená, že cokoliv doputuje od zdroje do fondu (zdaněné), to se v plné výši vyplatí investorům.

Podívejte se na následující diagram, jak to vypadá v případě ETF s domicilem v Irsku vs USA.

danění ETF diagram Irsko

Nabízí se otázka, který z ETF fondů je pro českého investora tedy lepším? Na základě předchozí diskuze zdanění dividend na třech různých úrovních vyplývá, že si celkem jednoznačně lépe vedou akumulační ETF fondy, u kterých nedochází ke zdanění 15% sazbou při přijetí dividendy, ale prostředky se ihned reinvestují.

A kam se to všechno vyplňuje? Celkový souhrn všech dividend, které vám v kalendářním roce byly vyplaceny (nejen z ETF, ale i z akcií a některých P2P platforem), budete muset vyplnit do 2. Oddílu, řádek. 38 „Dílčí základ daně z kapitálového majetku podle § 8 zákona“.

Jednotlivé dividendy ze všech států či platforem budete muset ještě rozepsat do dílčích částí.

Pojďme si však vše vysvětlit na příkladech!

Příklad 1

ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Domicil podkladových aktiv: USA, Japonsko, Německo, Velká Británie atd.

Domicil ETF fondu: Irsko

Váš domicil: ČR

V prvním příkladu jde o akumulační ETF fond. To znamená, že všechny dividendy jsou zpět reinvestovány do fondu, a tudíž jsou za ně nakupovány další podkladová aktiva. Český investor tedy nemusí do daňového přiznání nic uvádět. 

Je třeba si vak být vědom toho, že k danění dochází, jen ho za vás řeší právě ETF fondy. Pokud tomuto fondu bude vyplácet dividendu firma z USA, strhne z ní americká vláda celkem 15 % na základě smluv o zamezení dvojího zdanění mezi USA a Irskem. Do ETF fondu se tedy dostane již snížená částka bez ohledu na to, zda dochází k reinvestování či následnou distribuci investorům.

Akcie z Německa by pak byly zdaněny u zdroje sazbou 26,375 %, Japonsko by si ukouslo 10 % a UK 20 %.

Příklad 2

ETF: Vanguard FTSE All-World UCITS ETF Distributing

Domicil podkladových aktiv: USA, Japonsko, Německo, Velká Británie atd.

Domicil ETF fondu: Irsko

Váš domicil: ČR

V druhém příkladu je řeč o velmi podobném fondu, nicméně v něm dochází narozdíl u předchozí varianty k distribuci dividend. Stejně jako v předchozím případě, do ETF fondu přijdou dividendy již snížené o srážkovou daň jednotlivých zemí a vy jako investoři opět nemusíte nic řešit.

V druhém kroku však dojde k výplatě dividend na vaše investiční účty od samotného ETF fondu. A protože Irsko nezadržuje žádnou daň zahraničním investorům, přijde vám dividenda v plné výši, jakou ETF fond vyplácí. To můžete vyčíst i z daňového výpisu (na obrázku výpis od DEGIRO).

DEGIRO irská dividenda

Jak dobře vidíte, dividendová částka k vám přijde v plné výši (gross dividend) bez srážkové daně (withholding tax). To znamená, že tuto dividendu byste poté museli přiznat v Čechách.

Ještě lépe to pak mají vyznačené v podkladech k daňovému přiznání od Portu.

Portu dividendy Irsko ETF

Zde opět máte potvrzeno, že ETF fondy s domicilem v Irsku nestrhávají žádnou srážkovou daň a peníze se k vám dostanou v plné výši. 

Zde se také hodí připomenout, že pro české úřady musíte částky převést na české koruny. Portu používá devizový kurz ČNB k danému dni (mezi měnou dividendy a korunami), lze však použít i průměrné roční hodnoty, které poskytuje finanční správa.

V případě uvedeném na předchozím obrázku s vyplacenou dividendou na platformě DEGIRO bych musel zdanit v Čechách sazbou 15 % částku 17,45 EUR (pro průměrný kurz zdaňovacího období by se jednalo o 25,68 * 17,45 = 448,116 Kč) a dále 185,47 Kč na platformě Portu. Neberu v potaz fakt, že bych byl možná zdanění pro nízké částky ušetřen.

A kam to vyplnit?

portu kam vyplnit Irsko ETF

Hrubou hodnotu dividendového příjmu uvedete do Přílohy č. 3, řádek 321 – „Příjmy ze zdrojů v zahraničí“ a dále na listu SEZNAM, Sloupec č. 5 – „příjmy“. Příloha č. 3 se pak vyplňuje pro každý stát zvlášť. Všechny aktuální dokumenty najdete na stránkách Finanční správy.

V případě, že by byla aplikovaná nějaká srážková daň (například u fondu, který by měl domicil v Německu), tak částku, která vám byla stržena, vyplníte v původní měně a také v českých korunách do formuláře SEZNAM, Sloupec č. 3 a 4. Dále byste měli vyplnit údaj s hodnotou srážkové daně k zápočtu – Příloha č. 3, ř. 323 – „Daň zaplacená v zahraničí“. Zda je nějaký rozdíl mezi sloupcem č. 4 a ř. 323 si nejsem jistý, ale připadá mi, že většinou budou hodnoty stejné.

řádek 323

Příklad 3

ETF: UBS ETF – MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (Distributing)

Domicil podkladových aktiv: Čína, Taiwan, Rusko, Česká republika, Brazílie

Domicil ETF fondu: Lucembursko

Váš domicil: ČR

Stejně jako v předchozím příkladě, i zde dochází k danění dividend už u zdroje v případě každé dividendové podkladové akcie. To znamená, že se dividendy na první úrovni zdaní dle srážkové daně země, kde má akcie domicil, tedy dle sazeb Ruska, Číny, Taiwanu, České republiky atp. 

Lucembursko (domicil fondu) má se spoustou zemí uzavřeny smlouvy o zamezení dvojího zdanění, takže se dividendy daní jen u zdroje. Údajně však nemá dohodu o zamezení dvojího zdanění s USA, takže v Lucembursku mají domicil především ETF fondy s aktivy mimo USA.

V druhé úrovni mezi samotným ETF fondem a vámi, tedy občanem ČR, dochází opět k příhodné situaci, jelikož Lucembursko podobně jako Irsko žádnou další srážkovou daň neuplatňuje. To znamená, že se k vám dividenda z ETF fondu dostane v “plné” výši a vy ji budete muset uvést do daňového přiznání (viz příklad 2). Pamatujte, že příloha č. 3 musí být vyplněna pro každý stát zvlášť.

Shrnutí ETF dividend

Jak sami vidíte, danění dividend sice není jednoduché, ale s trochou úsilí lze systém poměrně spolehlivě rozluštit. Ke zdanění dividend dochází na třech úrovních:

  1. Podkladová aktiva
  2. ETF fondy
  3. Ve vaší zemi

Naštěstí manažeři ETF fondů a investiční společnosti nejsou žádná nemehla a problémů s daněmi jsou si vědomi. Proto mají ETF fondy většinou domicil v zemích, kde je to pro investory (a samotné fondy) nejoptimálnější.

Cokoliv vám poté ETF fond vyplatí samozřejmě podléhá zdanění v Čechách. Pro český finanční úřad je entitou, která dividendy vyplácí, ETF fond, nikoliv podkladové akcie. Nedojde-li k nějaké srážkové dani už na úrovni ETF fondu (což se dočtete v daňovém reportu za dané období), musíte je zdanit v plné výši 15 %.

Prodej

Druhým případem, kdy mimo vyplácení dividend k nějakému zdanění dochází, je chvíle, kdy ETF fond prodáte. Na ETF fondy se vztahují stejná pravidla jako na akcie.

Opět je třeba myslet na to, zda vůbec musíte příjmy danit. V první řadě je třeba se podívat na celkový příjem z prodejů (nikoliv čistý zisk). To znamená, že když jeden den nakoupíte ETF fond za 150.000 Kč a druhý den ho za 151.000 Kč prodáte, musíte podávat daňové přiznání, ačkoliv jste v zisku jen 1.000 Kč. Danit sazbou 15 % se však bude jen zisk 1.000 Kč.

Druhou výjimkou je pak časový test, tedy situace, kdy ETF budete držet déle než tři roky. Je jedno, kterou z výjimek použijete, buďto splníte časový test 3 let nebo příjem nepřesáhl 100.000 Kč a daňovému přiznání se v obou případech vyhnete.

Zde je citace z webu Finanční správy:

U příjmu z převodu cenného papíru a příjmu z podílu připadajícího na podílový list poplatník při uplatňování osvobození nejprve posuzuje výši příjmu a následně dobu držby (časový test). Osvobození z titulu výše příjmu a časového testu nelze kombinovat.

A jak časový test dokázat? Na investičních platformách zpravidla najdete přehledy a výpisy z vašich účtů. To znamená, že vždy dohledáte, kdy ETF nakoupíte nebo prodáte.

MMF Degiro danění investic

Naprostá většina brokerů a investičních platforem pak uplatňuje princip “FIFO” (first in first out), což v překladu znamená “první přišel, první odešel”. Při principu FIFO se prodávané kusy párují postupně s nejstaršími nakoupenými kusy a stanovuje se pro každý prodaný cenný papír přesná cena jeho nákupu.

Je tomu tak u DEGIRO, je tomu tak i u Portu. Díky této metodě tedy můžete vždy spolehlivě doložit finančnímu úřadu, kdy byly prodané ETF fondy původně nakoupené.

Na všechno ostatní se aplikuje 15% sazba. Daní se vždy jen zisk (rozdíl mezi nákupní a prodejní cenou).

Důležité je také zdůraznit, že narozdíl od dividend u prodejů ETF fondů k žádnému dvojímu zdanění nedochází. Podkladových akcií se prodej nijak nedotkne (stále jsou přiřazeny k ETF fondu, který po prodeji bude vlastnit někdo jiný) a domicil ETF fondu s prodejem také nemá nic společného.

Zajímavé je, že lze při zdanění příjmů uplatnit i snížení o výdaje přímo spojené s pořízením a držení cenných papírů dle §10 odst. 4 Zákona o dani z příjmu. Do těchto výdajů by mělo být možné započítat poplatky a ztráty z měnového zajištění, manažerský poplatek (lze obecně uplatnit jako výdaj pro snížení základu daně, pokud byly ve zdaňovacím období prokazatelně vynaloženy na zdanitelné příjmy z prodeje) a podobně lze nahlížet například i na poplatky a provize související s obchody s cennými papíry.

Pokud máte s uplatňováním těchto slev u ETF fondů nějaké zkušenosti, můžete se podělit v komentářích po článkem.

Příklad 4

ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Domicil podkladových aktiv: USA, Japonsko, Německu, Velká Británie atd.

Domicil ETF fondu: Irsko

Váš domicil: ČR

Nákup: 1.1.2019, 100 kusů za 5.000 EUR

Prodej: 30.6.2020, 90 kusů za 6.000 EUR

V prvním případě zdanění příjmu z prodeje cenného papíru musíte daňové přiznání podávat, jelikož prodej překročil minimální hranici 100.000 Kč (6.000 EUR je přibližně 150.000 Kč) a současně s tím jste nesplnili časový test. Přiznání budete podávat v roce 2021, kdy budete danit příjmy za rok 2020. 

Pozor, protože jste v roce 2019 nakoupili 100 kusů fondu a v roce 2020 prodali jen 90 jednotek, musíte si spočítat cenu nákupu 90 jednotek v roce 2019.

To znamená, že váš zisk nebude 1.000 EUR (6.000 – 5.000), ale 1.500 EUR (6.000 – ((5.000/100) * 90)) – toto bude váš zdanitelný příjem sazbou 15 %. Byla by vám tedy vyměřena daň z 225 EUR (asi 6.000 Kč)

Tento příjem se bude do daňového přiznání uvádět v příloze č. 2 ve druhém oddílu pod kódem “D – Prodej cenných papírů”. Zde pak uvedete součet všech zdanitelných (neosvobozených) příjmů z prodeje cenných papírů v uplynulém roce a vedle toho sumu zdanitelných výdajů.

Do výdajů se počítá pořizovací hodnota cenných papírů a případné poplatky spojené s jejich nákupem (řádek 207) a prodejem (řádek 208). Rozdíl příjmů a výdajů (řádek 209) je pak dílčím základem daně z příjmů podle § 10, který se přenese na řádek 40 v daňovém přiznání, přičemž nemůže být záporný, v takovém případě se zapíše jako dílčí základ daně nula korun.

No a protože byla investice v cizí měně, budete ji muset do daňového přiznání převést na koruny. K tomu můžete buďto použít jednotný roční kurz Ministerstva financí, nebo využijete devizový kurz ČNB, který se určuje pro každý den v roce. Metody ale nesmíte kombinovat.

Příklad 5

ETF: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Domicil podkladových aktiv: USA, Japonsko, Německu, Velká Británie atd.

Domicil ETF fondu: Irsko

Váš domicil: ČR

Nákup: 1.1.2015, 100 kusů za 5.000 EUR

Prodej: 30.6.2020, 90 kusů za 6.000 EUR

Zde se jedná o totožnou verzi předchozího příkladu s jedním malým (ale podstatným) rozdílem – ETF jste drželi déle než 5 let, tudíž jste splnili časový test.

V takovém případě se ETF nedaní a to i přesto, že přesáhlo limit 100.000 Kč.

Shrnutí prodeje ETF

Prodej ETF fondů je o něco jednodušší než danění dividend, jelikož se na ETF hledí stejně jako na jiné cenné papíry. To znamená, že daňový úřad zajímá pouze celková suma, o kterou jste se obohatili. Ta bude poté zdaněna 15% sazbou.

V tomto odstavci byly diskutované pouze ETF fondy. V Čechách tolik oblíbené podílové fondy by se měly řídit obdobnými principy, nicméně pro bližší informace na téma danění podílových fondů doporučuji k přečtení vyčerpávající článek na webu portal.pohoda.

Danění akcií

Dobrou zprávou je, že akcie se budou danit velmi obdobně (dokonce i snáze) než ETF fondy. Hlavním důvodem je fakt, že v porovnání s ETF fondy nemají tak složitou strukturu při vyplácení dividend.

To mě přivádí k první myšlence – ačkoliv jsem velkým fanouškem ETF fondů a zastávám názor, že není lepšího nástroje na jednoduché a bezstarostné budování bohatství, ETF fondy nejsou nejlepším nástrojem pro dividendové investování.

Důvod je jednoduchý – u ETF fondu bude docházet vždy (v případě, že je součet dividend vyšší než 6.000 Kč) k dvojímu zdanění. K prvnímu na úrovni mezi akciemi a ETF fondem a k druhému na vaší straně při vyplacení dividendy.

Proto nebudu dogmaticky ETF fondy obhajovat pro jejich nadřazenost a přikláním k názoru, že chcete-li jít dividendovou investiční cestou, která se vyplatí především u vyšších zainvestovaných částek, vzejdete lépe v situaci, kdy si akcie kupujete sami. Díky tomu, že má ČR smlouvy o zamezení dvojího zdanění se spoustou zemí EU a USA, z přímého držení akcií vytěžíte více než z ETF fondů.

A máte-li ve svém portfoliu pouze české dividendové tituly, danění a vyplňování přiznání se vyhnete úplně, jelikož jsou daně z dividend strženy u zdroje dle českých zákonů.

Dividendy

Jak bylo řečeno, zdanění dividend je poměrně přímočaré. Ke zdanění ve většině případů dojde už u zdroje aplikací srážkové daně.

Zde je několik příkladů zemí (domicil akcie) a jejich aktuálních srážkových daní. Ta se pochopitelně může v čase lišit, jelikož zákony se mění:

 • Česká republika 15 %
 • USA 15 % (30 % bez vyplněného W8BEN formuláře)
 • Velká Británie 0 %
 • Japonsko 15 %
 • Kanada 25 %
 • Německo 26,38 %
 • Čína 10 %
 • Francie 30 %
 • Švýcarsko 35 %

Jde o srážkovou daň u zdroje. Nikdo se vás neptá, zda je to daň, která se na vaše případy vztahuje dle vašich domicilů (ČR). Čistě teoreticky tak můžete daňový úřad dané země poprosit o vrácení rozdílu. 

Když například dostanete dividendu od německého BMW, na kterou se uplatňuje srážková daň 26,38 %, máte možnost zažádat příslušný úřad v Německu o navrácení 11,38 % (26,38 – 15 %), což je váš přeplatek na dani. 

Realita je však taková, že neexistuje žádné centrální místo, kde lze o navrácení přeplatku zažádat, a tudíž byste si museli vše vyjednat s tamními úřady (v jejich řeči) sami. S ohledem na čas a pravděpodobně i náklady spojené s vyjednáváním o navrácení přeplatku se tento přístup doporučuje pouze pro významné částky. Osobně s tímto přístupem žádné zkušenosti nemám.

Stejná logika jako u vyplácení dividend akcií lze uplatnit u vyplácení dividend dluhopisů (stále jde o cenný papír).

Opět nezáleží na tom, kde se daná akcie obchoduje (země burzy nebo brokera), ale jde o její domicil. Můžete si tak sice přes českého brokera FIO koupit akcii rakouské firmy Erste (EBO) na pražské burze, ale dividenda se bude stále danit dle rakouských pravidel (27,5 %).

Nakonec ještě doporučím se dobře seznámit s podmínkami, jakou srážkovou daň na dividendy uplatňuje platforma, na které obchodujete. Třeba takové DEGIRO strhává srážkovou daň u českých akcií sazbou 35 % místo standardních 15 %.

Příklad 6

Akcie: Coca Cola (KO)

Domicil akcie: USA

Váš domicil: ČR

Dividendy vyplácené v USA podléhají pro cizince dani ve výši 30 %, pokud nejsou na místě smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi jednotlivými zeměmi. Tomu tak naštěstí mezi USA a ČR je, což znamená, že většinou se dividendy v USA budou danit jen sazbou 15 %.

Právě z tohoto důvodu po Vás každá investiční platforma vždy chce podepsat formulář “W-8BEN”, díky němuž k nižší daňové srážce dochází.

Když vám tedy na investičním účtu budou připsány dividendy od firmy Coca Cola, máte-li podepsaný formulář W-8BEN (a umožňuje-li to váš broker), na dividendy bude uplatněna daň se sazbou 15 %. 

To je přesně tolik, kolik se uplatňuje v ČR, což znamená, že ať už daňové přiznání podávat musíte či nikoliv, k žádnému dodatečnému zdanění nedojde.

Jinak bude vyplňování formuláře prakticky totožné s příkladem 2 u ETF fondů.

co to je peněžně vážený výnos

Prodej

Prodej akcií je podobně jako u ETF fondů výrazně jednodušší. Příjem z prodeje totiž budete danit pouze v Čechách. To znamená, že stejně jako v sekci u ETF budou platit pravidla pro osvobození od podání daňového přiznání (časový test, celkové příjmy) a i sazba zde bude stejná, tedy 15 %.

Příklad 7

Akcie: Apple (AAPL)

Domicil akcie: USA

Váš domicil: ČR

Nákup: 1.1.2019 za 5.000 $

Prodej: 30.6.2020 za 7.500 $

Applu se dařilo a vy jste se rozhodli vybrat zisk a akcii jste asi rok a půl po nabytí prodali se ziskem. Překročili jste hranici 100.000 Kč za rok, takže je potřeba daňové přiznání podat.

Jako v případě ETF, budete muset částku do daňového přiznání uvést v českých korunách. Pro jednoduchost využijeme kurz dle Ministerstva financí, který byl v roce 2020 pro americký dolar 23,14 Kč. Rozdíl mezi prodejem a nákupem je 2.500 $, takže budete danit v přepočtu na české koruny částku 57.850 Kč.

Aplikujete sazbu 15 % a zjistíte, že finančnímu úřadu dlužíte 8.677,5 Kč. I z toho důvodu buďte opatrní, pokud obchodujete s velkými částkami u zahraničních brokerů. Ke vyměření a zaplacení daně dochází až zpětně a vám by se tak velmi jednoduše mohlo stát, že budete dlužit více peněz, než kolik máte k dispozici!

Shrnutí prodeje akcií

S ohledem na daňové povinnosti je obchodování s akciemi mnohem jednodušší a pochopitelnější než v případě ETF fondů. 

Na co si dát přesto pozor? 

Tak například na to, že i když investici prodáte ve ztrátě, musíte ji ve svém daňovém přiznání uvést, a to i přesto, že daň bude vyměřena jako 0 Kč. Také pozor na záměnu slov ZISK a PŘÍJEM. Zisk je částka, kterou vyděláte a která bude ve finále zdaněna, ale podmínění danění vašich investic podléhá vzniká celkovým příjmem, nikoliv ziskem.

Danění P2P investic

A dostáváme se k oblíbeným P2P investicím. Abych řekl pravdu, P2P portály jsou do jisté míry šedou zónou, když přijde na danění investic. Dle některých zdrojů by se měly danit podle §8 – Příjmy z kapitálového majetku a jiní namítají že správně je to podle §10 – Ostatní příjmy. Čert aby se v tom vyznal a proto vám opět doporučím po čertovi druhou nejlepší osobu – daňové poradce.

V každém případě se na různých webech a fórech investoři přiklání spíše k danění dle §8.

Ať už budete danit dle §8 nebo §10, sazba bude v obou případech stejná a to 15 %. možná i z toho důvodu budou úřady trochu benevolentnější při posuzování správnosti daňového přiznání. Zásadní je totiž fakt, že vše zaplatíte.

Velmi dobře mají problematiku rozebranou na webu Finlord. Zde argumentují následovně:

Při normálním průběhu splácení půjček/pohledávek není mezi daňovou povinností dle §8 a §10 rozdíl. Daň vyjde stejně. §8 je ale horší v tom, že vůči příjmům si investor nemůže započíst náklady na pořízení investice.

Zařazení do §8 má však výhodu v tom, že se příjem klasifikuje prakticky jako dividenda (a i se bude stejně do přiznání uvádět) a v takovém případě jste osvobozeni od danění do výše 6.000 Kč.

Autoři na Finlord také uvádí příklad přímo u platformy Mintos:

Taktéž je zařazení dle §8 jednodušší z hlediska vykazování. Kupříkladu na Mintosu sečteme Obdržený úrok, Obdržené poplatky z prodlení a Výnos z úroku při odkoupení zpět, což může být kupříkladu 558,89 + 17,42 + 125,16 = 701,47 EUR. To převedeme jednotným kurzem na koruny. Tuto částku uvedeme v daňovém přiznání na řádku 38 a je hotovo. 

Nakonec však zmiňují výjimky v podobě platforem Bondster a Zonky, kde se dle jejich výkladu jedná o derivát, jelikož si kupujete participaci na půjčce a ta by se měla danit dle §10.

V každém případě budou platit stejné postupy při vyplňování formulářů jako u ETF fondů a akcií. I u P2P půjček budete muset vše převést z cizích měn do českých korun.

Danění kryptoměn

Fanoušci kryptoměn asi zapláčou při zjištění, že žádná kryptoměna není v českém právním systému rovnocenná jiným světovým měnám. Pokud si vyměníte ve směnárně české koruny za eura, zaplatíte sice poplatek obchodníkovi, ale protože jde o směnu peněžních prostředků, nebudete nic danit.

U kryptoměn tomu tak není. Kryptoměny se považují za nehmotný movitý majetek a budou spadat do kategorie §10 – Ostatní příjmy. Opět se při prodeji budou danit sazbou 15 %. Možná se to v budoucnu změní, ale zatím je to pro obchodníky s kryptoměnami ta méně výhodná varianta.

Takže se opět dostáváme k předchozím scénářům (Příklady 4 a 5) a do daňových přiznání budete uvádět pořizovací cenu, prodejní cenu a danit se bude čistý zisk. 

Na kryptoměny se v současnosti nevztahují výjimky jako na jiné cenné papíry – časový test tedy uplatnit nelze. Zkrátka a dobře, příjem z prodeje Bitcoinu a dalších kryptoměn budete danit sazbou 15 %.

Více si o danění kryptoměn můžete přečíst ze samostatného článku na webu Peníze.cz

50-30-20

Závěrečné postřehy

Protože se mi kontextem některé pasáže nevešly do předchozích diskuzí různých scénářů a situací, zasvětím jim samostatnou kapitolu.

DEGIRO a fondy peněžního trhu

Všechny české investory u holandského brokera DEGIRO bude pravděpodobně zajímat to, zda a jak se daní tzv. fondy peněžního trhu. 

V září roku 2021 DEGIRO pro české klienty konečně začalo nabízet klasický bankovní účet se všemi svými výhodami, tedy především pojištění nezainvestovaných vkladů do výše 100.000 eur a zánik daňových implikací. Více se o účtech můžete dočíst z článku tipy a triky pro investování na DEGIRO.

Protože jde však zatím ještě o novinku, při vyplňování daňových přiznání za rok 2021 budete stále muset brát v potaz předchozí fondy peněžního trhu a s nimi vzniklé daňové povinnosti. Z toho důvodu prozatím ponechám následující sekci v článku. V roce 2022 už českým investorům tato starost odpadne.

Do září 2021 jste vždy posílali hotovost na svůj český DEGIRO účet, přičemž peníze byly poté investovány do fondu peněžního trhu. Jde o podílové fondy, které investují zpravidla do státních dluhopisů s velmi krátkou dobou splatnosti (v průměru 60 dní) a jsou obecně velmi bezpečné. No a jak asi tušíte, když investujete do podílových fondů a poté podíl prodáte (koupíte si nějaký produkt na DEGIRO), vzniká vám daňová povinnost. Podrobné informace o fondu naleznete zde.

Podílové fondy jsou v ČR zdaněny sazbou 15 % a prodáte-li více než 100.000 Kč za rok (nakoupíte za 1 rok aktiva za 100.000 a více), měli byste je v daňovém přiznání uvádět.

DEGIRO dokonce zisky či ztráty z těchto fondů uvádí ve svých podkladech pro daňová přiznání.

MMF Degiro

Jak to danit? Na fondech peněžního trhu vám pravděpodobně vzniknou jen marginální zisky a ztráty. Osobně bych k tomu přistoupil tak, že bych sečetl hodnotu všech nákupů za daný rok (což by se rovnalo prodejům fondů peněžního trhu) a přičetl k nim ztrátu/zisk z předchozího obrázku. To bude váš rozdíl, který je potřeba zdanit. Takže v mém případě by se nic nedanilo, jelikož jsem ve ztrátě 70 centů.

Mám své pochybnosti ohledně toho, zda všichni investoři tento prodej do svých daňových přiznání uvádí, protože spousta investorů si ho není ani vědoma.

Mimochodem – dostala se ke mně informace, že zainvestování prostředků do fondů peněžního trhu se lze vyhnout v takovém případě, kdy peníze investujete ještě v den, kdy se vám připíší na DEGIRO účet (při nákupu manuálně převedete na cizí měnu). Tuto informaci však nemám ověřenou.

Daňové podklady

Každá alespoň trochu seriózní online investiční platforma vám v dnešní vystaví podklady pro daňová přiznání. Zde najdete jakýsi výpis z účtu, vaší obchodní aktivitu, informace o domicilu jednotlivých dividend atd.

Podklady zpravidla najdete v sekci jako jsou “Zprávy” nebo “Výpis z účtu”. Každá platforma je trochu odlišná, ale většinou není příliš těžké podklady najít. Mám dokonce zkušenost z Německa, že jedna robo-advisory platforma zasílá podklady jen poštou (už jsem se s nimi rozloučil).

DEGIRo daňové podklady
portu daňový servis
Mintos daně

Úroveň daňových podkladů se bude platforma od platformy lišit. Najdete naprosté premianty (Portu), dále slušné ale nijak výjimečné podklady (DEGIRO) a pak jsou společnosti, jež jejichž pověst je v tom nejhorším smyslu slova předchází (Fio).

FB nejhorší podklady

Vy jako investoři s tím bohužel nic nezmůžete. Musíte zkrátka spolknout hořkou pilulku a poprat se s tím. Nebo povinnosti přesunout na daňové poradce.

Finanční deriváty

Někteří brokeři (eToro, část XTB atd.) nabízejí svým uživatelům možnost obchodovat s tzv. CFD produkty (z angl. contract for difference). Jde o finanční instrumenty, kdy nekupujete a neprodáváte samotnou akcii, ale pouze “smlouvu”, která se na akcii vztahuje. Tato “smlouva” nemá stejné postavení jako klasický cenný papír, a proto se na ní nevztahují výjimky jako je časový test. 

CFD kontrakty se pak budou danit dle § 10 – Ostatní příjmy a to sazbou 15 %.

Více se můžete dočíst například ve vysvětlení brokera XTB.

Podobné principy budou platit na opce, forwardy, swapy atd. S takovými produkty ovšem nemám žádnou osobní zkušenost, takže s případnými dotazy se opět obraťte na daňové poradce.

Rada na závěr

Uff, to bylo vyčerpávající.

Asi se všichni shodneme, že daně jsou nesmírná otrava. Je to ale cena za to, že se chceme mít zítra lépe než dnes. A to za to stojí.

Daně by neměly být výmluvou či překážkou, proč jste se ještě neodhodlali zahájit své investiční kariéry. Nikdo si vyplňování daňových formulářů neužívá a jestli si na to sami netroufáte, využijte služeb daňových poradců. Na internetu jsou jich mraky, stačí poslat poptávku e-mailem.

Daňový servis je služba a jako taková něco stojí. Někoho může hodinová sazba, která se nezřídka pohybuje v rozmezí 1.500 Kč až 2.000 Kč, odradit, já si však myslím, že jsou to dobře vynaložené peníze.

Daňoví poradci bývají zpravidla pojištěni před pochybením, a hlavně se v problematice vyznají mnohem lépe než my, obyčejní smrtelníci. A to ani nemluvím o čase, který nám daňový poradce ušetří. Některým stačí zaslat podklady a máte vyhráno, o nic víc se nemusíte starat.

V žádném případě nepodceňujte daně a vaše daňové povinnosti, které při investování dříve či později nevyhnutelně vzniknou. 

Osobně jsem extrémně bojácný, když přijde na byrokratické záležitosti, a tak se snažím za každou cenu jakémukoliv pochybení předcházet. Poslední věc, s kterou bych chtěl ztrácet čas, je hádání se s finančním úřadem. Tak snad se tomu vy i já společně vyhneme.

Opět bych rád zdůraznil, že v článku mohou být nepřesnosti za které neberu žádnou zodpovědnost, jelikož blog plní roli pouze informativního charakteru. Snad vám však příspěvek na některé otázky pomůže najít odpověď.

Přeji pevné nervy při vyplňování “růžových papírů” a kdybyste v článku našli jakoukoliv chybu, pište do diskuze pod článkem nebo na [email protected]!

Hodně štěstí!

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na X

Diskuze

Odběr
Upozornit na
64 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Dobrý den.

Výborný článek díky za info a práci.Pokud jsem to pochopil správně tak pokud dostanu dividendu od ČEZU ve výši 10 000 Kč do daňového přiznání nemusím nic uvádět ,protože se jedná o tuzemskou firmu a boker už strhnul daň ve výši 15 procent.Nevadí ani ,když jsem přesáhl hranici 6000 Kč.Tak jsem to pochopil.Snad je to správně.

S pozdravem

Příklad 5 „Zde se jedná o totožnou verzi předchozího příkladu s jedním malým (ale podstatným) rozdílem – ETF jste drželi déle než 5 let, tudíž jste splnili časový test. Zde maličko tápu, ale pokud všemu rozumím správně, tak daňové přiznání podávat opět musíte, ale tento konkrétní prodej by byl od zdanění osvobozen a nemusel se tudíž ani do přiznání vyplňovat. Jak byste postupovali, kdyby by tento prodej byl jediným zdanitelným příjmem a zda byste tedy odevzdávali “prázdné” přiznání, nevím.“ Ted nemám po ruce nějaký článek, kde je to popsané, ale pamatuji si, že první vyhodnocuji pravidlo prodeje do 100 000 Kč… Číst vice »

ahoj, tohle tedy znamená, že jak bylo psáno původně, daňové přiznání podám (protože příjem přesáhl 100k), ale v kolonce příjmů z prodeje bude prázdné, protože je splněn časový test?

Ahoj,
moc děkuji za článek. Sice investuju hlavně do akumulačního ETF a jsem zde v akumulační fázi, takže jsem odtam nevybíral, ale letos jsem prodal podíly v podílovém fondu, do kterého jsem investoval více než 8 let. Do podíláku jsem posílal určitou částku každý měsíc. Chápu to tedy tak, že zdanění se bude týkat pouze podílů koupených do tří let od prodeje, který se konal ? (teď si ještě uvědomuju, že prodej proběhl až teď v únoru, takže jej budu přiznávat až příští rok, nicméně chci být na to připravený 🙂 )

Díky.
Jirka

Dobry den
pokud to dobre chapu tak kdyz budu investovat do akumulacniho ETF npr. MSCI WORLD.. tak do DP nebudu muset nic vyplnovat a vubec dan nebudu muset resit ?(Tim ze nebudu dostavat dividendy) A kdyz bych toto ETF prodal treba po 10ti letech se ziskem 6mil (priklad) splnil bych tedy casovy test.. tak bych porad do DP nemusel nic vyplnovat ? I pres to ze bych vybral 6mil ?
PS. Vyborny clanek dekuji

Super Jakube, dobra prace jako vzdy…Hodne detailni a naucny clanek, clovek si to zase po roce rad osvezi. Mozna bych mel jen vsuvku/komentar na daneni P2P a rozdilu u paragrafu, ze u toho 10, je vyhoda ze si clovek muze odecist poplatky a pripadne defaulty. Trrba takovy Varks/CapitalService/… tam za tento rok jeste davat nebudu, protoze je to stale zive a neco se deje. Ale treba takovy Eurocent je totalne mrtvy a dam.Si to mile rad do nakladu a kdybych nahodou za rok neco dostal, tak to zase zpetne muzu dodanit. A jeste k daneni div. Hodne lidi ma taky… Číst vice »

Co jsem danění P2P studovala, tak mi z toho vyšla zcela „jednoduchá“ poučka. Participace se daní dle par. 10. Participací se ale myslí investice s tzv. nepřímou strukturou. To má prý plně Zonky. Bondster to má kombinované – přímá a nepřímá, a ve svém ročním výpisu to umí i pěkně rozdělit, takže investor ví, co může danit v par. 10 a co v par. 8. Mintos má také investice v přímé a nepřímé struktuře, ale bohužel ve výpisu to nijak nezohledňuje a dle mého je zcela nemyslitelné, aby tohle si dokázal evidovat sám investor. Z toho plyne, že na Mintosu… Číst vice »

Zdravím,
mám dotaz k tomu Degiro MMF. Asi jediná možnost, jak se k nějakým hodnotám dostat, je jak uvádíte. To je tedy dost otrava. A pokud jsem z MMF v minusu, nešlo by to uplatnit vůči jiným ziskům z prodeje? Na druhou stranu Degiro ztráty z MMF kompenzuje, takze si tu ztrátu (kdyz mi ji vykompenzují) asi uvádet nemám 🙂 Ale kompenzace na výpise uvedená není, ztráty ano.

Michala

Docela opruz teda, dodnes jsem.myslel, ze se dani zisk. Cili to, co si prevedu na ucet v bance a mohu s tim disponovat. Nikoliv to, ze nakupuji a drzim. Treba pet let.

Ahoj, na zacatek bych chtel pochvalit praci na rozbitem prasatku (degiro + tip na vhodne etf mi hodne pomohli par mesicu zpet :)) A ted k memu dotazu – jsem zamestnanec na hpp a vzhledem k vedlejsimu prijmu z pronajmu jsem nucen podavat danove priznani. U prodeje cennych papiru chapu, ze pokud splnim podminky (Casovy test, < 100k) tak to nemusim vubec v danovem priznani zminovat, ale co dividenda? Obdrzel jsem letos prvnich par dolaru na Revolutu a nejsem moudry z toho, jestli by to melo byt soucastni danove priznani, i kdyz to splnuje podminku mene nez 6k. (To, ze… Číst vice »

Zdravím. Letos poprvé podávám daňové přiznání sám, protože mám zisk právě z obchodování na burze. Pročet jsem na internetu spoustu materiálů. Hlavu jsem měl jak pátrací balon, ale nakonec se v tom už víceméně vyznám. Nicméně nějaké nejasnosti zůstávají. Vím, že každý instrument se musí danit zvlášť. Zvlášť akcie, zvlášť krypto, zvlášť CFD. Ale jak je to s ETF? Lze ho „přilepit“ k akciím nebo musí být též zvlášť? Podle mě to je stejný druh cenného papíru tudíž například ztráty z ETF bych mohl spojit s výnosy s Akciemi a mít to v jednom řádku. Ale nejsem si úplně jistý.… Číst vice »

Last edited 3 let před by Pavel

Zdravím, super článek dost mi toho objasnil. Letos v lednu jsem s investováním začal u brokera Degiro a bohužel mi tady po přečtení došla jedna nemilá věc.Jelikož jsem zainvestoval > 100 000,- tak i přes to, že se jedná o dlouhodobou investici, tak budu muset podávat daňové přiznání. A to každý rok, který přes tohoto brokera budu investovat víc než těch 100 000,-. Je mi jasné, že neznalost neomlouvá, ale v podstatě pokud bych to vzal jako laik, tak posílám peníze na účet brokera a ty investuji a ani nevím o tom, že je broker drží v FPT. Původní plán… Číst vice »

Díky za shrnutí možnosti, souhlasím že je to na prd a spousta začínajících investorů si to neuvědomí a bude stejně jako já nemilé překvapená. Určitě mě to neodradí a zůstanu u Degiro a hold se s daněmi poperu. Pořád to budou menší náklady než nechat peníze na běžném nebo spořícím účtu, kde je sežere inflace.

Ano bohuzel. Bohuzel u vsech firem co reklamuji pasivni investice – nikdo nema na druhem radku napsano, platit dane statu budete kazdy rok, pokud prekrocite urcitou vysi investice. Coz muze byt klidne kazdy rok.

Mám s tím stejný problém. Předpokládal jsrm, že vytvořením pětileté investice u portu nebudu muset řešit daně do realizace zisku. Takhle se mi muze stat, ze statu budu odvadet dan, portu poplatek a nakonec budu komoletne v minusu, orotoze bude pet let krize. Takze ackoliv nebudu mit zisk, poplatek portu (to snesu) a statu odvest musim (to nepochopim). Danit by se melo, jak je zvykem, v dobe realizace zisku. Cili kdyz mam v portu pasivni investici na 20 let, az po tech 20 letech, kdy to vyberu.

Ahoj 🙂 Díky za parádní články! Mám v plánu začít investovat (především ETF + dividendové akcie) a aktuálně mi přijde nejvhodnější právě Degiro, jenže mě dost znepokojil již zmiňovaný fond, přes který prochází vklady (pokud bych teda nebyl nějak dostatečně rychlý s nákupem). Jestli to chápu správně, tak i kdybych měl objem za rok 100k+ a nic neprodal, tak bych měl podávat daňové přiznání? Nekomunikoval jsi náhodou s podporou, kdy by mělo dojít pro českou verzi ke zrušení? Zase bych kvůli tomu nechtěl čekat moc dlouho, ale zároveň se mi tenhle koncept úplně nepozdává. Ty sám máš Irskou variantu Degira… Číst vice »

Vďaka za info, Jakube. Ešte by som doplnil informáciu, ktorá môže byť užitočná pre OSVČ v režime paušálnej dane. Ak tomu správne rozumiem, tieto nemajú povinnosť podávať daňové priznanie a platia len daň vo výske paušálnej dane (teda z mesačných záloh) za splnenia istých podmienok, o.i., ak ich príjem zo samostatnej činnosti v zdaňovacom období nepresiahne 1 mil. Kč a iné príjmy (vrátane príjmov z kapitálového majetku, tj. z úrokov a dividend) 15,000 Kč. Nikde sa už ohľadom paušálnej dane nepíše o samostatnom limite 6,000 Kč pre dividendy. Vyberám zo zákona 586/1992: „Daň poplatníka, který je na konci zdaňovacího období… Číst vice »

Dle mého názoru by se mělo hlavně hodně začít investovat do firem jako je třeba https://www.jablotron.cloud. Protože až se pořádně rozjede IoT, do toho se přidá strojové učení, kryptoměny a další podobné vynálezy lidstva, tak se teprve ten internet rozjede. Podle mě stojíme pořád na začátku a nedokážeme si představit tu potenciální sílu sítě.

Dobrý den,
Řekněme, že mám nakoupené akcie v USA. Přijdou dividendy, v USA jsou zdaněny 15procenty. Reálně tak v Čechách nemusím žádnou daň odvádět.
Co mi hrozí, když dividendy opomenu uvést v daňovém přiznání při případné kontrole?

Dobrý den, zajímalo by mě nakoupím ETF např. 12.4 2021 uplynou 4 roky a já budu pravidelně investovat měsíčně např. 3000 a splním pouze časový test. Musím danit či nikoliv. Děkuji za odpověď

Daníte někdo emisní ážio od O2?

Uplne jste mne teda ale uplne zmatl. Uvadite zde Portu s investovani s nimi. Ja to beru Portu jako pasivni investovani na 5 let s prvotni fixni castkou 5000 a pravidelnou mesicni 1000. Predpokladal jsem, ze vubec nemusim resit dane, dokud neprevedu investici na svuj ucet v bance. Za prve netusim do ceho Portu investuje, to dela Portu za mne, za druhe nerealizuji zadny zisk – nemam ty penize k dispozici a nebudu je mit pet let. Jsem myslel, ze danit budu az za tech pet let, kdy si vezmu, co jsem prevedl na svuj ucet a od toho odectu… Číst vice »

To se nemusite omlouvat, vy za to nemuzete. Mne spise zarazi, nebo vlastne v ceskem radobypodnikatelskem prostredi nezarazi (neinformovat nebo okradat lidi rovnou he rys ceske postsocialisticke spolecnosti), ze tak zasadni informace, ze z investice, ktere do Portu chci vkladat (jedina z mych tri) ktera se udrzela v plusu za posledni rok, budu muset resit dane, nikdo nikde nezminil, je dost zarazejici. Jeste ze jsem narazil na vas skvely clanek. Patrim mezi obycejne lidi, kterych jsou v CR desetitisice. Portu, I digo, fondee zkousim. Vlozil jsem mensi castky a cekam rok, jak se vyvinou, zda to za to stoji. Abych… Číst vice »

Ale,jak už jse tady řešilo založím jsi u portu jejich portfolio spravované jimi vložím např. 30 tisíc a budu pravidelně spořit 1000 měsíčně a třeba to pak prodám za 7 let a do té doby než to prodám,tak přece nenusím podávat žádné přiznání jenom to držím a ten případný zisk je nerealizovaný,tak daně bych celou dobu nemusel řešit než to prodám.

Dobrý den,

Chtěl bych se zeptat: pákové ETF (leveraged ETF) se daní stejně jako obyčejné ETF?

Dobrý den, je toto pravda? Při nákupu ETF s pákou uzavírám rozdílovou smlouvu. Rozdílová smlouva (CFD) je forma finančního derivátu. A finanční derivát se daní bez ohledu na časový test!

Dobrý den, https://rozbiteprasatko.cz/degiro-tipy-triky/ jsem se dočetl, že od září 2021 postupně Degiro prevádí peníze do té doby držené na fondech peněžních trhů na německé běžné účty. Prosím o update tohoto článku, kde je ještě stará informace ze začátku roku. Otázku mám ale ohledně danění. Tím, že jsou teď peníze drženy na běžných účtech nedochází nadále k automatickému nákupu/prodeji podílu ve fondu peněžního trhu (který nastával před nákupem jakékoliv akcie / ETF) a tudíž mi tak nevzniká daňová povinnost, protože nemám žádný příjem z onoho prodeje podílu. Znamená to tedy, že pokud pouze investuji a nic nevybírám nic se mi nadále… Číst vice »

Dobrý den, jak je to s temi prijmy do 6000 Kč? Pocitaji se tam jen hrubé dividendy (mam nejake zahranicni div 3000 Kc/rok) nebo i ty jiz zdaněné (mám české div v hodnotě 10 000 Kc/rok). Jde tedy o celkovy soucet vsech divident u vsech brokeru, nebo staci secist jen vsechny div vyplaceny v hrubé visi? Dekuji.

Řešil jsem podobnou situaci (jen zahraniční dividendy bylo pár dolarů), v podcastu https://podcasty.seznam.cz/podcast/ve-vate/jak-na-zdaneni-investic-kdy-nemusite-platit-nic-danovy-pruvodce-pro-drobne-investory-192848 tohle téma rozebírali v čase 23:08

Dobrý den,

Mám na Portu založené portfolio, do kterého vkládám pravidelně peníze. Jedná se o reinvestiční ETF, tudíž se zde nevyplácí pravidelné dividendy.

Můj dotaz zní – daní se tyto peníze až po výběru z portfolia na bankovní účet nebo se tyto peníze daní i když zůstávají v portfoliu?

S pozdravem

Dobrý den,

děkuji za krásný podrobný článek. Měl bych prosím dva malé dotazy.

1. Pokud nechci při zdanění zahraničních dividend uplatňovat zápočet, stačí, když uvedu hrubou výši všech zahraničních dividend na řádku 38. a nechám si tyto dividendy zdanit 15 %?

2. Pokud nevyužiji zápočet, je potřeba finančnímu úřadu dokládat výpis od brokera?

Předem děkuji za odpověď.

Zdravím, musím říct, že po čtení článků zde na Rozbitém prasátku a dalších webech mám (jako většina zde) hlavu jako balón.. Dnes jsem zaslal peníze (CZK) na Degiro a překvapilo mě (nebo asi jsem to pochopil někde špatně), že se peníze nacházejí na Fondu peněžního trhu, osobně jsem žil v domnění, že peníze mají přijít na účet u flatexBank. Nejsem si teď úplně přesně jist, jestli se na mě bude také vztahovat daňová povinnost či ne..? Drobný dodatek – při aktivaci účtu (zasílání 1 Kč) jsem si všiml, že se stalo to samé, peníze šly nejdřív do Fondu peněžního trhu… Číst vice »

Ahoj, skvělý článek … marně hledám v Degiro roční výpisy za 2021 (zatím je ta sekce v mém účtu prázdná) … je možné, že ještě nejsou? Nebo o ně musím nějak požádat? Díky

Ahoj, děkuji za super článek. Mám otázku. Pokud tento rok zainvestuju do jednoho brokera(degiro) 100tisíc do akumulačního ETF a mám v plánu splnit časový test, a u druhého brokera (etoro) budu mít 50tis. v akciích, a prodám je ještě ten rok za 53tis. musím toto uvést v daňovém přiznání? a zisk musím také danit?

Ahoj, díky moc za super článek! Chtěl bych se zeptat, jestli při danění dividend a prodeje cenných papírů je třeba k daňovému přiznání přikládat podklady od brokera (dokládající za kolik jsem nakoupil a prodal, případně výši obdržených dividend atd.)? Nebo je pouze třeba je mít připravené pro případné dotazy/kontrolu od finančního úřadu? Dále mě ještě napadá – pokud jsem ok s dvojím zdaněním zahraničních dividend, nestačilo by vyplnit pouze řádek 38 v 2. Oddílu a potom již nevyplňovat přílohu č. 3 a SEZNAM, když tedy nijak nechci uplatňovat daně zaplacené v zahraničí? Díky a zdravím, Jarda

Dobrý den,

děkuji za skvělý a přehledný článek. Rád bych se jen zeptal, zda část 4 (ETF dondy), je možné z hlediska daní považovat za platé i pro právnické osoby.

Předem děkuji,
Petr Coch

Dobrý den.
Chci se zeptat zda se musí akcie při výpočtu daní párovat ( FIFO atd. ). Jestli nestačí brát všechny příjmy a výdaje z akcíí dohromady ?

Např. 1) Nakoupil jsem TROW za 1000 a prodal MCD za 1000 , čili ke zdanění je nula .
2) V roce 2022 jsme koupit TROW za 1000 , v roce 2023 jsem prodal TROW za 2000 a zároveň nakoupil MCD za 1000. Takže ke zdanění 1000 ?

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi