Rozbité prasátko

Kompletní průvodce ETF fondy pro začínající investory

Chtěli byste investovat do světových trhů, ale nevíte, kde a jak začít? Pak věnujte pečlivou pozornost ETF fondům (především pak indexovým). ETF fondy vám přinesou to nejlepší z obou investičních světů – jednoduchost, s jakou si lze zakoupit akcii, a diverzifikaci, na kterou byste dosáhli pouze při investování do podílových fondů.

ETF je produkt vhodný pro každého drobného investora a většina finančních odborníků (Buffet, Dalio) se shodne na tom, že správně vybrané nízkonákladové ETF fondy by měly tvořit každé investiční portfolio. Díky moderním technologiím navíc investování do těchto produktů nikdy nebylo jednodušší!

Průvodce ETF fondy

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

etf fondy návod

Co to je ETF?

ETF (z anglického exchange-traded fund) je veřejně obchodovaný fond, který ve svém “košíku” investic obsahuje různá podkladová aktiva jako jsou akcie, dluhopisy, komodity nebo měny.

Narozdíl od klasického podílového fondu je ETF obchodováno na burze stejně, jako je tomu u akcií. To mimo jiné znamená, že jako investor nemusíte přicházet s počátečním, často velmi vysokým vkladem, ale jednotlivé ETF můžete koupit nebo prodat za aktuální tržní cenu na burze, která je diktována střetem nabídky a poptávky.

Protože je ETF ze své podstaty fond, je tvořen z různých aktiv. Nejznámější světové ETF fondy zpravidla sledují stanovený index, čímž se rozumí výkon například dané světové ekonomiky (USA, Německo) nebo daného sektoru (technologie, finanční sektor). 

Vzhledem k oblibě ETF jsou tyto kategorie libovolně kombinovány, což přináší investorovi téměř neomezené množství způsobů, jak si sestavit vlastní portfolio.

ETF fondy vs akcie

ETF je jakýmsi hybridem mezi podílovým fondem a akcií.

Jak už bylo řečeno, s akcií má ETF společné především to, že ho lze zakoupit u vašeho brokera na burze cenných papírů. To znamená, že můžete ETF kdykoliv prodat nebo naopak přikoupit další pozice za aktuální cenu. 

Jde však o dvousečný meč, jelikož při případném strachu během ekonomických poklesů můžete v panice prodat své pozice, což by ústilo v nechtěné ztráty.

Stejně jako akcie, i ETF můžete nalézt podle tzv. tickerů. Ticker je zkratka pro daný ETF fond. 

Například fond akcií vyspělých trhů celého světa od iShares kopírující index MSCI naleznete pod symbolem IWDA.

Jak správně identifikovat ETF fond?

Ještě lepší způsob, jak správně ETF fond identifikovat, je pomocí jejich ISIN kódu. Důvod  k tomu je takový, že tickery mohou být závislé na burze, na které se obchodují anebo zkrátka proto, že ne každý ETF fond má vlastní ticker.

Je důležité dát pozor na to, že ticker ani ISIN neříká to, na které burze se dané ETF obchoduje. Když tak hledáte produkt u svého brokera, můžete narazit na stejný fond v různých měnách a na různých burzách.

Je důležité se seznámit se strukturou poplaktů brokera, protože například Degiro si účtuje fixní roční poplatek za každou burzu, na které realizujete obchod.

Na následujícím obrázku je zobrazena situace pro ETF fond S&P 500 od Vanguardu, který se obchoduje na několika různých burzách (EAM, LSE, XET) a v různých měnách (EUR, USD, GBP).

Jestliže se ETF obchoduje ve stejné měně na dvou rozdílných burzách, opět byste měli nejprve zjistit, jaké jsou s burzami spjaté poplatky. Například Degiro nabízí jednu transakci tohoto produktu na burze EAM (Amsterdam) zdarma, kdežto na burze MIL (Milán) nikoliv. 

Dalším faktorem, podle kterého vybírat burzu, je například likvidita, tedy jak velké objemy produktu se denně na burze obchodují.

vanguard etf

ETF fondy vs podílové fondy

Ještě více než s akcií toho mají ETF společného s podílovými fondy. Každé ETF bude patřit nějaké společnosti, která bude mít manažera spravující daný fond.

Z toho vyplývá obrovsky důležitý poznatek – vzhledem k tomu, že narozdíl od akcie se fond musí řídit (nákup a prodej aktiv náležejícím k fondu, daňová správa atd.), správa fondu vždy bude koncového investora něco stát.

Údaj o nákladech zpravidla dohledáte jako zkratku TER (z anglického Total expense ratio) a do češtiny to lze přeložit jako celkové náklady. TER se uvádí v procentech za rok a měl by být mezi jedním z prvních indikátorů, který investory zajímá.

Na poplatcích záleží

Ačkoliv se 1 % nemusí zdát jako příliš, z dlouhodobého hlediska to může snížit celkové zisky o čtvrtinu. Na poplatcích záleží a čím více se vám je podaří snížit, tím více peněz vyděláte. Nejlepší pasivní indexové ETF se s poplatky pohybují kolem 0,1-0,2 % za rok. 

Pokud si vyberete některý z pasivních indexových ETF, vyhnete se i dalším prekérním situacím, s kterými se lze setkat u podílových, především pak aktivně řízených, fondů. I manažer podílového fondu musí platit za obchodování a čím více obchoduje, tím vyšší budou nejen poplatky za tyto praktiky, ale i daňové implikace. 

Pokud je něco, čemu se při investování NIKDY nevyhnete, tak tomu jsou poplatky a daně. Prioritou každého investora by mělo být naprosté minimalizování obou položek. Pochopitelně legální cestou.

Factsheet

Jestliže si vybíráte ETF, nejlepší místo, kde naleznete nejdůležitější informace, je tzv. factsheet. Jde o obecný přehled daného produktu a dohledáte zde například návratnost za různá časová období, nákladovost fondu (TER), jak velký fond je (Assets under management), ale i třeba malý výcuc toho, jaké zastoupení mají největší firmy z fondu nebo z jakých zemí pocházejí aktiva, z kterých se fond skládá.

Factsheet naleznete zpravidla na stránkách firmy, která ETF vydává, ale také na dedikovaných ETF webech jako je třeba justETF.com. Příklad takového factsheetu si můžete stáhnout zde. Jde o Factsheet k již zmíněnému All World ETF od iShares a je platný k začátku roku 2020.

Velkou nevýhodou pro českého investora je to, že tyto propozice nebývají dostupné v českém jazyce.

Příklad, jak takový Factsheet vypadá, můžete vidět na následujícím obrázku.

ishares all world etf factsheet

A jeho přibližné složení:

ishares all world etf složení

Krátká historie ETF fondů

ETF se za svou dobu existence značně rozvinuly. K roku 2019 dle Investopedie existuje už přes 5.000 ETF fondů a další vznikají prakticky každý den. Na druhou stranu některé z nich průběžně zanikají (v takovém případě se rozprodají podkladová aktiva za jejich tržní hodnotu a následně se peníze vyplatí investorům).

První oficiální ETF SPDR S&P 500 vzniklo v roce 1993 a dodnes se jedná o jeden z nejpopulárnějších a největších fondů.

Popularita ETF se čím dál tím více odráží na prostředcích, které jsou do nich celosvětově investovány. To dosvědčuje i následující graf, který znázorňuje meziroční vývoj hodnoty aktiv v ETF fondech (hodnoty v mld. $). K roku 2019 do ETF napumpovali už přes 5.5 trilionu dolarů! 

To je mimochodem kolem 15-20 % celkové kapitalizace světových trhů.

tržní kapitalizace ETF

Druhy ETF fondů

Všech 5.000 ETF fondů lze pochopitelně nějak rozřadit.

Akciové ETF

Nejpopulárnější ETF fondy jsou ty akciové. Ty zpravidla sledují nějaký sektor či trh jako je například S&P 500 (500 největších firem USA) nebo DAX (největší německé firmy).

Pokud investujete do akciového ETF, nepřímo vlastníte akcie firem, které daný index tvoří. Z toho vyplývá, že podkladovým aktivem takových ETF jsou cenné papíry, tedy akcie.

Chcete koupit akcii Coca Cola, Applu a Microsoftu? Koupí ETF kopírující index S&P 500 zabijete všechny tři mouchy jednou ranou. 

U větších ETF (jako je třeba již zmíněný All World ETF od iShares) pak cenných papírů vlastníte ještě více (asi 1.600). Zde je však třeba dodat, že takovéto obrovské fondy nevlastní akcie úplně všech firem světa, ale jen tolik, aby dokázaly s dostatečnou přesností kopírovat daný index.

To je výhodnější i pro investory, jelikož čím více podkladových aktiv fond obsahuje a musí spravovat, tím více to bude požírat na poplatcích. To se ve finále odrazí v nákladovosti fondu (TER).

Dluhopisové ETF

Pasivní příjem je vysněná Mekka spousty investorů. Lze jí dosáhnout například investicemi do dividendových akcií. Těmi se pak rozumí především (ale nejenom) dluhopisové ETF, které ve svých aktivech vlastní dluhopisy firem a států.

Pasivní příjem však není jediný důvod, proč dluhopisová ETF do portfolia zařadit. V jejich prospěch hraje také fakt, že návratnost dluhopisových ETF nekoreluje s akciovými ETF. To znamená, že když padají ceny akcií, dost možná poroste cena dluhopisů. To vás ubrání před velkými ztrátami.

Komoditní ETF

Pokud chcete do svého portfolia zařadit nějakou komoditu (např. ropu nebo zlato), nic vám v tom nebrání! 

Existují ETF, která vám přání splní. Taková ETF mohou pak být fyzickou komoditou kryta (např. zlatými cihlami v případě některých ETF fondů sledující cenu zlata), fondy také mohou investovat do firem z daného sektoru (těžba, zpracování) nebo fondy jen nakupují tzv. futures kontrakty na komodity.

Měnové ETF

Protože americké společnosti hrají na akciových trzích dlouhodobě prim, nezřídka se stane, že slabší dolar poznamená akcie nejen amerických, ale i dalších světových firem. Proti tomu se dá bránit investicemi do měnových ETF, které mají za úkol vás před takovými výkyvy ochránit.

REITs ETF

REIT (Real estate investment trust) jsou ETF fondy, které investují v oblasti nemovitostí. Skrze takový fond získáváte pak podíl na zisku velkých developerských společností. Tyto fondy bohužel bývají náročnější na správu, což se odráží v jejich správcovských poplatcích (TER > 0,5 %). 

Na druhou stranu jde o zajímavou složku portfolia především s ohledem na výši dividendy, která se pohybuje kolem 2-3 % ročně.

Speciální ETF

Mezi speciální ETF fondy lze zařadit například pákové ETF nebo sektorové. Mimo jiné se dokonce spekuluje nad tím, že by vznikl tzv. krypto ETF fond.

Proč investovat do ETF fondů?

Akciové trhy jsou jednou z nejlepších investic, kterou lze doporučit. Důvodem je jejich velmi vysoká dlouhodobá návratnost, ale i prakticky neomezený potenciál pro další dlouhodobý růst.

Pokud si vyberete například americký index S&P 500, z mnoha nezávislých zdrojů se dozvíte, že dlouhodobá návratnost amerického akciového trhu se pohybuje mezi 7-9 %.

A to je zatraceně dobrá návratnost.

Dalším důvodem, proč investovat do ETF, je již zmíněná diverzifikace. Nikdo vám nebrání vybudovat si portfolio akcií sami. Pokud to však chcete udělat, připravte si balík peněz. Jen akcie Amazonu stojí k začátku roku 2020 kolem 2.000 $. A to jde jen o jedinou akcii. Kolik stojí index S&P 500 od Vanguardu? Asi 50 EUR.

V překladu – za 50 EUR si koupíte jednu pozici v ETF fondu, který v sobě obsahuje nejen podíl na akciích Amazonu, ale i dalších předních amerických korporací.

Výhody ETF

  • Díky jedinému ETF máte přístup k obrovskému množství akcií světových firem
  • V případě dobrých ETF fondů a brokerů jde o velmi levný způsob investování
  • Díky diverzifikaci lze minimalizovat rizika
  • Možnost investovat i do velmi specifických odvětví
  • Jednoduchost – jakmile víte, do čeho a kde investovat, stačí vám na správu portfolia 5 minut měsíčně
  • Velmi dobrá dlouhodobá návratnost

Nevýhody ETF

  • U aktivně spravovaných ETF fondů se nevyhnete vyšším poplatkům
  • Měnové riziko pro české investory – většina fondů je v EUR, $ nebo GBP
  • Nižší likvidita u menších ETF fondů

Kde koupit ETF?

Zní vám ETF fondy zajímavě a chtěli byste začít s investováním? Dobrá zpráva je, že už i v Čechách lze začít velmi snadno a rychle, a naštěstí už i levně.

Nabízejí se dva způsoby.

Robo Advisory

Nejjednodušší způsob, jak začít investovat do ETF v ČR, aniž byste o problematice cokoliv věděli, je robo-advisory platforma Portu. Jistě víte, že Rozbité prasátko má Portu ve velké oblibě a často jí doporučuje. Kompletní recenzi Portu si můžete přečíst zde.

Problém vězí v tom, že Portu je služba a za službu se musí platit. To pro investory znamená poplatky, které jsou sice na české podmínky velmi nízké, oproti DIY verzi, kdy si ETF koupíte přes low-costového brokera sami, jde však stále o výraznou položku.

Na druhou stranu to má i výhody. Především se nemusíte o nic starat a dále si můžete nastavit částku, kterou chcete měsíčně investovat. Portu za vás pak peníze investuje, a to i v případě, že nemáte prostředky na celou pozici. Pak vám koupí do vašeho portfolia třeba jen 0,2 pozice daného ETF fondu.

Dále vám v Portu poradí a odpoví na veškeré vaše otázky a díky dotazníku vám ušije investiční strategii na míru. Určitě se najdou tací, kteří si jsou za takovou možnost ochotni připlatit!

Rozhodujete-li se mezi možnostmi „neinvestovat“, „spořicí účet“ a „Portu“, pořád vzejdete s Portu jako jednoznačný vítěz.

A pokud už nic jiného, můžete se službou Portu alespoň inspirovat. Založíte si účet, okoukáte strategii, dovzděláte se a pak nově nabyté znalosti vyzkoušíte na vlastní pěst. Podobně jsem na to šel i já.

portfolio portu příklad

Broker

Pro všechny ostatní, kteří by rádi kupovali ETF na vlastní pěst a ušetřili tak ještě výrazně více na poplatcích, jsou tu brokeři.

Zde je na místě srovnání nejznámějších a nejdostupnějších českých brokerů. Pro tento účel bude uvedena česká Fio banka, dále brokeři Lynx a Degiro.

Ještě předtím, než se vrhnete na čísla, je třeba zdůraznit, že každému bude vyhovovat něco jiného. Zastávám názor, že minimalizace poplatků je klíčem k úspěchu, ale každý z vás má jiné preference, a tedy i výběr brokera je zcela individuální záležitost.

Já mám dobré zkušenosti s brokerem Degiro a zřídíte-li si u něj účet, obdržím za to provizi. I přesto bych vás rád motivoval k vlastnímu průzkumu konkurence a ke zřízení účtu u brokera dle vlastního uvážení!

Srovnání cen Fio, Lynx, Degiro a Portu

Pro srovnání poplatků využiju hypotetický nákup ETF fondu All World od iShares. Pro jednoduchost výpočtu budu kalkulovat s tím, že fond stojí stabilně 60 EUR a investor kupuje 1 pozici ETF každý měsíc. To za rok vydá na 720 EUR. 

V případě jedné investice ročně budou rozdíly v poplatcích výrazně menší, pravidelné investování je ale nejlepším způsobem pro dlouhodobý investiční horizont. Proto považuji jednu investici měsíčně za povinnost.

Kalkulace vycházejí z přehledů poplatků jednotlivých firem. Pro bližší informace můžete navštívit jejich stránky zde: Fio, Lynx, Degiro, Portu.

Fio bankaLynxDegiroPortu
Poplatky za nákup 1 pozice9,95 EUR6 EUR0 EUR0 Kč
Poplatky za 12 nákupů120 EUR72 EUR0 EUR0 Kč
Další roční poplatky0 EUR0 EUR2,5 EUR za připojení na burzu180 Kč roční fixní poplatek
Celkem za 12 nákupů (720 EUR)120 EUR72 EUR2,5 EUR180 Kč
Celková nákladnost v %16 %10 %0,35 %1 %

Poznámky k výpočtu

Ani jedna možnost nekalkuluje s nákladností samotných ETF fondů. Tento poplatek byste si tedy museli přičíst k celkovým výdajům (u All World ETF od iShares je to 0,2 %).

Fio: Fio banka je jednoznačně nejdražší a také poměrně uživatelsky nepřívětivá. Na stránkách se sice dozvíte, že ETF produkty broker podporuje, ale nikde se přímo nedočtete, kolik transakce stojí, tudíž využívám jejich kalkulačku pro klasické akcie. 

Lynx: Broker Lynx je mnohem transparentnější a je vidět, že cílí na zákazníky, kteří se o ETF fondy zajímají. Problém je v tom, že nejmenší poplatek za obchod s ETF je právě 6 EUR, takže broker není zcela vhodný pro malé investory, kteří chtějí investovat pravidelně. Pro ty se totiž malá investice bude rovnat velmi vysokým nákladům.

Degiro: Favoritem Rozbitého prasátka je jednoznačně Degiro. Jde o low-costového brokera, který už má ale celkem slušnou reputaci. Degiro umožňuje 1 obchod s vybranými ETF instrumenty měsíčně zcela zdarma. Seznam takových produktů najdete zde (pozor – je nutné zakoupit přesný produkt a na uvedené burze jako je uvedena v seznamu). Degiro má však jeden vedlejší poplatek a tím je “připojení na burzu” ve výši 2,50 EUR ročně.

Portu: Portu vám garantuje veškeré služby s poplatkem 1 % ročně. Tento poplatek je pak počítán na měsíční bázi (a tak by ve finále celkové poplatky mohly být o chlup vyšší). Poplatky zahrnují veškeré transakce, správu účtu ale třeba také pojištění proti měnovému riziku. Oproti brokerům však tento poplatek 1 % bude konstantní a bude postupně ukrajovat více z vašich investic.

Závěr

Poplatkům se nikdy nevyhnete a abyste z investování vytěžili co nejvíce, je vaší povinností poplatky co nejvíce minimalizovat.

Ve srovnání se kalkuluje s pravidelnými investicemi. Pokud však nakupujete akcie nárazově třeba jen jednou za rok, pochopitelně pro vás rozdíly budou úplně jiné.

Závěr je takový, že pokud jste ochotni se v problematice vzdělat a nakupovat si ETF fondy na vlastní pěst s nízkonákladovým brokerem jako je Degiro, výrazně ušetříte na poplatcích oproti standardním brokerům. 

Investujete-li však velké částky (stovky tisíc až miliony), poplatky u většiny brokerů budou vzhledem k investovaným částkám celkem marginální a při výběru možná budete prioritizovat jiné parametry.

jak vypočítat ROI

Podle čeho vybrat ETF fondy?

Při výběru ETF fondů byste měli hledět na několik základních ukazatelů.

Poplatky

Prvním a zřejmě nejdůležitějším ukazatelem jsou již zmíněné poplatky. Poplatky lze rozdělit do dvou podkategorií, kterými jsou poplatky za správu fondu (TER) a dále poplatky u brokera. Čím méně zaplatíte na poplatcích, tím více vyděláte v dlouhodobém horizontu.

Historická návratnost

Historická návratnost není zárukou vývoje budoucího. To je sice pravda, ale historie může při nejmenším nastínit trend investice a často také bývá první informací, kterou si investoři zjišťují.

Buďte si průměrné dlouhodobé návratnosti vědomi, berte ji však vždy s rezervou. Často se stává, že fondy s podprůměrnou výkonností v následujících letech překonají ty nejvýkonnější a naopak.

Velikost fondu

Selský rozum praví, že čím větší fond, tím lépe. Obrovské fondy zaručují velkou likviditu, ale i stabilitu vůči externím spekulantům.

Diverzifikace

Ve chvíli, kdy koupíte ETF fond, který obsahuje přes 1.000 akcií z celého světa, jste již extrémně dobře diverzifikováni. Bohužel, světové trhy jsou natolik provázané, že pokud se nedaří v Evropě, v USA to bude pravděpodobně stejně krušné.

Proč tedy končit u akciových fondů? Přihoďte nějaké dluhopisové fondy nebo REIT!

Obecná poučka zní, že čím jste starší (nebo čím blíže k “důchodu” máte), tím větší zastoupení dluhopisů vůči akciím byste měli mít.

Pozor však i na opačný problém, tedy na to, abyste to s diverzifikací nepřehnali. Pokud si koupíte fond S&P 500 a zároveň All World od iShares, v podstatě tím své pole působnosti překrýváte, jelikož americké trhy jsou zastoupeny i v All World od iShares.

Akumulační vs distribuované ETF

Dalším důležitým rozhodujícím faktorem je to, zda se z ETF fondu vyplácejí dividendy (distribuce dividend) či nikoliv.

Pokud se dividenda vyplácí tak, jako tomu je v případě mnohých dluhopisových ETF, v pravidelných intervalech vám budou z fondu vyplácet peníze. Toto má však samozřejmě daňové dopady, jelikož už jde o zdanitelný příjem.

Pro mladší investory jsou jednoznačně zajímavější volbou akumulační ETF. To znamená, že každá dividenda se reinvestuje zpět do fondu. To má nejenom daňové výhody, ale i přímý vliv na návratnost vaší investice. Podrobné srovnání naleznete zde.

V jednoduchosti je krása

S ETF fondy se dá vyhrát. Velmi jednoduše se tak může stát, že si sestavíte portfolio, které zahrnuje 25 různých fondů. Proč to ale dělat, když vám teoreticky stačí jeden levný akciový a jeden dluhopisový fond, čímž ušetříte spoustu zbytečné práce s rebalancováním a dosáhnete pravděpodobně stejných výsledků?

Proč to dělat složitě, když to jde jednoduše! Zvolte si jednoduchou strategii a držte se jí!

Co ještě vědět předtím, než investujete do ETF fondů?

ETF fondy jsou investice a jako takové přináší riziko. Je třeba si toho být vědom a nepanikařit v době, kdy se světové trhy budou propadat. Propadům se žádný dlouhodobý investor nevyhne a je třeba na ně být mentálně připraven. Největším nepřítelem investora totiž bývá zpravidla investor samotný.

Na investici jste neprodělali, dokud jste ji neprodali ve ztrátě.

Další poučku si vypůjčím z angličtiny, jelikož se mi nepodařilo jí stylově přeložit:

Time in the market beats timing the market!

Volně přeloženo jako “Doba na trzích překoná načasování” a znamená to, že byste se měli méně trápit tím, jestli začínáte investovat v době poklesu nebo ne, ale raději se soustřeďte na to, po jak dlouhou dobu investujete. Čím déle investujete, tím déle bude ve váš prospěch fungovat složené úročení a tím více peněz vyděláte.

Trhy jsou nelogické, nepředvídatelné a zcela náhodné v krátkodobých až střednědobých intervalech. 

Z dlouhodobého hlediska je ale velmi pravděpodobné, že budou mít rostoucí tendenci, pokud se zásadním způsobem nezmění fungování společnosti, ve které žijeme.

Proto jsou dobře diverzifikované ETF fondy jedním z nejlepších způsobů, jak dlouhodobě investovat!

Abyste na investování byli mentálně připravení, seznamte se s investorským desaterem přikázání.

Kde se o ETF fondech dozvědět více?

Do blogového článku lze bohužel vměstnat jen nezbytné minimum informací potřebných k úspěšnému investování. Další vzdělání v problematice je proto vřele doporučeno!

Výborným zdrojem je pochopitelně internet. Pokud už máte pročtené články Rozbitého prasátka, odkážu vás na následující stránky:

Pochopitelně naleznete spolehlivé informace i na oficiálních stránkách jednotlivých firem, jež ETF spravují (Vanguard, iShares atd.)

Nejlepší zdroj jsem si nechal nakonec. Pokud chcete začít s klidem ovládat problematiku investování a ETF fondů, odborná literatura je nutným předpokladem. 

Nejlepší knihy (bohužel jen v anglickém jazyce) jsou od Williama Bernsteina – Four Pillars of Investing a od zakladatele Vanguardu Johna Bogla – Little book of common sense investing.

Hledáte-li něco lehce stravitelného, pak vás odkážu na Simple path to wealth od JL Collinse.

ETF fondy jako základní stavební kámen portfolia

Nízkonákladové dobře diverzifikované ETF fondy by měly být páteří každého dlouhodobého portfolia. P2P půjčky sice nabízí poměrně vysoké zhodnocení a Bitcoin je velmi sexy, ani jedna z investic si zatím neprošla zkouškou času, kterou akciové trhy prodělaly za poslední století.

Doba navíc přeje, takže si každý s připojením k internetu a s několika stovkami na účtu může koupit ETF a stát se tak investorem.

Díky ETF fondům se investování stává bezprostřední záležitostí, kterou v době internetu zvládne úplně každý.

A co vy? Investujete do ETF? A jaká je vaše strategie? Pište do diskuze nebo na mail [email protected]!

Pokud byste rádi diskutovali složení portfolia a možnosti investování, připojte se k FB skupině s podobně smýšlejícími lidmi!

Rozbité prasátko přeje úspěšné investování!

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na Twitter
Odběr
Upozornit na
22 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Dobrý den,
díky za skvělé čtení.
Jako možnou nevýhodu ETF bych ještě dodal to, že „křiví“ ceny podkladových akcií tím, že navyšují jejich cenu. Investoři do ETF totiž mnohdy nevím kde investují a tím popírají klasický fundamentální přístup a nafukují tak ceny akcií v indexu..

Pěkný den, díky za super článek. Máte zkušenost i s platformou Trading 212? Jak byste ji hodnotil v porovnání s Degiro? Co jsem koukala, mělo by se na ní dát kupovat neomezené množství ETF bez komise, vklady a výběry peněz také zdarma.

Něco málo o Trading 212 je přečtení zde: http://forum.finexpert.e15.cz/viewtopic.php?p=12489245
Nejspíš začnu používat právě tohoto brokera.

Ahoj a díky za skvělé čtení, pochopitelné i laikem jimž jsem. Já mám jeden takový praktický dotaz : dejme tomu, že začnu s ETF a otevřu si účet u Portu nebo Degiro. Nakoupím několik pozic ETF a pak se najednou po 6, 18, 72 měsících zjistí, že Portu nebo Degiro měly stejného či podobného účetního jako WireCard a že najednou ze dne na den zavírají. Co se v takovém případě stane s mými ETF? Chápu správně, že Portu či Degiro jsou jen jakýmsi prostředníkem mezi mnou a ETF, jenž ETF za mě spravuje? Pokud tedy skončí, zůstanou mi ETF? Jak… Číst vice »

Dobrý den
Děkuji za zajímavý článek a dovoluji si dotaz.

Srovnáváte zde poplatky Portu 1% a Digiro 0,35 %, který ale obsahuje pouze investiční poplatky, za nákup ne roční správní poplatek ETF instrumentů, který je ca. 0,35%.
Znamená to, že celkový rozdíl v provozních nákladech bude pouze 0,3%?

Předem díky,
Juraj

Děkuji! Ano, rozdíl je jasný. Děkuji.

Zdravím Jakube,
s tím TER u Portu, čtu na jejich webu, na tomto odkaze: https://www.portu.cz/kolik-to-stoji

„S investováním do investičních nástrojů typu ETF je spojen vnitřní náklad na jejich chod (TER), který se pohybuje kolem 0,15 %. Tento náklad není klientům účtován zvlášť, je vždy již zahrnut v ceně instrumentu.“

Takže je v tom 1% ten TER nebo ne? 🙂 Pokud je, tak oproti Fondee by mi na tomhle „produktu“ přišlo Portu o dost levnější, pokud bych zafixoval na 15 let.

S pozdravem
Petr

Dobrý den, dovoluji si ještě dotaz k porovnání nákladů – srovnáváte nákupní náklady na jedno ETF, Portu ale má 8-10 nástrojů v portfoliu. (snad jsou lepší, než jeden AllWorld nástroj :-). Nebylo by ale při podobném portfoliu s měsíčním příkupem v řádu jednotek tisíc korun celkem pak i Degiro srovnatelné dražší?
Moc děkuji za odpověď.

Dobrý den, super, děkuji moc za rychlou a zajímavou odpověď – díky za podklady a podněty k zamyšlení! 😉
Všechno dobré!
Juraj

Dobrý den, ohledně poplatků, domnívám se, že takto to srovnávat nelze. Co se týče Fia a Lynxu jsou to jednorázové poplatky placené při obchodu, kdežto Portu si strhne 1%/12 každý měsíc z hodnoty účtu (Degiro nesrovnávám). V relativně krátkém období je Portu oproti dvěma jmenovaným „výhodnější“. Ale při hypoteticky průměrné výkonnosti 7 % se poměr začne lámat ve prospěch např. Lynxu zhruba po 12 letech investování (2000 Kč měsíčně, neměnné poplatky, kurz 25 CZK/EUR, nezohledňuji TER), zaplaceno zhruba 23000 Kč na poplatcích. Když investiční horizont protáhnu na 30 let, Lynxe zaplatím necelých 60 000 Kč, kdežto u Portu více než… Číst vice »

Odkazovaný článek jsem již pročetl. Souhlasím, záleží na každém investorovi a jeho individuálních preferencích. Portu může být zajímavé na tom zhruba 10letém horizontu. I když samozřejmě záleží, jestli investor náhodou netrefí zrovna nějaký pokles v době, kdy se ta výhodnost láme, atd. Ale tak je to se vším. Na našem „specifickém“ trhu je to poměrně krok vpřed, ale konkurence/alternativa např. pro další formy penzijního zajištění mi to až tak nepřijde. Na tom relativně krátkém horizontu se neprojeví tolik složené úročení. Ale pokud si někdo řekne, že ty peníze chce mít zhodnocené zhruba max. za těch 10-12 let, tak dejme tomu.… Číst vice »

Dobrý den. Co myslíte tím „Samozřejmě ve srovnání s Degirem by neobstál ani jeden z porovnávaných, ovšem víme jak to s ním je v současné situaci.“ ? Co myslíte tou současnou situací ? Díky.

Ad první – nulové poplatky Degira u vybraných ETF. Ad druhé – omezený provoz během korony a dlouhé pořadníky na otevření účtu. PS: Zajímalo by mě, jak je na tom Fondee, které funguje právě na základě Degira.

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi