Rozbité prasátko

Investice do zlata a dalších komodit

Zlato je symbolem bohatství, nicméně může vás investice do zlata k pohádkovému bohatství i přiblížit? A co takhle bohatství alespoň uchovat?

Pokud jste o zlatě jakožto investici už něco zaslechli, jistě jste se setkali s tvrzením, že jde o stabilní, bezpečnou a zároveň skvěle výnosnou investici. Investici, která vás ochrání před inflací, krizí a možná i před koncem světa.

Zaručí vám zlato světlejší zítřky? O tom se dozvíte z následujícího čtení!

Investice do zlata a dalších komodit

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

Investice do zlata

Je zlato výnosnou investicí?

Zlato není produktivní aktivem. To znamená, že samo o sobě nic neprodukuje, nevytváří hodnotu, a tedy zisk z jeho držení spočívá jen a pouze v tom, že ho od vás v budoucnu někdo koupí za víc, než za kolik jste ho koupili vy.

Naproti tomu akcie, dluhopisy či investiční nemovitosti jsou produktivními aktivy. Produktivní aktiva vám mohou generovat další zisk. Mezi takový zisk lze zařadit např. dividendy, úroky a nájem. To znamená že investice do produktivních aktiv může být výnosná i v případě, že jí od vás nikdo nikdy nekoupí.

Ve zkratce – na zlatu lze zbohatnou pouze jeho následným prodejem.

Zbohatnutí na obchodování se zlatem takřka navozuje dojem tzv. Greater fool theory, tedy fenoménu, kdy lidé během investičních bublin něco nakupují jen proto, aby investici později prodali za vyšší cenu někomu dalšímu. Protože v takový okamžik mohou být investice už silně nadhodnocené, hrozí, že bublina splaskne a nešťastník, kteří investice drží, je už nikomu přeprodat nedokážou.

Zlato tak samo o sobě investicí, který by stabilně vydělávala peníze, není.

Začněte investovat

Nejrychlejší cesta, jak dosáhnout na finanční nezávislost, je pomocí investování. Nečekejte a začněte investovat ještě dnes!

Co určuje cenu zlata?

Cenu zlata určují především dva faktory a to:

  • vzácnost,
  • aktuální sentiment.

Změny v ceně zlata lze z krátkodobého hlediska vysvětlit především změnou sentimentu, tedy ochladnutím či zvýšením zájmu lidí.

Z dlouhodobého hlediska lze cenu zlata odůvodnit změnou nebo naopak stálostí v jeho vzácnosti.

Stock to flow

Zajímavým indikátorem pro kvantifikovaný odhad vzácnosti drahého kovu nebo i jiných vyčerpatelných komodit (včetně kryptoměn) může být stock to flow ratio (se zkratkou S2F). S2F je poměrem mezi aktuální světovou zásobou a ročním přírůstkem k této zásobě. Čím menší je přírůstek ke světové zásobě, tím vzácnější a hodnotnější se daná komodita stává. Poměr se velmi často používá především v krypto-komunitách.

Na následujícím grafu jsou zachycené hodnoty S2F pro různé světové komodity.

Stock to flow S2F komodity

Podle S2F je zlato značně vzácné a změny v jeho dostupném množství jsou relativně malé. Zdá se tedy, že zlato zůstává z dlouhodobého hlediska stále vzácné.

Dlouhodobá hodnota zlata

Zlato si historicky v extrémně dlouhých časových úsecích drželo stabilní hodnotu, respektive kupní sílu. Žold římského centuriona před tisíci lety byl (vyjádřeno ve zlatě) přibližně stejný jako plat dnešního důstojníka americké armády.

Jenže pokud je hodnota zlata tak stabilní, že je stejná dnes jako byla před tisíci lety, jak je možné, aby cena zlata zároveň dlouhodobě rostla víc, než jaká je míra inflace? Jak moc tedy cena zlata roste?

Když se podíváte na úsek posledních 20 let, cena zlata prakticky pouze stoupala.

Cena zlata od roku 2000

Cena zlata vyrostla z ceny přibližně $300 za unci ze začátku tisíciletí na hodnotu asi $2 000 za unci v roce 2021.

Nicméně jestliže poodstoupíte a podíváte se na graf z webu Macrotrends na delší časový horizont, zjistíte, že realita je trochu jiná. Červená čára předchozího 20letého časového úseku zůstává pro představu v grafu delšího sledovaného období jako záchytný bod.

Cena zlata od roku 1900

Zlato už se na ceny nad $2 000 za unci historicky jednou podívalo, konkrétně v letech 1979 a 1980.

První graf růstu ceny zlata za posledních 20 let byl ukázkovým příkladem tzv. cherry pickingu (tedy výběru hodícího se časového úseku pro podporu tvrzení). Takto vybraný časový úsek závratného růstu nereflektuje dlouhodobou realitu.

Pojďme se tedy podívat na skutečně dlouhodobé porovnání reálných výnosů zlata, akcií apod. za posledních více než 200 let. Tato data jsou uvedena v knize Stocks for the long run od Jeremyho Siegela.

Cena zlata od roku 1800

Jak jeho tisíciletá stabilita nasvědčuje a historická data potvrzují, očekávaná reálná návratnost zlata se z dlouhodobého hlediska blíží nule. Anualizovaná roční návratnost zlata se pohybovala za posledních 200 let okolo hodnoty 0,7 %.

Nejde tak o závratně výnosnou investici, ale lze z trendu vyčíst, že zlato dlouhodobě skutečně funguje jako pomyslná stabilní konstanta.

Zlatá konstanta a budoucí vývoj ceny zlata

Jak se bude vyvíjet cena zlata v následujících letech?

Zlatá konstanta” je názvem studie, z které pochází následující graf:

zlatá konstanta

Podle této studie je aktuální (v roce 2017) cena zlata nadprůměrná. Jestliže hodnotu zlata bude čekat návrat k průměru a opakování historie, tak krátkodobá budoucí reálná návratnost zlata je v záporných číslech.

Doslova tak stojíme před tzv. zlatým dilematem. To je mimochodem název další studie od stejných autorů, od kterých pochází Zlatá konstanta. Je zlato konstantní veličinou uchovávající dlouhodobě hodnotu, jak tomu bylo po celou historii, nebo je to tentokrát “jiné” a zlato čekají “zlaté časy”?

Na tuto otázku neexistuje objektivní odpověď. Předpovědět budoucí vývoj ceny zlata je, podobně jako u akcií, prakticky nemožné. Zhodnocení situace je na každém z nás. Osobně v argument „tentokrát je to jiné“ nevěřím, tedy alespoň pokud pro to neuvidím skutečně kvalitní a přesvědčivé argumenty.

Kritici i fanoušci investic do zlata by mohli namítat, že nelze čerpat z historických dat do roku 1971. Důvodem je tzv. Brettonwoodský systém a fakt, že před rokem 1971 byla cena zlata svázaná s měnou. Proto podle zastánců tohoto argumentu cena zlata vlastně nebyla tržní, a tak nedává smysl dívat se na vývoj ceny zlata před rokem 1971.

Tento argument mi nepřijde přesvědčivý, protože stejně jako byla cena zlata svázána s měnou, byla hodnota měny svázána se zlatem. Změny v hodnotě zlata by se tedy neprojevily v jeho nominální hodnotě, ale projevily by se v hodnotě reálné, tedy očištěné o inflaci. Zde jsou návratnosti uváděné již očištěné o inflaci, tudíž shledávám tento argument irelevantním.

Warren Buffet a zlato

Ve světle těchto informací se mi zlato osobně nejeví jako dlouhodobě výnosná investice. A není to jen můj názor. Svůj názor na rozdíl mezi zlatem a produktivními aktivy vyjádřil i Warren Buffett v dopise akcionářům z roku 2012:

„Dnešní zásoba zlata je okolo 170 000 metrických tun. Pokud bychom všechno to zlato dali dohromady, dostaneme krychli o straně okolo 68 stop, takže by se pohodlně vešla do baseballové haly.

Při ceně 1 750 dolarů za unci, tedy ceně zlata v době, kdy tento dopis píšu, by cena této krychle byla 9,6 bilionu dolarů. Nazvěme tuto kostku investicí A.

Pojďme vytvořit i investici B o stejné ceně. Za tu cenu bychom mohli mít všechnu ornou půdu v USA s ročním výnosem okolo 200 miliard ročně, plus šestnáctkrát Exxon Mobile, přičemž jeden takový Exxon má roční zisk 40 miliard. Po těchto nákupech by nám stále zůstal jeden bilion, jako kapesné.

Umíte si představit investora s 9,6 biliony, který by si vybral investici A namísto investice B?

Za sto let vyprodukuje orná půda USA ohromující množství plodin a bude v jejich produkci pokračovat i nadále, ať už je měna, jaká chce. Exxon Mobile pravděpodobně svým majitelům doručí biliony dolarů na dividendách a také bude stále mít hodnotu mnoha dalších bilionů.

170 000 tun zlata bude ležet dál nezměněno, stále neschopno cokoliv vyprodukovat. Můžete si tu kostku polaskat, ale neodpoví vám.

Jsem přesvědčen, že hodnota investice A bude v růst v čase mnohem pomaleji než hodnota investice B.“

Pokud vám zlato jako výnosná investice připadá, napište mi do komentáře, proč si to myslíte!

Stabilita zlata a ochrana před inflací

Z hlediska tisíců let je reálná hodnota zlata poměrně stabilní a poskytuje tak ochranu před inflací.

Jenže co když svůj investiční horizont nepočítáte na tisíce let? Má zlato stejné vlastnosti i v krátkodobějších časových úsecích? Podle dat z webu Seeking Alpha byla mezi lety 1969 a 2016, volatilita zlata 28.3 %, což je mnohem víc, než jaká byla v tomtéž období volatilita akcií (17.2 %).

Akcie za stabilní snad nikdo nepovažuje. Lze tak za stabilní prohlásit cenu zlata?

zlato volatilita

Z krátkodobého a střednědobého hlediska se hodnota zlata nejeví jako stabilní, ale naopak značně volatilní. Kvůli této volatilitě nelze o zlatu mluvit jako o spolehlivé ochraně proti inflaci. A dlouhodobý horizont může v tomto kontextu být delším, než jsou vaše investiční horizonty (nebo dokonce vaše životy).

Ani před krizí vás zlato spolehlivě neochrání. Existují případy, kdy se akciový trh propadl a cena zlata naopak rostla, jenže zároveň existuje řada případů, kdy při pádu akciového trhu šla dolů i cena zlata.

Z těchto důvodů se mi zlato nejeví ani jako výnosná investice, ani jako bezpečný uchovatel hodnoty a ochrana před inflací.

Nicméně portfolio je víc než jen součtem svých částí.

Zlato jako součást portfolia

Historicky nízký korelační koeficient s akciemi i s dluhopisy ze zlata dělají výbornou diverzifikační složku do portfolií. Přidáním malého množství zlata bylo historicky možné zlepšit celkové parametry portfolií, které jsou jinak založené primárně na akciích a dluhopisech.

zlato volatilita

Přidáním 10 % zlata do klasického portfolia 60 % akcií a 40 % dluhopisů bylo historicky možné snížit jeho volatilitu a zároveň zvýšit ziskovost. Detaily toho, jak je možné, že volatilní složka zvýší stabilitu portfolia složeného z jiných tříd aktiv, se můžete dočíst v článku s názvem Jak minimalizovat riziko při investování.

Je potřeba opět připomenout, že uváděná data platila v době, kdy se zlatu dařilo značně nadprůměrně dobře, přičemž dlouhodobý očekávaný reálný výnos zlata je takřka nulový. Platí navíc, že měla-li by se historie opakovat, v nejbližších letech budou reálné zisky zlata negativní.

Přidáním zlata do portfolií, dle mého názoru, nepovede v současnosti ke zvýšení výnosů, ale snížit volatilitu a rizikovost portfolia to pravděpodobně může. Pokud tedy máte kratší časový horizont nebo nízkou toleranci k riziku, pak může dávat smysl přidat do akcio-dluhopisového portfolia několik jednotek procent zlata. Osobně mi připadá jako rozumná alokace rozmezí mezi 2 a 8 %.

Jak koupit zlato?

Fyzické zlato je komoditou, která umí výborně koncentrovat velké množství hodnoty a kterou s sebou lze odvést na druhý konec světa, kde bude mít pořád stejně velkou hodnotu.

Jinak řečeno – v případě války nebo jiné katastrofy se alespoň teoreticky může jednat o užitečnou věc. Ne na všechno lze navíc nalepit cenovku. Řadíte-li se mezi milovníky zlata, bude pro vás tento drahý kov mít i nefinanční užitek.

Bohužel obchodování s fyzickým zlatem je spjato s vysokými transakčními náklady a relativně nižší likviditou. Fyzické zlato je proto zcela nevhodné do portfolia, ve kterém má tvořit jen několik jednotek procent a které má navíc být pravidelně rebalancováno.

Pro diverzifikaci portfolia se jako nejlepší volba jeví ETF fond, respektive ETC (exchange traded commodity). ETC fondy jsou komoditní odnoží ETF fondů. Jde o cenné papíry obchodované na burze. Stejně jako akciové ETF fondy odráží cenu akcií, tak ETC fondy replikují cenu zlata. Mezi taková ETC patří například IGLN od největší investiční společnosti světa Black Rock, jejíž ETF fondy nesou název iShares.

Nejznámější ETC fondy bývají kryté fyzickým zlatem podobně, jako jsou indexové ETF fondy kryty opravdovými akciemi. To znamená, že vlastníte-li ETC fond se zlatem, v nějakém bezpečném trezoru ve Švýcarsku (kde jinde) leží několik cihliček zlata a vám držením ETC fondu vzniká nárok na podílu ze zisku plynoucího z růstu jejich hodnoty.

ETC IGLN využívá ve svých portfoliích i česká robo advisory platforma Portu, ale “zlaté” ETC fondy si můžete koupit i skrze brokera jakým je DEGIRO.

Další komodity

Pokud chcete efekt diverzifikace ještě umocnit, lze použít i další komodity, které mají nízký korelační koeficient s akciemi, dluhopisy a sebou navzájem. Bohužel má většina komodit používaných v průmyslu s akciovým trhem vyšší korelaci. Žádoucí diverzifikace tak spíše nedosáhnete.

Čím blíže je korelační koeficient hodnotě 1, tím podobnější vývoj spolu dvě aktiva mají. 0 znamená nahodilou korelaci a hodnota -1 značí zcela opačný vývoj.

korelace třídy aktiv

Například měď měla mezi lety 2007 až 2013 korelační koeficient s indexem S&P 500 hodnotu 0,52. Zlato a stříbro mezi sebou měli ve stejném období korelační koeficient 0,8.

Investice do stříbra

Mezi drahé kovy, které se více podobají zlatu a mají také stále ještě relativně nízký korelační koeficient s dluhopisy i s akciemi, je stříbro. Stříbro má dnes stejnou kupní sílu, jako před sto lety a nevzniká tedy problém s nadprůměrnou valuací a krátkodobými očekávanými zápornými výnosy, jako je tomu v současnosti u zlata.

Cena stříbra od roku 1900

Pokud byste tedy chtěli docílit snížení rizika portfolia a vadily vám očekávané budoucí záporné zisky zlata, můžete sáhnout po stříbru, nebo ještě lépe využít obojího. Můžete například místo 4 % zlata do portfolia zařadit 2 % zlata a 2 % stříbra. Mezi ETC sledující vývoj ceny stříbra patří například ISLN.

Ropa a komoditní ETF fondy

Případně můžete zajít ještě dál a sáhnout po komoditách, které mají relativně nízkou korelaci jak s akciemi a dluhopisy, tak i drahými kovy. Adeptem pro něco podobného by mohla být třeba ropa.

A samozřejmě nemusíte zastavovat zde. Naopak, můžete zkombinovat komodit třeba 20, jenže mít v portfoliu od každé komodity 0,2 % je relativně nepraktické. Řešením může být nákup ETF fondu, který sdružuje celou řadu komodit. Mezi taková komoditní ETF patří například COMM nebo CMOD.

Byť zařazení košíku komodit do portfolií doporučuje například investiční kapacita Ray Dalio v jeho portfoliu „All-weather“, je otázkou, na kolik má zařazení podobných typů investic smysl pro malé retailové investory. Jde tak spíše o zpestření portfolií ve chvílích, kdy generování bohatství již není prioritou.

Vyplatí se investice do zlata a dalších komodit?

Zlato se samo o sobě na základě historických dat nejeví ani jako výnosná či bezpečná investice, ani jako užitečná ochrana před inflací na rozumném časovém horizontu.

Přidáním jednotek procent zlata nebo jiných neproduktivních aktiv do pravidelně rebalancovaného portfolia je nicméně teoreticky možné snížit jeho rizikovost.

Vězte však, že jde spíš o takové “okořenění” portfolia, jehož výnosnost táhnou především produktivní aktiva, jakými jsou akcie. Primárním nástrojem snižování rizika zůstává navyšování podílů dluhopisů.

Zlato má v investičním světě svůj význam, nicméně je zcela zastíněno významem akcií a dluhopisů. Proto se nic zásadního nestane, když ho při tvorbě svých dlouhodobých investičních portfolií budete ignorovat.

Při nákupu zlata nebo jiných komodit s úmyslem diverzifikovat portfolio se jeví jako nejefektivnější nástroj klasický ETF fond, respektive jeho ETC protějšek.

Autorem článku je Prasátko Václav Pokorný ([email protected]). Pokud máte jakékoliv dotazy, neváhejte se zeptat v diskuzi pod příspěvkem nebo napsat email Václavovi či Rozbitému prasátku ([email protected])!

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na Twitter
Odběr
Upozornit na
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
View all comments

Naštvané příspěvky prodejců Golden Gate za raz, dva, tři… 😀 Jako vždy detailně a srozumitelně zpracované. K All Weather portfoliu bych dodal, že proti němu kromě zlata hraje ještě jedna věc, a to jsou dlouhodobé dluhopisy. Ty měly v posledních desetiletích žně, jak úrokové míry pomalu klesaly na nulu. Teď se situace obrátila a ceny dluhopisů kvůli růstu sazeb klesají.

Hrozně jsem chtěla hrát online ale těch nabídek a jak člověk pozná, které kasino je legální a které ne. Našla jsem naštěstí tento portál a díky tomu také svoje casino a více

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi