Rozbité prasátko

Jak vybrat správné ETF? Zaměřte se na tyto parametry!

Jak vybrat správné ETF? O vašem úspěchu možná rozhodnou pouze čtyři základní parametry ETF fondu! Na co se při výběru ETF zaměřit, pokud chcete být jako investoři úspěšní? A kterému parametru (nejen) začínající investoři do ETF stále přikládají poměrně velkou důležitost, i když na něm ve skutečnosti zase až tolik nesejde?

Nejen to se dozvíte z článku jak vybrat správné ETF!

Jak vybrat správné ETF?

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

Výběrem indexu to nekončí. Jak vybrat správné ETF?

Znáte ten pocit. 

Rozhodnete se, že chcete investovat. Najdete si cestu k pasivnímu investování s vědomím velmi dobrých dlouhodobých výnosů. Po poslechu několika epizod podcastu Rozbitého prasátka se dopracujete k samotným indexům, do kterých investovat. Nakonec pro vás zvítězí index S&P 500 (ačkoliv mezi celosvětovým indexem a tím americkým to byl dost těsný souboj).

Spokojeni se svým výběrem jdete hledat ETF fond, díky kterému získáte expozici na akcie největších amerických společností.

A v tento okamžik přijde pochopitelný šok – ETF fondů, které si dávají za cíl sledovat index S&P 500, jsou desítky.

Jak vybrat správné ETF?

Na parametrech ETF fondů záleží!

Jaké parametry si pohlídat při výběru ETF fondu ve chvíli, kdy už víte, do jakého indexu chcete investovat?

Ten hlavní parametr – budoucí výnos indexu, respektive ETF fondu – bohužel neovlivníte. Lze jen tipovat, zda budou americké akcie v dalších 30 letech stejně dominantní jako od roku 2009 ve srovnání se zbytkem světa.

usa vs. svět

Možná ano, možná se trend otočí. Ostatně se podívejte na forecast pro kapitálové trhy od společnosti Vanguard.

Budoucí výnosy neovlivníte. Co ale ovlivníte a ovlivnit byste rozhodně měli jsou parametry ETF fondů, které si do svých portfolií vyberete.

O vašich dlouhodobých výnosech spíše rozhodne, jaké EFT zvolíte a na jaké parametry se zaměříte, než to, jaký zvolíte index.

Klíčové informace fondu

Podle platné legislativy Evropské unie (tzv. PRIIP) musí každý vydavatel ETF fondů poskytnout investorům klíčové informace a parametry ETF fondu

Nejdůležitější informace najdete v dokumentech známých pod zkratkou KIID (Key Investor Information Document), což je standardizovaný dokument pro všechny vydavatele podílových fondů. Dohledáte zde například:

 • základní informace,
 • investiční strategii,
 • rizikový profil,
 • nebo jaké náklady jsou spojeny s držením fondu.

Na obrázku je KIID ETF fondu iShares MSCI ACWI.

blackrock kiid

Ještě lepší a dle mého názoru přehlednější informace najdete v tzv. factsheetu. Zde už bývají i ukázky historických výkonností ETF fondu, seznam burz, na kterých se ETF obchoduje, či porovnání s benchmarkem.

blackrock msci jak vybrat správné ETF

Dokumentaci poskytují vydavatelé fondů. V Evropské unii pak platí nařízení, že jazyk klíčových informací fondy musí být stejný s jazykem trhu, kde dochází k distribuci ETF fondu. Stačí si připomenout aféru evropského brokera DEGIRO, který ze dne na den zakázal českým investorům obchodovat s některými významnými ETF fondy z důvodu chybějících českých propozic.

V češtině však tento dokument přístupný nebyl, proto společnost uzavřela českým investorům přístup k některým ze svých ETF fondům (a tento stav trvá s menšími obměnami dodnes).

Kde hledat informace o ETF fondech?

Jestliže vás zajímá cokoliv ohledně jakéhokoliv ETF fondu, není lepšího zdroje informací, než je webu JustETF. Pro evropské investory jde bezesporu o nejlepší informační zdroj ohledně evropských ETF fondů, kde najdete všechno pohromadě a na jednom místě.

Dalším výborným zdrojem jsou pak samozřejmě webové stránky vydavatelů ETF fondů, tedy společností jako Vanguard, Blackrock či DWS.

Informace o ETF fondech pochopitelně musí zveřejňovat i vaši brokeři a investiční platformy, a je jedno, zda investujete přes XTB nebo Portu.

JustETF - vše potřebné o ETF fondech na jednom místě

JustETF je nejlepším přítelem pro evropské DIY investory.

Na portálu Just ETF najdete spoustu užitečných informací souvisejících s investicemi do ETF fondů, jako například:

 • Přehled všech dostupných evropských ETF fondů.
 • Veškeré povinně zveřejňované informace a parametry týkající se jednotlivých ETF fondů.
 • Spousta článků a dalších informací o tom, jak ETF fondy fungují.
 • Srovnávací funkce pro hodnocení různých ETF fondů.
 • Sledování vlastního ETF portfolia (vřele doporučuji!)
justetf

Jak pracovat s tímto portálem je nad rámec toho článku, ale jeden tip vám přeci jen dám.

Just ETF má vícero jazykových a regionálních lokalizací. To proto, že třeba nabídka mezi Velkou Británií, Německem a Švýcarskem se s ohledem na legislativu (EU vs. mimo EU) může lišit. Českým investorům doporučuji používat lokalizaci pro Německo (tedy mutaci webu obsahující informace speciálně pro německý trh) a přepnout si web do angličtiny.

Německý trh je českému nejbližší a spousta informací, které aktuálně platí v Německu, bude poplatná také v českých podmínkách.

justetf login jak vybrat správné ETF

Evropské vs. americké fondy

Na předchozích řádcích jsem několikrát zmínil, že justETF obsahuje pouze informace o evropských ETF fondech. Kromě evropských samozřejmě existují i americké ETF fondy.

Mezi evropskými a americkými ETF fondy existuje několik rozdílů. Jedním z nejzásadnějších je distribuce, protože evropští brokeři nezařazují americké ETF fondy kvůli evropské regulaci do nabídky. 

Americké ETF fondy mají oproti evropskému trhu přinejmenším dvě výhody:

 • V amerických ETF fondech bývá uložen větší objem peněz a nabídka je o něco větší, především s ohledem na tematické ETF fondy.
 • Amerických ETF fondy bývají díky své velikosti o několik setin až desetin levnější než v Evropě.

Navzdory těmto výhodám doporučuji zůstat u investování do evropských fondů.

I když budete mít k některým americkým fondům přístup – v Česku investice umožňovala (v době psaní článku) například Fio banka, která se odvolávala na regulace České národní banky, nikoliv na regulace Evropské unie – jsou s investicí do amerických ETF fondů spojena určitá úskalí, a to především:

 • Dědická daň (v případě úmrtí mají povinnost dědici investora odvést tzv. dědickou daň, čemuž se třeba v Evropě vyhnete).
 • Riziko stažení amerických ETF z nabídky. To už se historicky stalo například na platformě DEGIRO

Proto si myslím, že českým, potažmo evropským investorům se vyplatí spíše investice do ETF fondů s domicilem v Evropské unii. Takové ETF fondy poznáte většinou podle přívlastku UCITS v názvu.

Kdyby vás zajímaly detailní informace o amerických ETF fondech, tak doporučuji navštívit platformu ETF.com.

Začněte investovat

Nejrychlejší cesta, jak dosáhnout na finanční nezávislost, je pomocí investování. Nečekejte a začněte investovat ještě dnes!

Parametry ETF fondů

A teď už se pojďme podívat na jednotlivé parametry ETF fondů.

Parametry ETF fondů jsou zcela zásadní, protože vám odpoví na otázky jako: 

 • kolik vás jejich držení bude stát, 
 • jak velký ETF fond je, 
 • jakým způsobem se zpracovávají dividendy, 
 • jakým způsobem se nakupují do ETF fondu aktiva, 
 • v jaké měně fond hospodaří,
 • nebo kolik akcií ETF fond vlastní.

Tyto informace se určitě naučte číst a interpretovat. Je to totiž úplně to samé, jako kdybyste si vybírali nový mobilní telefon. U toho by vás taky zajímala například váha, rozlišení foťáku, paměť či výdrž baterie.

just parametry

S mírnou nadsázkou lze říci, že o (ne)úspěchu při investování do ETF fondu velkou měrou rozhodují čtyři základní parametry – nákladovost, způsob zpracování dividend, typ replikace a velikost fondu.

Další parametry jako měna fondu nebo domicil už hrajou roli podstatně menší.

Nákladovost ETF (TER)

Nákladovost nebo TER (Total expense ratio) představuje ukazatele celkové nákladovosti podílového fondu. Technická definice uvádí, že:

„Nákladovost je rovna poměru celkových provozních nákladů k průměrné měsíční hodnotě vlastního kapitálu podílového fondu.“

Zjednodušeně můžete nákladovost chápat i takto: kolik z hodnoty, kterou máte investovanou do fondu, odvedete tomuto fondu za jeden rok.

Čím více peněz máte zainvestováno, tím více by vás TER ETF fondu měl zajímat. Poplatky a to, kolik zaplatíte, jsou při investování velmi důležité, což si můžete přečíst ze samostatného článku.

TER se v čase u ETF fondů příliš nemění a když už, tak ETF fondy TER většinou spíše snižují.

Čím delší dobu máte své peníze do ETF fondů zainvestováno, tím více peněz vám poplatky sežerou. Složené úročení, které platí i u jiných druhů investic, funguje na stejném principu také u poplatků.

V obecné rovině tak lze tvrdit, že čím nižší TER, tím výhodnější je ETF pro investory. Nejlevnější ETF fondy začínají s TER na 0,05 % ročně. Za každých investovaných 100 000 Kč byste tak zaplatili 50 Kč na poplatcích za rok.

TER je výborným ukazatelem toho, kolik vás držení ETF fondu bude v čase stát. Není ale perfektním ukazatelem.

Co je a není v nákladovosti ETF fondu zahrnuto?

V ročních nákladech je zahrnuta většina výdajů, která vás při správě fondu napadne:

 • manažerské poplatky za správu (provozní náklady poskytovatele ETF),
 • poplatky za úschovu,
 • licenční poplatky,
 • distribuční poplatky (náklady poskytovatele ETF fondu na distribuci a marketing produktu)

Co v ročních nákladech naopak není zahrnuto:

 • výnosy z půjček cenných papírů (zisky z půjčování cenných papírů třetím stranám),
 • transakční náklady na úrovni fondu (vznikají při rebalancování na úrovni fondu), 
 • poplatky za swapy (platí u syntetických ETF fondů).

Tyto a další menší náklady tak poskytovatelé fondů do jisté míry přenáší na investory. Poplatky, které v nákladovosti standardně zahrnuty nejsou, označujeme jako celkové náklady držení ETF fondu (total cost of ownership).

Total cost of ownership (TCO) zachycuje dodatečné interní náklady, které TER opomíjí. Jde o náklady, které jsou nevyhnutelnou součástí investování do ETF fondů a patří mezi náklady na úrovni fondu i náklady samotných investorů.

total cost of ownership jak vybrat správné ETF

Jak zjistit celkovou cenu držení ETF fondu?

I poskytovatelé ETF fondů se v průběhu času snaží náklady optimalizovat, aby výdaje na straně investorů byly nižší.

Důvodem jsou jednak konkurenční poskytovatelé ETF fondů: konkurenční prostředí vytváří tlak na cenu, a tudíž velká část ETF fondů na trhu v průběhu času zlevňuje.

Dalším důvodem je skutečnost, že s rostoucí velikostí fondů jsou obvykle spojeny menší náklady, proto si poskytovatel může dovolit snížit celkovou cenu. Nadále však platí, že s těmito dodatečnými poplatky je nutné při investicích počítat.

Kdybyste opravdu chtěli zjistit, jaké ETF je to nejlevnější na trhu, museli byste se zaměřit na tzv. tracking difference (česky sledovací chyba). To už není ale standardizovaný parametr, ale číslo, které je výsledkem práce manažerů ETF fondů. Na základě minulých výsledků sledovací chyby navíc není možné projektovat budoucí výsledky.

Sledovací chyba ETF fondu

Sledovací chybu spočítáte jako:

Výnos podkladového indexu – Výnos ETF fondu = Sledovací chyba

Většina ETF fondů o pár setinek za svými indexy dlouhodobě zaostává. Může se ale i stát, že ho krátkodobě překonávají.

Abyste navíc měli úplnou představu o ceně držení ETF fondů, neměli byste zapomínat ani na poplatky investičních platforem (spread, transakční poplatky, poplatky za správu účtu atd.)

To, jak je fond efektivní ve sledování podkladového indexu, zjistíte jednoduchým srovnáním. Možná budete překvapeni, že každý ETF fond na totožný index dosahuje trochu jiných výsledků, zde příklad s ETF fondy na index S&P 500 v posledních 5 letech (platné k 28.6. 2024):

výnosy etf fondů

Protože porovnávat sledovací chybu je poměrně časové náročné a hlavně v čase proměnlivé, doporučuji se stále držet pravidla “nižší TER > vyšší TER”.

Způsob zpracování dividend

Při výběru ETF fondů jde o jeden z vůbec nejdůležitějších parametrů pro české investory. U ETF jsou možné dva různé zpracování dividend (tj. odměny investorům za to, že drží svůj kapitál ve vybraných společnostech).

 • Akumulační – jakmile fond obdrží dividendy, zpracuje je uvnitř fondu a okamžitě je znovu reinvestuje. Tímto způsobem zpracování dividend maximalizujete vaše výnos a minimalizujete poplatky a daně.
 • Distribuční – jakmile fond obdrží dividendy, vyplatí je svým investorům. Můžete si tak vytvořit pasivní příjem, ale pro budování tohoto způsobu příjmu EFT není příliš vhodný s ohledem na dvojí zdanění.

Pro české investory je nejvýhodnější investovat do akumulačních fondů, a to zejména kvůli způsobu zdanění.

V Česku je ETF fond chápán jako cenný papír. Pokud se proto příjmy reinvestují v podobě akumulační dividendy, pak se na tyto příjmy nevztahují žádné další daňové odvody. Peníze jednoduše zůstanou uvnitř fondu a dále se zhodnocují. 

Zdaní se tudíž pouze příjem mezi zemí, kde se podkladové akcie nacházejí, a zemí, kde se zpracovávají dividendy.

To neplatí všude, například v sousedním Německu se daní i akumulační ETF fondy.

Způsob replikace ETF fondu

Způsob replikace udává, jakým způsobem správce ETF fondu investuje do podkladových aktiv

Existují tři základní způsoby replikace:

 • Úplná fyzická replikace –  ETF fond kupuje všechny akcie zastoupené v indexu. Aplikuje se u menších indexů (DAX, FTSE, S&P 500).
 • Vzorkování (sampling) – Při sampling metodě se nakupují pouze nejdůležitější nebo nejlikvidnější cenné papíry, protože ty mají obvykle největší vliv na výkonnost indexu, to vše na základě robustních modelů. Vzorkování se aplikuje hlavně u větších indexů (celosvětový index s několika tisíci akciemi) a namísto všech akcií byste vlastnili například jen 90 % všech akcií.
 • Syntetická replikace Používá finanční deriváty (swapy, forwardy atd.) Existují například ETF fondy na sledování volatility či vývoje ceny ropy – tedy údajů, které jsou jinak sledovatelné jen obtížně. Syntetickou replikaci vysvětluji v tomto videu.

Pro investory, kteří se zaměřují na investování v dlouhodobém časovém horizontu, jsou vhodné zejména první dvě varianty, tedy úplná fyzická replikace a vzorkování, tedy sampling.

Velikost ETF fondu

I když velikost není vždy rozhodujícím faktorem, u ETF fondů lze zjednodušeně říci, že platí přímá úměra: čím větší fond, tím lepší pro investory.

Velikost ETF fondu se dozvíte z ukazatele assets under management (AUM – prostředky pod správou).

Největší evropské ETF fondy mají pod správou desítky miliard EUR.

AUM ETF fondy

Proč je větší fond lepší? 

To proto, že některé menší fondy sledující „niche“ indexy nemusí přinést dostatek peněz pro své správce a ti se mohou rozhodnout je pro vysoké náklady raději zrušit. Někdy ke zrušení ETF fondu může přispět i situace, která je zcela mimo kontrolu investorů, ale která k investování bohužel také patří.

To byl případ i ETF od iShares, MSCI Russia. S příchodem války na Ukrajině byl fond úplně zrušen kvůli sankcím uvaleným na Rusko.

msci rusko jak vybrat správné ETF

Takové situace jsou komplikované nejen pro poskytovatele fondu, ale také pro investory. Dojde k procesu likvidace ETF fondu.

V nejhorším případě o své peníze přijdete (situace s Ruskem). V těch o něco méně horších dojde pouze k likvidaci fondu a o své peníze nepřijdete. Můžete být nicméně vyplaceni v nejméně vhodném okamžiku. Také se může stát, že bude ETF fond převeden jinam a vy budete mít najednou zainvestováno někam, kam jste investovat vůbec nechtěli.

Měna

U ETF fondů se můžete střetnou hned se 3 různými měnami:

 • obchodní měna fondu,
 • měna aktiv,
 • měna vykazování.

Měna, kterou většina investorů v první řadě řeší, je obchodní měna fondu. Jde o měnu, ve které se ETF fond obchoduje na burze. 

Stejný ETF fond si mnohdy můžete koupit hned v několika různých měnách. Třeba ETF S&P 500 od Vanguardu lze koupit v eurech, librách či francích. V jaké obchodní měně ETF fond koupit?

Měna, v které se ETF fond obchoduje, nemá vliv na zhodnocení vašich investic.

Pokud nevěříte, přečtěte si tento článek, kde najdete příklad s výpočtem ETF fondů v různých měnách.

Jediná měna, která má vliv na výnos vašich investic, je měna podkladových aktiv. Jestliže vlastníte index S&P 500 a potažmo tak aktiva v amerických dolarech, vystavujete se měnovému riziku mezi dolarem a českou korunou.

Měna vykazování fondu je obvykle založena na měně používané pro podkladový index nebo na nejvíce zastoupené měně v ETF fondu.

Osobně preferuji ETF fondy obchodované v eurech.

Cena ETF fondu

Je lepší si koupit ETFko za 500 euro, nebo raději za 50 euro?

Teoreticky na ceně ETF fondu nezáleží. 

Nelze říct, že ETF kopírující index S&P 500 za cenu 500 eur je lepší nebo horší než jiné ETF na stejný index, které se obchoduje za 50 eur. Jde pouze o aktuální hodnotu daného ETF fondu, která je tvořena nabídkou a poptávkou, cenou, za kterou se poprvé začal ETF fond obchodovat a ostatně i dobou, která uplynula od uvedení ETF na trh.

Cena ETF fondu může ovlivnit pouze to, kolik jednotek ETF fondů dokážete při svém rozpočtu přikoupit za jeden kalendářní měsíc. V takovém případě samozřejmě chápu preference investorů, kteří si raději kupují “levnější” ETF fond.

A pak zde máme výnos jednotlivých fondů. Každý index a třída aktiv budou mít v čase různé výnosy. Proto určitě nevybírejte vhodné ETF pouze na základě historických výnosů, ale věnujte čas rozmyšlení svých investičních strategií.

Pokud nevíte, jak začít, mrkněte na tohle video:

Vydavatel ETF fondu

Dalším parametrem při výběru je vydavatel ETF fondu. Bavíme se o společnostech jako je Blackrock, Vanguard, Xtrackers, Amundi, SPDR, WisdomTree, UBS a další. Celý seznam vydavetelů ETF fondů naleznete zde.

Na tom, od jakého ETF sponzora si ETF koupíte, příliš nezáleží. Ve všech případech jde o renomované, globální společnosti.

Největším vydavatelem v Evropě je v roce 2023 dle zdroje ETFbook Blackrock s 43,7 % podílu trhu. Následuje Amundi a DWS (Xtrackers).

ETF emitent2023 obrat ($, mld.)AUM ($, mld.)Podíl na trhu (%)
BlackRock7179843.7
DWS22.518810.3
Vanguard201226.7
Amund12.122912.6
JPMAM719.91.8
SSGA771.13.9
HSBC AM4.932.51.8
Invesco4.981.44.5
BNPP AM4.126.21.4
LGIM2.717.20.9

Domicil ETF fondu

Asi si všimnete, že různé ETF fondy mají různé domicily. Vesměs je většina fondů vydávaných v Irsku nebo Lucembursku. Hlavním důvodem je daňová optimalizace pro investory.

Domicily obou zemí jsou pro české investory vhodné. 

Datum spuštění ETF fondu

Posledním parametrem, který by vás mohl zajímat, je datum uvedení ETF fondu na trh. Asi vás nepřekvapí, že u nových ETF fondů hrozí, že si nezískají dostatek zájmu ze strany investorů a budou zlikvidovány.

ETF jsou pořád relativní novinky v Evropě, ale fondy se stářím 10 let (ale dost možná i 5 let) a více by měly být bezpečné pro nákup. Samozřejmě pokud ETF získá velké množství peněz pod správu po relativně krátké době, stáří ETF fondu už není důvodem pro starosti.

Příklad - Jak vybrat správné ETF na S&P 500?

Pojďme si teď všechny parametry zasadit do kontextu a modelové situace, kdy si vybíráte správné ETF na index S&P 500.

Začnete tím, že si sestavíte seznam všech dostupných ETF fondů, které index S&P 500 sledují. K tomu použijete vyhledávač na justETF.

ETF S&P 500

ETF fondů, které sledují index S&P 500, je v roce 2024 už 24.

V dalším kroku doporučuji se “zbavit” syntetických ETF fondů a zvolit si pouze akumulační fondy.

replikace a akumulace

V tento okamžik vám zbývá všehovšude jen 5 ETF fondů.

S&P 500 justetf

Poslední 2 (Xtrackers a HSBC) jsou velmi malé fondy. Osobně bych se jim vyhnul.

Zbývají SPDR S&P 500 (uvedený na trh koncem roku 2023), Vanguard S&P 500 a iShares Core S&P 500.

Parametry jsou velmi podobné a každý z těchto fondů má svá pro a proti.

Srovnání ETF fondů na S&P 500iShares Core S&P 500Vanguard S&P 500SPDR
Výhody- Největší
- Nejstarší
- Dostatečně velký
- Dostatečně starý
- Nižší obchodní cena (cca 100 eur)
- Nejlevnější (TER 0,03%)
- Nejnižší obchodní cena (cca 13 eur)
Nevýhody- Vysoká obchodní cena (cca 500 eur)- Prakticky nic- Relativně nový (2023)

Jaký z těchto ETF vybrat? Abych řekl pravdu, je to celkem jedno, všechny jsou dost dobré. Osobně bych se asi přikláněl k Vanguardu

iShares se obchoduje za velmi vysokou cenu, což samozřejmě zesložiťuje dollar cost averaging strategii.

SPDR je zase velmi nový, ačkoliv už nyní má pod správou obrovské množství prostředků a osobně žádné problémy fondu nečekám. Ačkoliv má nejnižší TER, tak se bavíme o rozdílu 0,04 % mezi SPDR a iShares či Vanguard. 

Jen pro představu, při měsíční investici 5 000 Kč po dobu 30 let se zhodnocením 7 % p.a. je rozdíl mezi 0,03 % a 0,07 % přesně 2 860 Kč vs. 6 647 Kč zaplacených na poplatcích. Rozdíl to je, ale na horizontu 30 let jde o zanedbatelné částky.

I tak je SPDR S&P 500 skvělým produktem a rozhodně stojí za zařazení do portfolií.

Jak vybrat správné ETF pro VÁS?

Parametrů na porovnávání jednotlivých ETF fondů je víc než dost.

Zkoumáte-li parametry, které mohou při výběru ETF fondu hrát roli, zajímejte se především o tyto čtyři základní:

 • Vybírejte ETF fondy, které mají úplnou (fyzickou) replikaci nebo tzv. vzorkování (sampling).
 • Zajímejte se o celkovou nákladovost fondu.
 • Kupujte spíše větší ETFka která mají pod správnou větší objem peněz a jsou na trhu déle.
 • Dejte přednost akumulačnímu ETFkům před distribučními.

Budete-li dodržovat tato pravidla, měli byste být s výběrem toho správného ETF pro vaše potřeby v pohodě!

Kromě objektivních kritérií budete každý ETF fondy hodnotit i subjektivně. Může vám být sympatický nějaký konkrétní ETF vydavatel či ETF fond.

Jak vypadá váš rozhodovací proces, když si vybíráte, do kterého ETF fondu zainvestujete? Jaká kritéria jsou pro vás důležitá? Dejte mi vědět v komentářích nebo na [email protected].

Celé povídání o tom, jak vybrat správně ETF fond, si můžete poslechnout i jako epizodu podcastu na mém YouTube kanálu:

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na X

Mohlo by vás zajímat

Diskuze

Odběr
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi