Rozbité prasátko

The Little Book of Behavioral Investing

The Little Book of Behavioral Investing. Skvělá kniha, abyste dokázali pochopit sebe samotné a vyvarovat se při investování chybám způsobené všemožnými psychologickými zkresleními.

Ve shrnutí vám knihu The Little Book of Behavioral Investing představím, podělím se o hlavní myšlenky a také zde sepíšu citace a myšlenky, které mě nejvíce zaujaly.

The Little Book of Behavioral Investing

Některé odkazy v článku mohou být předmětem affiliate marketingu. Přečtěte si, jak Rozbité prasátko vydělává peníze!

little book of behavioral investing

O čem je kniha The Little Book of Behavioral Investing?

Nevím, jestli existuje lepší série knih od investování než je ta americká s prefixem “The Little Book of”. Ze série jsem četl už 3 knihy a to:

Navíc mám právě rozečtenou The Little Book that Builds Wealth od Pata Dorseyho. Série má celkem 51 knih, které představují snad všechny investiční aspekty a strategie od pasivního investování až po obchodování opcí.

Ačkoliv, jak asi dobře víte, jsem velkým proponentem pasivního investování, jsem přesvědčen o tom, že informovat se o dalších investičních přístupech (trading, “moat” investice, “value” investování, budování dividendového portfolia atd.) mě může jen obohatit. Hlavně mě ale různé investiční perspektivy obrovsky zajímají a nerad bych se jiným názorům zcela uzavřel.

Kniha The Little Book of Behavioral Investing od Jamese Montiera je úžasným shrnutím toho, proč nikoliv trhy, analytici, centrální banky nebo nepředpovídatelné geopolitické situace, nýbrž investoři samotní jsou si sami sobě největšími nepřáteli.

Kniha je fascinujícím úvodem do behaviorální ekonomie s desítkami příkladů, které vysvětlují, proč jsou lidé v průměru velmi špatnými investory.

Knihu jsem četl v elektronické podobě v anglickém jazyce.

Kniha v jedné větě

Investoři jsou si sami sobě největšími nepřáteli a podléhají mnoha kognitivním zkreslením ovlivňující investiční rozhodování a ústící v chyby, které negativně ovlivňují výnosy.

Shrnutí

Téma behaviorálních investic mě fascinuje čím dál tím více. Z toho, jak lidé vnímají peníze a jak se ohledně financí rozhodují, se můžeme naučit skutečně velkou spoustu věcí.

James Montier ve své knize shrnuje ty nejdůležitější poznatky z vědecké disciplíny behaviorální ekonomie a aplikuje je na investice. Pokud jste tak četli knihy od autorů jako jsou Daniel Kahneman, Richard Thaler nebo ostatně i Morgan Housel, tak o mnohých konceptech už asi víte. 

James Montier v knize také navrhuje způsoby, jak se zkreslením, předsudkům a chybám vyvarovat. Ne vždy se to samozřejmě povede, takže zdůrazňuje alespoň kritický přístup k rozhodování založený na systémech.

Hlavní poznatky

Asi nejdůležitější poznatky z knihy jsou:

 • Zkreslení (bias): Investoři často podléhají psychologickým zkreslením, jako je nadměrná sebedůvěra, přehnaná averze ke ztrátě či stádní mentalita, které mohou negativně ovlivnit jejich rozhodování a investiční výnosy.
 • Překonání zkreslení: Rozpoznání a pochopení těchto zkreslení je prvním krokem ke zmírnění jejich dopadů. James Montier zdůrazňuje význam sebeuvědomění a disciplíny při investování.
 • Dlouhodobá perspektiva: Montier nedoporučuje reagovat na krátkodobé výkyvy trhu a zdůrazňuje význam trpělivosti.
 • Kontrariánské myšlení: Aby se investoři vyhnuli stádnímu myšlení, měli by zaujmout opačný přístup a často jít proti převládajícímu tržnímu sentimentu, aby využili příležitostí, které by ostatní mohli přehlédnout.
 • Systematický přístup: Zavedete-li si systém, jak se v investování rozhodovat, můžete se vyhnout nebo snížit dopad emocí a zkreslení.
 • Učení se z chyb: Montier nabádá investory, aby se učili ze svých chyb a neustále zlepšovali rozhodovací procesy přezkoumáváním a reflexí svých investičních rozhodnutí.

3 hlavní myšlenky

 1. Všichni jsme více či méně náchylní k behaviorálním zkreslením a přijdou situace, kdy jim budeme mít tendenci podlehnout.
 2. Tím, že si vytvoříte a budete důsledně dodržovat dlouhodobý investiční systém (a je jedno, jestli investujeme pasivně do indexů nebo si vybíráme vlastní “value” akcie), tak se těmto behaviorálním chybám můžeme do velké míry vyhnout.
 3. Snažte se vyhnout krátkodobým výkyvům a šumu, který celý investiční svět doprovází.

Citáty

Všichni si myslíme, že se nás behaviorální zkreslení netýkají.

 • Nejdůležitějším poučením, které bych snad mohl komukoli předat, je to, že zkreslení a chyby, o nichž v této knize hovoříme, se týkají každého z nás.
 • Jsme mnohem lepší v rozpoznání zkreslení a selhání u druhých spíše než u sebe – bias blind spot.
 • Všechny tyto zkreslení lze nalézt i mimo oblast investování – stravování, cvičení, nakupování a další návyky.
 • Z hlediska přežití mají emoce přednost před logikou.
 • Neschopnost předvídat vlastní budoucí chování pod emočním tlakem se nazývá mezera v empatii (empathy gap).
 • Investoři by se měli naučit dodržovat pravidlo “7P”: Dokonalé plánování a příprava zabrání špatné výkonnosti (angl. Perfect planning and preparation prevent piss poor performance). To znamená, že bychom měli provádět investiční výzkum, když jsme v klidném, racionálním stavu – a když se na trzích nic moc neděje – a pak se zavázat k tomu, že se budeme řídit vlastní analýzou a připravenými kroky.
 • Uvedené důkazy naznačují, že strach způsobuje, že lidé ignorují výhodné nákupy, pokud jsou na trhu k dispozici, zejména pokud předtím utrpěli ztrátu.
 • Lidé zaplatí čtyřikrát více za los, pokud si mohou čísla vybrat, než za los s náhodně vybranými čísly, ačkoliv to nemá žádný dopad na změnu pravděpodobnosti úspěšného losu.
 • Zdá se, že iluze kontroly se nejčastěji objevuje, když je k dispozici mnoho možností;
 • Jedním z nejvíce podložených poznatků v psychologii je, že odborníci se obecně dopouští ještě většího přehnaného sebevědomí než my ostatní.
 • Muži, kteří potřebovali svolení své manželky k obchodování, měli lepší výsledky než svobodní muži.
 • Když analytik poprvé předpovídá zisk společnosti dva roky před skutečnou událostí, mýlí se v průměru o neuvěřitelných 94 %. Dokonce i v časovém horizontu 12 měsíců se mýlí přibližně o 45 %! Mírně řečeno, analytici nemají o budoucích ziscích žádné ponětí.
 • V letech 2000 až 2008 se analytikům dokonce nepodařilo správně určit ani směr změny cen ve čtyřech z devíti let.
 • Nejčastějšími výmluvami expertů byly: 
  • 1. Obhajoba „kdyby chyby“ – Kdyby FED zvýšil sazby, pak by se předpověď naplnila… 
  • 2. Obhajoba „ceteris paribus“ – Došlo k něčemu mimo model analýzy, co předpověď zneplatnilo, proto to není moje chyba. 
  • 3. Obhajoba „měl jsem skoro pravdu“ – Ačkoli předpovězený výsledek nenastal, téměř nastal.
  • 4. Obhajoba „prostě se to ještě nestalo“ – Nemýlil jsem se, jen to ještě nenastalo.
  • 5. Obhajoba „jediná předpověď“ – Nemůžete mě soudit podle výkonu jediné předpovědi.
 • Jakmile odmítnete prognózy jako naprostou ztrátu času, získáte čas na to, abyste se soustředili na věci, na kterých skutečně záleží.
 • Jsme závislí na informacích. Největší překážkou objevování není nevědomost – je to iluze vědění.
 • Snažíme se hledat informace, které potvrzují naší hypotézu a přesvědčení.
 • Většina organizací a manažerů investičních fondů je odměňována na základě výše spravovaných aktiv, takže nejjednodušší způsob, jak nepřijít o práci, je dosahovat výkonnosti blízké bechmarkům.
 • Hindsight zkreslení: To se týká myšlenky, že jakmile známe výsledek, máme tendenci si myslet, že jsme ho znali celou dobu.
 • Touha jednat a něco udělat má tendenci se po ztrátě zintenzivnit.
 • Nikdy nepodceňujte sílu nicnedělání.
 • Vědci zjistili, že lidé jsou ochotni investovat více, když vidí výkonnost svých podílů zřídka.
 • Z nějakého důvodu se lidé v nějakém bizarním mentálním světě domnívají, že ztráta není ztrátou, dokud ji nerealizují. Toto přesvědčení vede investory k tomu, že si drží ztrátových akcií a prodávají vítězné akcie.
 • Zjednodušeně řečeno, endowment efekt znamená, že jakmile něco vlastníte, začnete tomu přikládat vyšší hodnotu než ostatním věcem.
 • Jsme posedlí výsledky, které nemůžeme přímo ovlivnit. Můžeme však kontrolovat a kontrolujeme proces, jakým investujeme. Na to bychom se jako investoři měli zaměřit. Řízení výnosu je nemožné, řízení rizika je iluzorní, ale proces je to jediné, co můžeme ovlivnit.
 • Soustředění se na proces nás zbavuje starostí o aspekty investic, které skutečně nemůžeme ovlivnit. Takovým aspektem je například návratnost.

Pokračujte ve čtení!

Líbil se Vám článek?

Sdílejte na Facebook
Sdílejte na Twitter
Odběr
Upozornit na
0 Komentáře
Inline Feedbacks
View all comments

Ještě než odejdete...

Chcete dosáhnout
na finanční
nezávislost?

Připojte se k Prasátkům!

popup obrazek s penezi