Rozbité prasátko

Dluhopisové ETF fondy – Jak vybrat a na co si dát pozor?

Dluhopisové ETF fondy představují skvělou příležitost, jak doplnit investiční portfolia a diverzifikovat mimo akcie. Než se do dluhopisových ETF pustíte, musíte vědět, jak dluhopisové ETF vybrat a vzít v potaz proměnné jako je inflace, doba splatnosti nebo třeba měnové riziko. Podle čeho se tedy rozhodovat? Co všechno má vliv na cenu dluhopisů? A jaké další parametry jsou důležité? 

To vše se dozvíte v tomto článku!

Dluhopisové ETF fondy

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

dluhopisové etf fondy

Co jsou dluhopisy?

Dluhopisy jsou cenné papíry, s nimiž je spojeno právo na splacení určité dlužné částky a případně vyplacení stanovených výnosů a další povinnosti.

Laicky řečeno – půjčíte někomu peníze, za což budete průběžně dostávat sjednaný úrok, a na konci úročeného období dojde ke splacení vašeho počátečního vkladu.

Jestliže se ve světě investování zatím příliš neorientujete (a nečetli jste ani knihu Průvodce pro pasivní investování), bezpochyby se vám hodí úvod do dluhopisů a jejich problematiky.

Proto určitě mrkněte na rozhovor s Martinem Dočekalem, kde Martin vysvětluje, co to jsou dluhopisy a jak fungují, jaká s nimi jsou spojena rizika nebo třeba to, jaké výhody či nevýhody mají zahraniční dluhopisy pro české investory.

Dluhopisové ETF fondy

Koupit si jeden dluhopis je fajn. Co kdybyste si ale chtěli koupit dluhopisů stovky nebo tisíce? Buďto byste museli mít opravdu hodně peněz, nebo si můžete koupit dluhopisové ETF.

Dluhopisový ETF fond nedělá nic jiného, než že sdružuje všemožné globální dluhopisy různých charakteristik do jediného velkého košíku. Najdete v něm dluhopisy z různých zemí a v různých měnách, s odlišnými mírami rizik, různou kvalitou či rozdílnými dobami splatnosti.

S dluhopisovým ETF fondem získáte oproti klasickému dluhopisu několik výhod:

 • Podstatně nižší riziko než v případě nákupu jednotlivých dluhopisů.
 • ETF fondy kromě diverzifikace rovněž zajišťují pravidelnou obměnu jednotlivých dluhopisů, tudíž nemusíte hlídat data splatnosti ani zajišťovat reinvestice. 
 • Vyhnete se transakčním poplatkům. 

Rozdíl mezi dluhopisy a dluhopisovými ETF fondy je tak velmi podobný jako mezi akciemi a akciovými ETF fondy.

Zatímco skrz akciové ETF fondy získáváte expozici na stovky až tisíce různých akcií, s dluhopisovými ETF fondy si pořizujete jednoduchou správu dluhopisového portfolia s expozicí na určité parametry, které jako investoři vždy znáte předem.

Samozřejmě se s nimi ale pojí i spousta specifik, kterých si je dobré být vědom.

K čemu jsou dluhopisové ETF fondy?

Dluhopisové ETF fondy se doporučují především investorům, kteří se chýlí ke konci investičních horizontů a volatilita portfolia je pro ně nežádoucím jevem, jenž může ohrozit včasné dosažení vytyčených cílů.

Zařazení dluhopisů jednoznačně má v rámci finančního plánování své místo. 

Výhody dluhopisových ETF fondů

Proč dávají dluhopisové ETF fondy smysl?

 • Jsou méně volatilní než akcie.
 • S držením dluhopisů se pojí více práv než s držením akcií.
 • Sjednané úroky jsou vypláceny pravidelně, takže vám umožní vytvoření pravidelného příjmu (v angličtině se dluhopisové složka portfolia často nazývá jako “fixed income”, tedy pravidelný příjem).
 • Diverzifikujete a “stabilizujete” portfolio, protože návratnost dluhopisových ETF může mít v čase odlišnou korelaci s akciovými ETF fondy.

Kdybyste nevěřili, tak se podívejte na několik okamžiků z posledních několika let, kdy vás státní dluhopisy mohly ochránit před výraznými propady na kapitálových trzích a snížit tak celkovou volatilitu vašich portfolií.

covid crash

Nevýhody dluhopisových ETF fondů

S investicemi do dluhopisových fondů samozřejmě souvisí i některé rizika a nevýhody.

 • Dluhopisové ETF fondy nemusí překonat inflaci. Inflace a úrokové sazby centrálních bank mají významný dopad na výnosy dluhopisů.
 • Nižší dlouhodobá návratnost než v případě akciových ETF fondů.
 • Významný vliv měnového rizika pro české investory.

Podle čeho vybírat dluhopisové ETF?

Dluhopisů existují na trhu stovky a dají se dělit podle celé řady kritérií. Dělení samotných dluhopisů a dluhopisových ETF fondů tak bude velmi podobné.

Lze na ně hledět například podle délky splatnosti, některé investory zajímá, zda dluhopis slibuje spíše pevnou či pohyblivou úrokovou sazbu a pro někoho je podstatné, kdo je emitentem.

ETF fondy se pak samozřejmě drží stejných kritérií. Naleznete dluhopisové ETF fondy, které se zaměřují pouze na nákupy krátkodobých dluhopisů amerického ministerstva financí (US treasury), ale třeba taky mix evropských korporátních dluhopisů s dlouhou dobou splatnosti denominované v eurech.

Největším evropským dluhopisovým ETF fondem je iShares Core EUR Corporate Bond UCITS ETF (Dist), který investuje právě do korporátních dluhopisů průmyslových, veřejných a finančních emitentů denominované v eurech, které jsou veřejně vydávány na domácích trzích eurobondů a v eurozóně.

Emitent dluhopisu

Prvním kritériem výběru je typ emitenta, tedy vydavatele dluhopisu. Od toho se totiž přímo odvíjí riziko nesplacení takového dluhopisu.

Vydavatele dluhopisů by šlo rozdělit následovně:

 • Veřejný sektor – dluhopisy může emitovat vláda nebo nižší samosprávné celky, které takto mohou financovat svůj rozpočet.
 • Bankovní sektor – jako zdroj dlouhodobého financování mohou dluhopisy využívat i banky.
 • Korporátní sektor – pro tuzemské i zahraniční společnosti dluhopisy rovněž představují možnost zajištění dluhového financování. 

V obecné rovině lze tvrdit, že čím větší je emitent dluhopisu, tím nižší je riziko nedostání závazku.

Pochopitelně bude bezpečnějším dlužníkem americká vláda než turecká vláda nebo malá česká firma provozující akvaponické farmy.

ETF fondy se pak zaměřují například na dluhopisy americké vlády nebo evropské korporátní dluhopisy.

Rating vydavatele dluhopisu

Pravdou ale je, že v nepřeberném množství emitovaných dluhopisů si nikdy nemůžete být stoprocentně jistí, že emitent dluhopisů zaplatí slíbené úroky – v tomto případě ale orientaci usnadňuje tzv. rating.

Ratingových agentur existuje celá řada, ale za zmínku stojí minimálně Moody’s, Standard & Poor’s nebo Fitch, přičemž každá z nich hodnotí dluhopisy pomocí jasně definovaných a snadno dostupných kritérií, na jejichž základě udělí odpovídající známku.

V následujícím videu například zjistíte, jak k hodnocení přistupuje ratingová agentura Fitch:

Jestliže mají společnosti nízký úvěrový rating, znamená to, že u nich hrozí relativně vysoké riziko nesplacení a investoři proto u takových dluhopisů požadují vyšší úrok, aby byli takovou investici vůbec ochotni zvažovat. 

Naopak dluhopisy s vysokým ratingem (pokud budeme brát v potaz rating od S&P, řeč bude o ratingu od BBB výše) jsou považovány za málo rizikové, a proto u nich můžete očekávat nižší úrokovou sazbu

Ačkoliv každá agentura má lehce odlišnou metodiku a následné známkování, v zásadě se v hodnocení velmi často shodují. Níže se proto můžete podívat na jednotlivé stupně jejich ratingu dluhopisů: 

ratingy dluhopisů

Kdyby vás zajímalo, jaká je míra krachu různě ohodnocených vydavatelů dluhopisů, tak tu naleznete v detailním reportu od S&P:

krachy dluhopisů

Tyto ratingy reflektují i ETF fondy a najdete tak například dluhopisové ETF s přívlastkem „Investment grade“ nebo „Highest rated“. To, do jakých dluhopisů ETF fondy investují, samozřejmě najdete i v podkladech pro investory.

Na obrázku například informace o investiční strategii ETF fondu Amundi government bond, který investuje jen do státních dluhopisů nejvyšší kvality.

Doba splatnosti

Vyjma ratingu a typu emitenta hraje obrovskou roli ve výběru dluhopisu také doba splatnosti.

Doba splatnosti má zásadní vliv na úrokové riziko, ale také na očekávaný výnos a volatilitu ceny vámi vybraného dluhopisu či dluhopisového ETF. 

Krátkodobé dluhopisové ETF (dluhopisy s kratší splatností) obecně nabízí nejmenší výnos, ale také nejmenší volatilitu. 

U dlouhodobých je to přesně naopak. 

Čím delší je doba splatnosti dluhopisu, tím vyšší by měla být rovněž očekávaná úroková míra, která by tak měla reflektovat nejistotu spojenou s budoucím vývojem trhu u dlouhodobých investic. 

V překladu – jestliže vám slíbím splatit půjčené peníze, je pravděpodobnější, že vám je spíše splatím za rok, protože kdo ví co bude za 30 let.

Výhodou dluhopisových ETF fondů oproti běžným dluhopisům pak je, že se neustále odkupují staré dluhopisy a přikupují se na jejich místa nové.

Jaký vliv má doba splatnosti na výnosy?

Splatnost dluhopisů neboli durace vám zhruba řekne, jak velký kapitálový zisk nebo ztrátu můžete očekávat v reakci na jednoprocentní změnu úrokových sazeb.

Úrokové sazby jsou jedním z nástrojů centrálních bank pro udržení cenové stability. Kdyby vás zajímalo, jak měnová politika funguje, mohu vřele doporučit knihu Trhy od Dominika Stroukala a Jana Berky.

Pokud úrokové sazby centrálních bank rostou, dluhopis s nižším úrokem vydaný v době s nižšími úrokovými sazbami se znehodnocuje. To samozřejmě platí i obráceně – ve chvíli, kdy úrokové sazby klesnou, dluhopis s vyšším úrokem vydaný v době s vyššími úrokovými sazbami zvyšuje svou hodnotu.

To proto, že úroková sazba centrální banky je hladina, za kterou si prakticky bezrizikově mohou komerční banky zhodnocovat u centrálních bank svou hotovost. Kdo by si kupoval dluhopis akvaponické firmy s úrokem 4 %, kdyby dostal bezrizikový výnos 5 % od banky?

Změna úrokových sazeb (a jejich setrvání na nové hodnotě) není jednorázovou záležitostí. Vliv na podkladový dluhopis je samozřejmě dlouhodobějšího charakteru.

Příklad s rostoucí úrokovou sazbou

Níže uvedený graf ukazuje, jak by aktuální zvýšení hodnoty úrokových sazeb centrálních bank o 1 % ovlivnila cenu dluhopisového ETF s různou dobou splatnosti:

vliv úrokových sazeb na cenu dluhopisů

Například dluhopis se splatností dva roky klesne na hodnotě o 2 % v případě, že se úrokové sazby zvýší o 1 %. 

Pokud se úrokové sazby naopak o 1 % sníží, dluhopis vzroste na hodnotě taktéž o 2 %. Stejný je i výpočet v případě dluhopisů s dobou splatnosti 4 či 6 let. 

Zároveň se ovšem hodí podotknout, že doba splatnosti není ideálním měřítkem reálného světa, protože některé dluhopisy mohou být změnou úrokových sazeb zasaženy více než jiné.

Jedno z obecně platných pravidel říká, že čím kratší máte investiční horizont, tím kratší dluhopisy či dluhopisová ETF byste měli vybírat. Dbát byste měli i na to, abyste neinvestovali do dluhopisů s durací přesahující váš investiční horizont.

Vše bude nicméně záviset na celkové strategii.

Začněte investovat

Nejrychlejší cesta, jak dosáhnout na finanční nezávislost, je pomocí investování. Nečekejte a začněte investovat ještě dnes!

Měna dluhopisových ETF fondů

Dluhopisové ETF fondy jsou skvělými investičními nástroji, pro české investory mají ale jednu zásadní nevýhodu.

Neexistují dluhopisové ETF fondy vázané na českou korunu.

Proč je to důležité? 

Dluhopisové ETF fondy vázané na euro či na dolar jsou fajn. Z dlouhodobého hlediska (desítky let) by rozdíly mezi úrokovými sazbami jednotlivých zemí v regionu (například Česka a Německa) neměly být až zas tak rozdílné, pokud se inflace v jednom regionu zcela neutrhne ze řetězu. Navíc spousta světových centrálních bank míří na inflační cíl kolem 2 %.

Až do koronavirové doby proto byla inflace celosvětově prakticky všude pod kontrolou a na úrovni nižších jednotek procent.

Nicméně v horizontu několika let může být inflace a úrokové sazby v Česku na úplně jiných hladinách než v zemích eurozóny nebo v USA. To může pozitivně ale i negativně ovlivnit vaše výnosy.

inflace čr

K čemu je vám dluhopis americké vlády s úrokem 2 %, jestliže je v Česku 15 % inflace? Víceméně k ničemu, protože jednu stranu nepokrýváte domácí inflaci, ale na druhou stranu máte peníze ve stabilní měně.

Roli proto samozřejmě hraje také měnové riziko.

Měnové riziko

Měnové riziko by mělo zajímat každého investora, který se rozhodne pro nákup dluhopisů či dluhopisových ETF v jiné než tuzemské měně.

Pokud například investujete do amerických státních dluhopisů a koruna vůči dolaru prudce posílí, výnosy vašeho dluhopisového ETF se ekvivalentně sníží, protože hodnota podkladových aktiv v korunách je po takové apreciaci nižší.

Většina investorů proto drží dluhopisy v domácí měně, ale v současné době neexistuje žádný ETF fond, který by se soustředil ryze na české dluhopisy. 

České dluhopisy a kde je koupit

Kdybyste skutečně hledali dluhopisové fond (nikoliv ETF) s expozicí na české dluhopisy, tak se můžete podívat na J&T Flexibilní dluhopisový fond, fond AMUNDI CR, Partners Bond Opportunity nebo SPOROBOND od České spořitelny.

Nabízí se samozřejmě i státní dluhopisy České republiky, zde se však už nebavíme o fondu a se správou jednotlivých dluhopisů se samozřejmě pojí práce. Skvělý článek o tom, jak si české státní dluhopisy koupit, napsal Lukáš Nádvorník alias Skejwin.

Velmi zajímavou alternativou by pak mohl být účet “Investiční rezerva” na platformě Portu (recenze zde).

Tyto podílové fondy nicméně nepatří mezi nejlevnější, a proto budete muset počítat se vstupními poplatky, stejně tak jako s průběžnými poplatky za správu. Nejsem z doporučování těchto fondů příliš nadšený, ale čeští investoři musí pracovat s tím, co mají k dispozici. I tohle je pro mě jeden z důvodů pro přijetí eura.

Zařazení dluhopisů do portfolií nicméně smysl dává. Ačkoliv to nerad přiznávám, tak asi větším přínosem pro české investory bude dražší dluhopisový podílový fond v korunách než levnější ETF s chybějící expozicí na český trh. Nebo při nejmenším kombinace těchto dvou světů a víra v to, že jednoho dne budeme platit eurem.

O tom, jak se před měnovým rizikem ochránit, jsem psal v tomto článku.

Úroková sazba dluhopisů

Posledním dělením je úroková sazba samotného dluhopisu (také zvaná kuponová míra, kupon či výnosová míra). Úroková sazba dluhopisu může být v čase buďto fixní nebo variabilní.

Správně tušíte, že dluhopisy s variabilní úrokovou sazbou často bývají protiinflační a zpravidla je vydávají jen vlády států.

Pochopitelně platí, že čím vyšší je úroková sazba dluhopisu, tím více peněz vyděláte. Má to ale i svá úskalí. V investicích platí, že výnos by měl kompenzovat podstoupené riziko.

I z toho důvodu nemůžete očekávat, že by vám např. americká vláda nabídla dluhopisy s výnosem blížící se dlouhodobým výnosům akciových trhů. U korporátů a firem, které jsou v problémech, byste naopak měli požadovat vyšší úrokovou míru s ohledem na riziko, které jako investoři podstupujete.

Podobná paralela platí s dobou splatnosti – čím delší je doba splatnosti, tím vyšší výnos byste měli za své půjčené peníze požadovat, protože se zvyšuje pravděpodobnost nepředvídatelných událostí a případného krachu dlužníka.

Na rozdíl od dluhopisů se pak úroková sazba dluhopisových ETF fondů v čase mění tak, jak se mění poměr úrokových sazeb dluhopisů v ETF fondu.

kniha hlavní stránka investice

Kniha od Rozbitého prasátka

Naučte se pasivně investovat.

Inflace - nějvětší nepřítel dluhopisů

Mezi lety 2022 a 2023, kdy se v reakci na rostoucí inflaci zvýšily úrokové sazby stanovené centrálními bankami, dluhopisy dostaly dost zabrat. 

Stejně jako se během recesí propadají výnosy z akcií, dluhopisy se dostávají do problémů ve chvíli, kdy centrální banky ztratí kontrolu nad inflací. 

Proč? 

Protože dluhopisy obvykle nabízí pevně danou úrokovou sazbu a dobu splatnosti, přičemž tyto parametry se u již emitovaných dluhopisů zpravidla nijak nemění (vyjma protiinflačních dluhopisů, které jsou naopak v takovou chvíli skvělou investicí pro ochranu před inflací).

Naproti tomu se však v průběhu času může měnit úroková sazba, kterou stanovuje centrální banka. To má přímý dopad na nominální hodnotu (cenu) dluhopisu

Co to znamená pro vás? Již existující dluhopisy ztrácí na hodnotě, protože nově emitované dluhopisy budou nabízet vyšší úrok novým investorům, ale přitom disponovat stejným rizikem.

Když proto úrokové sazby klesají, tak ceny dluhopisů rostou a obráceně, což znázorňuje také obrázek níže:

růst úrokových sazeb a vliv na cenu dluhopisu
růst úrokových sazeb a vliv na cenu dluhopisu

Příklad s oceněněním dluhopisů

Dluhopis vyplácí 3 % ze své nominální hodnoty 1000 kč za každý rok své existence. Jinými slovy, roční úrok ve výši 30 Kč je splatný až do splatnosti dluhopisu za 5 let – načež stát v den splatnosti splatí nominální hodnotu 1000 Kč.

Co když ale vlastníte starší státní dluhopis, který byl vydán v době, kdy byly úrokové sazby nižší? Váš dluhopis vyplácí pouze 2% kupon ročně a do jeho splatnosti zbývá ještě taktéž 5 let. Kromě nižšího vyplácení úrokové sazby je váš starší dluhopis v podstatě totožný s novými 3% dluhopisy. To pro vás rozhodně není dobré.

Kdo by byl ve světě 3% dluhopisů natolik šílený, aby zaplatil 1000 Kč za váš 2% dluhopis? Nikdo. Pokud tedy potřebujete prodat svůj 2% dluhopis, budete muset snížit jeho cenu na úroveň, kdy bude moci konkurovat novým dluhopisům.

A tato cena je 952,4 Kč

Z původních 1000 kč, které jste do dluhopisu investovali, utrpíte kapitálovou ztrátu 47,6 Kč. Nejste spokojeni, ale váš kupující obchod alespoň uskuteční, protože váš diskontovaný dluhopis mu dává výnos do splatnosti 3 % po dobu 5 let.

To proto, že 2% platby z vašeho dluhopisu plus kapitálový zisk, který získají, když jim vláda za 5 let vyplatí nominální hodnotu dluhopisu 1000 Kč, se rovnají 3 %, která mohou získat nákupem nového dluhopisu za 1000 Kč a jeho držením po dobu 5 let.

Totéž platí i obráceně. Pokud úrokové sazby klesají, ale vy držíte starší dluhopisy, které vyplácejí vysoké úrokové sazby, pak je nyní můžete prodat za vyšší cenu díky vnitřní hodnotě obsažené v jejich kuponu.

Když se úrokové sazby zvýší, je tento mechanismus ekvivalentní poklesu ceny loňského iPhonu, když vyjde jeho nejnovější verze. Loňský iPhone stále funguje. Jen není tak lesklý jako letošní model.

Záleží na krátkodobých výkyvech

S rostoucí inflací nedávných období si mnoho investorů prošlo poměrně bolestivými ztrátami. To dobře zachycují následující dva obrázky. Na prvním je inflace v eurozóně od roku 2019 do roku 2024 a na druhém výnos korporátního dluhopisového ETF fondu za stejné období.

inflace EU
výnos corporate bond ETF

Z obrázků je patrné, že zvyšující se inflace negativně ovlivnila výnosy dluhopisového ETF fondu.

Na druhou stranu však krátkodobé výkyvy nutně nedefinují dlouhodobé trendy, a pokud kupříkladu vlastníte dluhopisové ETF fondy s dlouhými splatnostmi kupónů, měli byste vědět, že starší dluhopisy v portfoliu bývají prodávány a průběžně nahrazovány dluhopisy novými.

Tato neustálá obměna uvnitř ETF fondu zapříčiní, že krátkodobě sice cena může poklesnout, ale dlouhodobě bude cena fondu opět růst s tím, jak se staré dluhopisy budou měnit za nové. 

V závislosti na konkrétním portfoliu se pak může stát, že silnější budoucí peněžní toky zvládnou postupem času vymazat tuto krátkodobou ztrátu. Detailněji tuto situaci popisuje graf zobrazený níže.

vliv úrokové míry na dluhopisové etf fondy

Z grafu je patrné, že:

 • oranžová čára znázorňuje osud dluhopisového ETF v hodnotě 1000 EUR v případě, že dojde k počátečnímu jednorázovému zvýšení úrokových sazeb o 2 %. 
 • modrá čára znázorňuje statické výnosy beze změny v úrokových sazbách,
 • červená čára znázorňuje osud totožného dluhopisového ETF v případě, že dojde k poklesu úrokových sazeb o 2 %. 

V grafu se pro jednoduchost nijak neuvažují žádné následné změny v úrokových sazbách.

Tohle je zcela zásadní rozdíl mezi obyčejným dluhopisem a dluhopisovým ETF fondem sjednocující desítky až tisíce různých dluhopisů s jinými délkami splatností či úrokovými mírami.

Celá situace je velmi dobře popsaná i na webu jusETF, odkud graf pochází.

Dopad úrokových sazeb na dluhopisové ETF fondy

Pojďme si shrnout zásadní poznatky, které mají dopad na dluhopisové ETF fondy s ohledem na měnící se úrokové sazby:

 • Dluhopisové ETF fondy s kratší splatností reagují na změny rychleji. Naopak dluhopisové ETF fondy s dlouhodobými dluhopisy reagují a ostatně se i zotavují pomaleji.
 • Velikost a rychlost tohoto efektu se liší v závislosti na specifických vlastnostech držených dluhopisů jako je průměrná cena dluhopisů, výnos do splatnosti, durace, průměrná doba splatnosti, úvěrové riziko, náklady ETF fondu atd. 
 • Výsledky jsou také závislé na budoucím vývoji tržních úrokových sazeb.

Jaký dluhopisový fond je nejlepší?

Ačkoliv tato otázka bezpochyby zajímá asi každého, jednoznačná odpověď na ni bohužel neexistuje.

Možností je spousta a vy tak musíte především dobře zhodnotit, proč dluhopisy do portfolií chcete a jakou mají plnit roli.

Mají sloužit jako krátkodobý přístav pro hotovost? Chcete si sestavit nějaké specifické portfolio, v kterém jsou dluhopisy zastoupené? Nebo prostě chcete jen snížit celkovou volatilitu portfolia?

Na každý z výše uvedených otázek bude jiná odpověď. A na každou odpověď bude lepší trochu jiný typ dluhopisu.

Odpověď na otázku, do jakých dluhopisových ETF fondů investovat, by se proto měla odvíjet primárně od vašich investičních cílů. 

Chcete stabilnější dlouhodobé portfolio, které vykompenzuje chvíle, kdy se například nebude dařit akciím? Určitě by mohlo dávat smysl investovat do nějakého celosvětového dluhopisového ETF fondu jako je třeba iShares Core Global Aggregate Bond, který je vázaný na americký dolar.

Pokud však máte pouze krátký investiční horizont, výběr dluhopisového fondu bude mnohem více svázaný s ekonomickou, měnovou a inflační situací v zemi, kde žijete, takže pro většinu z vás nejspíše v Česku.

Pro takové investory je bohužel nabídka dluhopisových ETF fondů nedostačující a ti se tak musí zamyslet i nad jinými variantami.

Všechny v Evropě dostupné dluhopisové ETF fondy naleznete na tomto odkazu.

Seznam těch největších fondů (platné k 26.6. 2024) najdete na následujícím obrázku:

Problematiku dluhopisových ETF fondů také diskutuji v epizodě podcastu:

Má smysl zařadit dluhopisové ETF do portfolia?

Ano, ale…

Dluhopisy k investování patří stejně jako akcie. Čím kratší investiční horizont máte, tím většího významu nabývají.

Délka investičního horizontu není nicméně jediným důvodem, proč dluhopisové ETF do portfolií zařazovat! Roli hraje i tolerance rizika či preference stability nad absolutním výnosem.

Navíc v historii existují období, kdy dluhopisy poměrně výrazně překonávaly akciové indexy!

Dluhopisy tak mohou představovat velmi rozmanité možnosti, jak splnit spektrum investičních cílů a rizikových profilů. Bohužel pro české investory jsou možnosti do velké míry omezené s ohledem na absenci korunových ETF fondů.

Samozřejmě lze investovat do eurových ETF fondů, ale zde už vždy existuje měnové i ekonomické riziko.

Kde si dluhopisové ETF koupit? Tak třeba platformy DEGIRO či XTB mají poměrně velkou nabídku, do portfolií je zařazují i na Portu (recenze tady).

Pokud máte (nejen) k dluhopisovým ETF fondům jakýkoliv dotaz, tak podporovatelům na platformě herohero každý měsíc odpovídám na dotazy v pravidelných livestreamech.

Máte ve svých portfoliích dluhopisové ETF fondy? Pokud ano, jaké? A jak pracujete s měnovým rizikem? Pište [email protected] nebo do komentářů pod článkem!

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na X

Mohlo by vás zajímat

Diskuze

Odběr
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Pekny prehledny clanek. Nicmene stale nechapu, jaky je rozdil mezi tim, zda kupuji akciove nebo dluhopisove ETF, co se tyce menoveho rizika. Posileni/oslabeni CZK bude mit preci porad stejny dopad na vynos ETF, at uz se jedna o dluhopisove nebo akciove. Tak proc to u dluhopisovych vadi? Pokud by byla v CR 15% inflace, tak mi dava velky smysl drzet USD za 2%, protoze tim, ze jsem v jine mene, tak jsem se inflaci vyhnul, ne?

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi