Rozbité prasátko

Mintos recenze – je Mintos nejlepší P2P pro českého investora?

Ve zkratce: Mintos je velmi populární investiční platforma díky níž se můžete vžít do role banky a půjčovat lidem z celého světa na úvěry všech druhů. Mintos je vhodný jak pro naprosté investiční začátečníky, tak pro zkušenější investory jakožto skvělý doplněk jakéhokoliv portfolia. Díky automatickému investování stačí nastavit kritéria, která musí vaše půjčky splňovat, a pak jen inkasovat zisk v podobě úroků plynoucích z úvěrů s průměrnou návratností přes 10 %. To vše zcela bez poplatků. Více již z recenze Mintos!

Minimální vklad: 300 Kč

Poplatky: 0 %

Průměrná návratnost Rozbitého prasátka (počátek 2021): 9,29 %

Celkové hodnocení: 4,1

4.1/5

Výhody:

Nevýhody:

Mintos recenze sociální sítě

Co dělá z Mintosu jedničku na evropském trhu poskytovatelů P2P půjček není pouze proklamovaná vysoká návratnost investic, která se může vyšplhat až k 17 % za rok, ale i neuvěřitelná jednoduchost, s jakou celá platforma funguje.

Mintos je skvělou cestou, jak diverzifikovat portfolio a rozprostřít finanční prostředky mimo globální finanční trhy. Mintos recenze od Rozbitého prasátka by vám měla odpovědět na otázku, zda služba Mintos stojí za váš čas a peníze. Mimo jiné se z Mintos recenze dozvíte, jak si prozatím vede Rozbité prasátko a jaká jsou obecná úskalí P2P půjček.

Recenze Mintos byla aktualizována 31.1.2021

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

Z Mintos recenze se dozvíte:

Co je P2P a jak funguje Mintos?

Povinností všech investorů by mělo být alespoň částečné porozumět službě či produktu, do kterých investují. Měli by se seznámit s výhodami, ale i s riziky vyplývajícími z dané investice. Proto je důležité nejprve odpovědět na pár fundamentálních otázek ohledně P2P půjček.

Co jsou to Peer-To-Peer půjčky?

Peer-To-Peer půjčky (ve zkratce P2P) jsou takové půjčky, kdy lidé půjčují přímo lidem. To znamená, že několik desítek až stovek jedinců se svými prostředky skládá neboli participuje na financování úvěru někoho jiného. 

S oblibou říkám, že pokud jste P2P investorem, hrajete si na jakousi banku se všemi jejími výhodami i nevýhodami. Pojem P2P původně pochází z počítačového prostředí, kde se s ním lze setkat například při stahování torrentů (lidé sdílí soubory navzájem mezi sebou).

jak fungují p2p půjčky

Aby P2P půjčování fungovalo, musí se ho účastnit alespoň 3 strany (v případě Mintos 4):

Někteří poskytovatelé P2P půjček (například česká Zonky) funguje jako zprostředkovatel úvěru i tržiště současně.

Jak funguje Mintos?

Princip fungování Mintosu je poměrně přímočarý – úvěrový klient nejprve požádá o úvěr u poskytovatele půjčky. Poskytovatel půjčky následně zhodnotí danou žádost, stanoví úrokovou sazbu a půjčí peníze ze svých vlastních zdrojů.

Půjčky jsou poté uvedeny na seznam v tržním prostředí Mintos, kde si můžete vybrat půjčky, do nichž chcete investovat. Následně půjčku vykoupíte od poskytovatele a dále z ní budete dostávat měsíční platby a úrok od úvěrového klienta. Malá část půjčky většinou zůstává v rukou poskytovatele půjčky a slouží tak jako nástroj, který zaručí, že vydavatel neprodává šmejdy (pokud půjčka propadne, o peníze přijdete vy i vydavatel půjčky).

Na systému profitují všichni zúčastnění:

vysvětlení jak funguje mintos

Jak pro vás P2P vhodné?

Čím větší je riziko investice, tím vyšší bývá návratnost – v překladu to znamená, že půjčka s 20 % návratností je mnohem nejistější než půjčka s návratností 5 %. Je důležité si tuto skutečnost uvědomit a nehonit se slepě pouze za ziskem, jelikož pak se může stát, že spláčete nad výdělkem.

P2P půjčky nejsou tak volatilní jako kapitálové trhy představované ETF fondy, takže hodnota portfolia by neměla během několika mála dnů spadnout o desítky procent. Troufám si však tvrdit, že půjčky jsou na trhu s jistým zpožděním závislé! Korelace je zřetelná – přijde krize, lidé přicházejí o práci, načež nejsou schopni splácet své půjčky a vaše investice krachují.

Každá investice přichází s určitým rizikem a je třeba si jej být vědom.

Rizika, s kterými je třeba ve světě P2P půjček počítat:

 • Krach dlužníka nebo zprostředkovatele
 • Nízká likvidita
 • Absence historických dat
 • Etická stránka
 • Nízká regulace trhu
 • Daňové implikace

S ohledem na všechny uvedené důvody doporučuji opatrnost. Osobně používám P2P půjčky pouze jako okrajovou záležitost a v budoucnu bych v ní chtěl mít maximálně 10 % všech svých prostředků (spíše méně). P2P půjčky jsou velmi zajímavým investičním doplňkem, které hezky diverzifikuje portfolio, avšak pouze čas ukáže, zda jde o koncept udržitelný.

Mintos a koronavirus

Na začátku roku 2020 jsem psal, že teprve řádná krize odhalí, jak si P2P půjčky v čele s Mintosem opravdu stojí. Asi netřeba dodávat, že koronavirus byl pro Mintos doslova zkouškou ohněm.

Kdykoliv, kdy se začne stát angažovat v soukromém sektoru, nekouká z toho nic dobrého. S ohledem na obrovskou nejistotu docházelo k nepředvídatelným situacím na trhu, což některé úvěry a jejich splácení značně ovlivnilo. Státy se zkrátka snažily pomoci lidem, kteří z důvodu uzavřených ekonomik nebyli schopni dostát svým závazkům vůči úvěrovým společnostem.

Koronavirus pocítil i samotný Mintos. Dle oficiálních statistik je téměř 120 mil. EUR na konci roku 2020 v procesu vymáhání od zcela zkrachovaných či dočasně vyloučených poskytovatelů půjček. A ačkoliv Mintos ujišťuje a pravidelně spravuje své investory o tom, že svých peněz se postupně s velkou pravděpodobností dočkají, jde o drtivý úder první krize na nablýskaný svět P2P investic.

I zde je vidět, že nabízená buyback garance je pouze tak věrohodná, jako je firma, která ji nabízí. Mintos dokonce přichází se změnou, kdy slovo garance nahrazuje pojmem závazek, což by snad mělo mít i větší právní vymahatelnost. Jak to v realitě bude fungovat, o tom se teprve přesvědčíme.

Co byste měli vědět o Mintosu?

Teď, když už máte povědomí o tom, co znamená P2P půjčka, bylo by dobré také v krátkosti představit firmu Mintos. Spousta investorů má totiž stále obavy o bezpečnost svých investic a popravdě, moc se nedivím, protože Mintos je na trhu teprve od roku 2014 a ještě ke všemu pochází z nepříliš známého lotyšského prostředí. Od té doby však už firma udělala velkou díru do světa.

Kdo stojí za Mintosem?

Firmu Mintos založil Martins Sulte a Martins Valters v lotyšské Rize. Firma má k roku 2020 už téměř 200 zaměstnanců (dle LinkedIn) a dosáhla na dvojnásobné financování v hodnotě 7 milionů EUR.

Sluší se říct, že zatím Mintos funguje vesměs bez větších potíží a jeho zákazníci jsou spíše spokojení. Tak třeba podíváte-li se na uživatelská hodnocení na Trustpilot, zjistíte, že průměrné hodnocení je 3,5/5 hvězdiček, což je o jednu hvězdičku méně, než kolik bylo na začátku roku 2020. Rozhodně stojí za to si přečíst jak pozitivní tak negativní hodnocení.

Jaké typy půjček Mintos nabízí a jak jsou diverzifikované?

Mintos nabízí snad všechny typy úvěrů, které vás napadnou – hypoteční úvěry, osobní půjčky, podnikatelské úvěry nebo půjčky na auto. Půjčky na tržišti Mintos pak nabízí přes 60 různých poskytovatelů, kterým se udílí rating, což je vyjádření solventnosti, spolehlivosti a důvěryhodnosti daného poskytovatele.

Popravdě bych se však poohlédnul po nezávislých hodnoceních poskytovatelů půjček. K tomu můžete využít například následující odkaz.

Skutečnost, že Mintos nabízí různé typy úvěrů od většího počtu poskytovatelů, je dobrým vstupním předpokladem pro diverzifikované portfolio, které pak ještě podporuje fakt, že půjčky jsou vydávány nejen v zemích Evropy, ale i třeba v Africe (Keňa) nebo Asii (Kazachstán).

Mintosu na začátku roku 2021 věří už téměř 400.000 investorů (otázkou je, kolik z toho aktivních) z celého světa a proinvestovalo zde přes 6 mld. EUR. Růst se v roce 2020 pochopitelně trochu zpomalil oproti letům předchozím.

mintos financované půjčky
mintos statistika investorů
mintos úvěry a úvěrové společnosti

Je Mintos bezpečný?

Mluví-li se o bezpečnosti Mintos, je na místě otázku rozdělit na čtyři podotázky – zabezpečení služby Mintos jako takové, ochraně investorů, náchylnosti Mintosu ke krachu a bezpečnosti vydavatelů půjček.

Zabezpečení samotné platformy splňuje zlatý standard dnešního přihlašování k účtům, a tedy dvoufázovou verifikaci např. pomocí aplikace z telefonu. 

Mluví-li se o ochraně investorů, zde má Mintos nastavena opatření, díky kterým by se mělo vyvarovat nechtěným krachům dlužníků – přes 95 % půjček je vystavováno s tzv. buyback garancí (nahrazeno závazkem zpětného odkupu), což je pojistka proti tomu, že by dlužník nebyl schopný splácet své pohledávky. Pokud taková situace nastane, zprostředkovatel půjčky by od vás měl půjčku zpět vykoupit. Vy tak sice přijdete o možné úroky, vrátí se vám ale jistina, kterou jste do půjčky původně investovali. 

Každý poskytovatel půjčky má trochu jiné podmínky zpětného výkupu půjčky a mně nezbývá než vás odkázat na detailní podmínky následujícím odkazu. Jaké jsou zkušenosti ostatních investorů si můžete přečíst na webu P2Pforum.cz

Dále je třeba zmínit bezpečnost a důvěryhodnost Mintosu jakožto firmy. Mintos má nastavené vlastnické struktury tak, že je vás kapitál oddělen od firmy, takže se nemusíte bát, že o své peníze přijdete. Pokud Mintos zkrachuje, vy své peníze dostanete zpět, protože Mintos vaše půjčky fakticky nevlastní, figuruje pouze v roli zprostředkovatele.

Poslední otázkou ohledně bezpečnosti je záruka zprostředkovatele půjčky. Zde bych viděl prostor ke krachu mnohem vyšší než v případě Mintosu. Mintos nabízí ratingy jednotlivých poskytovatelů, ty však někdy mohou být zavádějící. Například koncem roku 2019 byla Kosovskou národní bankou odebrána licence firmě s velmi dobrým ratingem. V tomto případě naštěstí pohledávky splatila jí nadřazená společnost, ne vždy tomu tak musí být. Více o případu se dočtete zde.

Proto diverzifikujte i mezi jednotlivými poskytovateli půjček. Jen tak rozprostřete riziko.

dvoufazové oveření

Jak Mintos správně používat?

Užívání Mintosu není nikterak náročné, přesto budete muset na začátek udělat několik rozhodnutí. Ať se rozhodnete jakkoliv, téměř jistě však můžete počítat s návratností okolo 10 % ročně.

Mintos a návratnost investice

S Mintosem se velmi pravděpodobně dostanete na roční návratnost, na kterou jen tak někde nedosáhnete. Máte v zásadě dvě možnosti, jak k platformě přistupovat. Můžete si vytvořit automatickou strategii, která investuje za vás (buďto z předem nastavených Mintos strategií nebo si vytvoříte strategii vlastní) nebo investujete přímo do konkrétní půjčky na tržišti. Nebo můžete pochopitelně oba přístupy zkombinovat.

Ať už se rozhodnete pro cokoliv, velmi pravděpodobně se dočkáte návratnosti ve dvouciferných číslech, tedy někde v rozmezí 10-15 %. U dlouhodobých půjček to pak může být těsně pod 10 %.

Mintos strategie

Osobně si docela vážím svého volného času, takže Mintos strategie je pro mě to pravé! Rozhodnete-li se jít stejnou cestou jako já, budete mít na výběr ze tří předdefinovaných strategií, které vám zaručí návratnost větší než 7 %.

Jde o strategie:

 • Diverzifikovaná
 • Konzervativní
 • S vysokým výnosem
mintos diverzifikovaná strategie
mintos konzervativní strategie
mintos strategie s vysokým výnosem

Každá ze strategií má přednastavená kritéria půjček, do kterých investujete. Budou se lišit například ve společnostech, do který investují, nebo v celkové výši úroků půjček.

Nevýhodou je, že si výchozí strategii Mintos nemůžete dále přizpůsobit. Stejně tak nelze přejít z jedné do druhé strategie, jakmile už máte jednu založenou. Každopádně si lze kdykoliv založit strategii novou.

Mintos srovnání strategií
mintos srovnání strategií 2

Vlastní strategie

Pokud s výchozími Mintos strategiemi nejste spokojení, máte možnost si strategii nakonfigurovat sami.

Ve vlastní strategii můžete zohlednit například kritéria jako je země původu žadatele o půjčku, rating vydavatelské společnosti, doba splácení nebo typ půjčky (hypotéka, krátkodobý úvěr). 

S tvorbou vlastní strategie se lze opravdu vyřádit a můžete si například vytvořit rizikové portfolio s návratností téměř 20 %. Stejně tak však můžete být opatrnější a vybírat si jen takové půjčky, které nedosáhnou návratnosti ani 8 %.

Českého investora bude jistě zajímat, že si může vytvořit auto invest strategii, ve které bude investovat jen do českých půjček. Zde je však třeba zdůraznit, že českých půjček je na Mintos proklatě málo. Pokud si přejete investovat do půjček v Čechách (a v korunách), odkážu vás raději na platformu Zonky.

mintos vlastní strategie

Invest & Access

Další zajímavostí investování na platformě Mintos je funkce Invest & Access. Tato funkce umožňuje investorům uskutečnit takřka okamžitý výběr svých prostředků, což dodává investici velmi dobrou likviditu.

Půjčky jsou bez ohledu na jejich dobu splácení prodány na sekundárním trhu a investor tak okamžitě získá přístup ke svým penězům. Učinit tak lze ale pouze u půjček, které nejsou problematické.

Více o Invest & Access se můžete dočíst z oficiálního článku Mintos.

mintos rozbité prasátko cíl
invest and access mintos

Primární a sekundární trh

Třetí možností, jak do půjček investovat, je přímý nákup na primárním či sekundárním trhu. Tuto možnost příliš nedoporučuji, jelikož si myslím, že tím strávíte zbytečně mnoho času. Přesto jde o zajímavý přístup někoho, kdo se rád detailně seznámí s prospekty jednotlivých půjček.

Jestliže máte nastavenou auto invest strategii, prakticky do půjček na primárním trhu investujete také. Dělá to však za vás Mintos počítačový algoritmus na základě vámi nastavených kritérií.

primární trh mintos

Zajímavým byl ještě do nedávna i sekundární trh, ten byl však na začátku dubna 2020 zatížen transakčním poplatkem ve výši 0,85 %.

Na sekundárním trhu můžete nalézt půjčky, které prodávají jiní uživatelé. Můžete zde tak narazit na půjčky, které jsou například ve slevě.

mintos poplatek sekundární trh

Složení portfolia

Složení portfolia a jeho diverzifikace je silná stránka Mintosu. Na tržišti Mintosu je opravdu z čeho vybírat. 

Půjčky lze filtrovat dle několika kritérií:

Na základě těchto kritérií si pak pochopitelně můžete na míru ušít automatickou investiční strategii.

Mintos a měna

Abych byl upřímný, vzhledem k tomu, že moje hlavní investiční měna je euro, nemám s převodem českých korun žádnou praktickou zkušenost. A dle vývoje posledních měsíců to vypadá, že Mintos českým investorům rozhodně nejde naproti a možností, jak investovat v českých korunách, významně ubylo a Mintos prakticky tlačí do výhradního užívání eur.

Detailní článek o tom, jak můžete nabít účet Mintos českými korunami, si můžete přečíst z blogu hoopoo.cz

Pro české uživatele se tak nabízejí 4 scénáře:

 1. Zasílání českých korun na zahraniční účet banky Santander – v tomto případě však nebudete moci koruny na platformě převést na eura
 2. SEPA platba na Mintos eurový účet – možnost, kterou využívám já osobně, nutno však dotknout, že mám německý eurový účet od banky N26, kde je SEPA platba zdarma + euro je hlavní měnou mých příjmů
 3. Platba skrze online peněženky jako je Revolut, Transferwise nebo CurrencyFair – osobně nemám odzkoušené a sám Lukáš Dudek z webu hoopoo.cz píše, že jde o problematickou věc
 4. Trustly – tuto možnost využívají jen některé české banky (ČSOB, Fio, Česká spořitelna a mBank) a měla by být zdarma, nicméně používáte směnné kurzy vaší domovské banky, které bývají značně nevýhodné

Protože možností korunových investic je na Mintos poměrně málo, převodu do eur se se vší pravděpodobností nevyhnete.

Moje doporučení zní, abyste zvážili otevření si eurového bankovního účtu, z kterého můžete platit a přijímat na něj platby zcela zdarma. Eura lze za české koruny převést poměrně snadno a levně a více se o možnostech dozvíte ze samostatného článku zde.

Spousta evropských platforem bohužel české koruny nepodporuje a pro vás tak bude mnohem snazší, když budete mít vlastní dedikovaný eurový účet.

vklad santander Kč
trustly mintos

Vyplatí se Mintos?

Rozhodně ano. Návratnost je velmi nadprůměrná a pokud Mintos člověk využívá tak, jak by měl (tedy doplněk investičního portfolia), jde o skvělý nástroj, který pomůže rozprostřít riziko mezi dalšími investičními produkty.

Bohužel však koronavirus odhalil některé slabiny P2P půjček a v kombinaci s absencí podpory českých korun a zabudované směnárny si myslím, že si v očích českých investorů v roce 2020 Mintos mírně pohoršil. Stále jde však dle mého názoru o nejlepší investorskou P2P platformu na financování spotřebitelských úvěrů (mimo hypoték).

Služba je plně v češtině (včetně podpory) a používání je velmi jednoduché a intuitivní. Od roku 2020 je dokonce k dispozici mobilní aplikace.

Služba je navíc obrovsky populární a používá ji více než 400.000 investorů z celého světa. 

Nabídka pozvánek přátel je obecně skvělá příležitost, jak si zvýšit návratnost investice (a jak udělat z Mintosu virální záležitost). Pokud se vám tedy Mintos bude líbit, pozvěte tam své kamarády a získejte oba bonus v řádu jednotek procent.

Pozvánky jsou ovšem i důvodem k obezřetnosti! Vzhledem ke štědrosti affiliate programů dochází k tomu, že službu doporučují i lidé, kteří nemají o investování žádné potuchy. Před vytvořením účtu proto vybízím všechny z vás ke zvážení všech výhod i nevýhod spojených s investováním přes Mintos a až poté se rozhodli.

Mintos vs konkurence

Troufám si tvrdit, že Mintos je ze všech evropských P2P lendingových platforem tou nejlepší a není to ani příliš těsné.

Krásná intuitivní platforma, žádné poplatky, nadprůměrná návratnost investic, neustále rostoucí základna investorů (a to především v zemích západní Evropy) a zpětný odkup půjček jsou všechno důvody, proč si vybrat Mintos před konkurencí jako jsou již několikrát zmíněné Zonky nebo třeba Bondster.

V několika následujících letech budeme všichni svědky nelítostné bitvy P2P platforem, z které vzejde několik vítězů a velká spousta poražených. Zatím to vypadá, že Mintos zůstane mezi vítězi. I z toho důvodu (zatím) nevidím příliš velký důvod, proč rozprostírat své prostředky mezi desítky různých P2P platforem.

Jak investuje Rozbité prasátko

Nakonec zbývá už jen dodat, jak investuje Rozbité prasátko. Službu k únoru 2021 využívám přes dva roky a návratnost investic je prozatím přibližně 10 %.

To však platí pouze v případě, pokud dojde k úplnému splacení všech mých půjček, které jsou momentálně v procesu vymáhání (téměř 200 EUR). Pokud by půjčky splaceny nebyly, budu na platformě Mintos v záporných číslech.

Celkově své peníze investované do Mintos v současnosti nenavyšuji, na druhou stranu prostředky ani nevybírám.

Pokud jde o P2P platformy, preferuji momentálně služby jako Upvest, kde se investuje do úvěrů zajištěných nemovitostmi. Většinu svých peněz navíc investuji do kapitálových trhů formou ETF fondů.

mintos recenze 2021 rozbité prasátko

Snad vám Mintos recenze pomůže s rozhodováním, zda na platformě investovat či nikoliv! Máte-li jakékoliv dotazy či vlastní poznatky, neváhejte psát do komentářů pod článkem nebo na [email protected]!

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na Twitter
Odběr
Upozornit na
14 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Pěkný článek. Avšak bych zmínil, že buyback garance je pouze marketingová perlička. Během Corona krize upadlo do bankrotu 12 poskytovatelů půjček. Některé půjčky se splatili, u jiných probíhá vyjednávání o 50-70% a jsou tu i tací, kteří řekl „Děkujeme naschledanou“ a Mintos z nich dostane možná za pár let něco. A pak tu jsou novinky od Mintosu, nad kterými člověk doslova žasne. Vyplácení peněz v průběhu několika let, podílení se investora na vymáhání půjček až do výše 40% z ceny půjčky atd.

S Mintosem jsem začal již v roce 2016, ukončil v roce 2019. Naštěstí tedy ještě před koronou. Mám tam asi 170 EUR nedobytných pohledávek. Nečekám, že bych je po roce a půl ještě někdy dostal zpět. 🙂 Naštěstí to byl jen cca roční zisk, takže to tolik nebolelo.

Takže když to shrnu. Platforma super, půjčky však rizikové bez ohledu na garance. Nejlepší to bylo jako early adopter. Dnes bych šel už jedině do něčeho, co je zajištěné reálnou zástavou.

Děkuji za recenzi. Zkusil jsem si založit účet na Mintosu. Investuji zatím jen v CZK, tak mě moc nepotěšilo, že změnili banku pro platby v CZK. Místo Ceské spořitelny (v článku) je tam polská Santander banka, tedy zahraniční platba. Jiná možnost není, u některých českých bank tak mohou naskočit celkem slušné poplatky za zahraniční platbu. Je možné, že proběhly nějaké změny, za mě by to stálo za aktualizaci, případně budu rád za „rady“, jak s tím naložit. Nevím kolika českých bank se to týká, ale pár jich určitě bude.

Tak jsem dohledal že banka asi není na SEPA seznamu. Což pro české investory znamená jen banku Revolut nebo Transfewise.

U Mintosu investuji už tak 3-4 roky a teď jsem se u nich pěkně spálila – 25. listopadu jsem si z nej poprvé chtěla vytáhnout peníze. Výsledek? Peníze jsou v trapu už 20 dní. Z platformy zmizely, ale na účtu mi nepřistály. 
Zákaznický servis jsem už 4x kontaktovala a stále mi nikdo neodpověděl na dotazy, neuvedl kontext, prostě nulová komunikace z jejich strany. Takže za mě Mintos ani další P2P platformy rozhodně nedoporučuji. Jsem zvědavá, jestli peníze ještě někdy uvidím. Není to zrovna malý obnos, který jsem tam nasázela…

Dobry den. Na Mintosu jsem nějaké 4 roky aktivní. Celkově jsem zainvestoval za 20000 Kč. Po čtyřech letech jsem v minusu 5000 Kč. Které nejspíš vůbec neuvidím. Podotýkám ze na všechny půjčky které jsem mel byly s buyback garanci. Na pulce z 5000 Kč které jsou ve vymáhaní už se mi napsalo nedobytné. Tim pádem bez šance na vracení. Za mě rozhodne nedoporučuji a buyback garance je naprostá hloupost která vůbec nefunguje. Postupně stahuji všechny peníze co půjdou a Mintos už nikdy vice !!!

Zdravím Jakube,
jaky máte názor na Mintos s odstupem času? Stále tam držíte svůj obnos a vyčkáváte? Stáhnul jsem si aplikaci a měl jsem v plánu jednorázově investovovat 1000€ jako doplněk k ETF investicím. Je to dobré v rámci diverzifikace nebo se mám raději držet u ETF fondů? Zároveň nejsem uplně smířeny stím, že bych musel řešit případný zisk v rámci ročního zúčtování daně z přijmu, které nyní podepisuji u zaměstnavatele, protože jiné příjmy nerealizuji.

Díky za aktuální názor na platformu a přeji hodně štěstí v roce 2024.

Lukáš

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi