Rozbité prasátko

Podmínky užívání

Provozovatel webu

Provozovatel webu www.rozbiteprasatko.cz je Jakub Dvořák, se sídlem Slavojova 537/5, Praha 2-Nusle, 12800, IČ: 10737766, DIČ: 9304202941.

Kontaktní email: [email protected]

Kontaktní tel.: +420 723 592 362

Obecná upozornění

Jakožto čtenáři blogu www.rozbiteprasatko.cz jste si vědomi, že veškeré na něm obsažené informace jakož i veškeré informace získané prostřednictvím diskusního fóra či vzájemné komunikace mají pouze základní, orientační charakter a nijak neumenšují případnou potřebu uživatele vyhledat odborné poradenské a další služby, například právní, účetní, daňové, technické apod., které by zohledňovaly specifické okolnosti každého případu. Vzhledem k těmto skutečnostem je vyloučena jakákoli odpovědnost provozovatele za újmu jakékoli povahy, například za vznik škody, která by uživateli z uvedených informací, například v důsledku spoléhání se na jejich správnost, vznikla.

Obsah webových stránek www.rozbiteprasatko.cz má pouze informační charakter a funkci. Informace obsažené na webových stránkách www.rozbiteprasatko.cz není možné považovat za kvalifikované právní poradenství a provozovatel neodpovídá za správnost či aktuálnost obsahu webových stránek. Provozovatel rovněž neodpovídá za škodu případně vzniklou užitím informací z webových stránek www.rozbiteprasatko.cz.

Veškeré texty na vznikly na základě mých osobních zkušeností. Recenze a strategie zde uvedené jsou pouze informativní a měly by sloužit především jako inspirace.

Investování je rizikové a informace na webových stránkách www.rozbiteprasatko.cz neslouží jako finanční poradenství. 

Cookies

Jako cookie (anglicky koláček, oplatka, sušenka) se v protokolu HTTP označuje malé množství dat, která WWW server pošle prohlížeči a ten je uloží na počítači uživatele. Při každé další návštěvě téhož serveru pak prohlížeč tato data posílá zpět serveru. Cookies běžně slouží k rozlišování jednotlivých uživatelů, ukládají se do nich uživatelské předvolby apod., a zjednodušují tak používání webů.

Cookies se ukládají na vaší straně jako krátké textové soubory.

Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový. Přesto mají cookies význam pro ochranu soukromí. Navštívený web si totiž může ukládat do cookies jakékoliv informace, které o návštěvníkovi zjistí, a může tak postupně zjišťovat zájmy konkrétního návštěvníka. V žádném případě však nelze cookies použít pro zjištění totožnosti návštěvníků.

Webová stránka Rozbité prasátko nevyužívá žádných zvlášť vytvořených cookies, které by vyžadovaly poskytnutí vašeho souhlasu. Stránky využívají pro sledování provozu a přístupů na webovou stránku služby třetích stran, které si na vašem počítači ukládají své cookies. Na jejich obsah nemám žádný vliv. Jejich použití však není možné bez vašeho souhlasu.

Používám cookies k tomu, abych mohl své webové stránky upravit dle vašich potřeb, nabízet vám kvalitnější a personalizované služby a zapamatovat si některé vaše volby, abyste je nemuseli zadávat znovu. Cookies mi dále umožňují zjišťovat pohyb směřující na naše webové stránky, včetně navštívených stránek, počtu návštěvníků a použitých tras.

Používáním webu www.rozbiteprasatko.cz stvrzujete podmínky používání cookies pro cílení reklamy a sledování marketingových doporučení.

Údaje, které Provozovatel takto získá, mohou být zpřístupněny dalším zpracovatelům, a to zejména provozovatelům služeb Google a Facebook. Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu.

Pokud chcete používání cookies omezit nebo zablokovat, využijte k tomu rozšířené nastavení vašeho internetového prohlížeče. Pomocí změny nastavení webového prohlížeče můžete cookies přijmout nebo zcela zamítnout. Můžete dokonce již existující cookies odstranit.

Zpracování osobních údajů

Zákazníci, odběratelé novinek i návštěvníci mého webu mi svěřují své osobní údaje. Seznamte se prosím s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Poskytování osobních údajů

Vaše osobní údaje v rozsahu jméno a příjmení, e-mail a další případné osobní informace potřebuji k plnění smlouvy či zpracování vašich dotazů.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

  • Budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu
  • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
  • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR.

Rozsah a účel zpracování osobních údajů

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to pro naplnění těchto účelů:

Marketingové účely

Vaše osobní údaje (e-mail a jméno) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení.

Předání osobních údajů třetím osobám

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR.

Jsou to poskytovatelé následujících platforem a služeb:

  • Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko – Google Analytics a Google Search Console
  • Váš Hosting s.r.o., IČ: 24742252, DIČ: CZ24742252
  • Obchodní partneři v oblasti finančních a marketingových služeb

Zároveň dochází k předání údajů do třetích zemí: pro zpracování Vašich osobních údajů využíváme e-mailingových služeb společnosti The Rocket Science Group, LLC (značka MailChimp). Dle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, toto předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Affiliate spolupráce

S některými společnostmi jsem navázal affiliate spolupráci. Když využijete jejich služeb a produktů skrze můj web, mohu za to získat provizi. Využití těchto odkazů z webu vás nic nestojí a naopak můžete v některých případech získat finanční odměnu i vy (například bonus z prvních investovaných peněz). Doporučuji jen produkty a služby, které jsem sám vyzkoušel nebo u kterých mám důvodné podezření, že budou splňovat mé vysoké nároky. Sděluji na webu www.rozbiteprasatko.cz otevřeně veškerá jejich pozitiva i negativa a dávám reálné reference, založené na vlastních zkušenostech.

Tyto zásady ochrany osobních údajů obecné podmínky užívání jsou platné a účinné od 1.1.2019.